Bjørnar Moxnes er stortingsrepresentant og leder i Rødt.
Bjørnar Moxnes er stortingsrepresentant og leder i Rødt.

Rødt frir til KrF på vippen i kampen mot kommersiell velferd

Bjørnar Moxnes i Rødt håper at et KrF i vippeposisjon kan styre velferdspolitikken mot venstre.

Publisert Sist oppdatert

Mindre enn to døgn etter at Moxnes ble valgt inn på Stortinget, inviterte han KrF til samarbeid for å stanse det som karakteriseres som kommersielle selskapers inntog i velferdssektorer som blant annet barnehager, eldreomsorg og barnevern.

Det er Klassekampen som skriver dette.

– Jeg vet at Hareides hjerte banker for de ideelle. Jeg vil derfor ha han med på å sette foten ned for kommersialiseringen før det er for seint, sier Moxnes til avisa.

Vil ha vekst for ideelle

I en SMS til Klassekampen skriver KrFs nestleder Olaug Bollestad følgende:

«KrF ser med stor glede og optimisme at det nå er flertall på Stortinget for en forpliktende politikk for faktisk vekst for ideelle aktører i velferdssektoren. Jeg kan love at KrF kommer til å fortsette kampen som vi har stått i i flere perioder nå, og nå ser vi muligheter for flertall for en politikk for at ideelle vinner fram og veksten for de store kommersielle skal stanses, og vi vil ha med alle partier som ønsker å være med på gode løsninger her, også partiet Rødt, vi ser fram til samarbeid om dette!»

KrF har ikke vedtatt forbud

Da barnehage.no intervjuet KrFs Geir J. Bekkevold i valgkampen, spurte vi blant annet hvor partiet står i spørsmålet om utbytte fra private barnehager. Da var svaret:

«Vi har ikke vedtatt at vi skal ha et forbud mot utbytte. Det totale utbyttet i sektoren er ikke stort. På den annen side, når vi får de store konsernmodellene som overtar en større og større del av sektoren, er det viktig at politikerne følger med på pengeflyten. Når offentlige penger bevilges til barnas beste, er det for at kvaliteten skal være høy og for at hverdagen i barnehagen skal oppleves som trygg og god. Derfor har vi foreslått å sette ned et utvalg som ser på den offentlige pengeflyten og se hvor mye som havner i private lommer. Vi fikk ikke flertall for et slikt utvalg sist vi foreslo det. Men jeg hører at flere nå tar til orde for det samme, også politikere på høyresiden. Vi hører jo at det kommer reaksjoner når barnehager selges og de tidligere eierne sitter igjen med store gevinster. Jeg skjønner at reaksjonene kommer. Så la oss undersøke pengeflyten – og ta det derfra.»

Nedstemt i mai

Senest i mai hadde SV et forslag i Stortinget med følgende formulering:

"Stortinget ber regjeringen fremme forslag til endringer av lovverket for barnehagene slik at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode, og at disse pengene ikke går til profitt for private barnehageeiere."

Det daværende stortingsflertallet stemte imot.

Flere vil stramme inn

Barnehage.no spurte i valgkampen alle partiene som nå er inne på Stortinget om hvor de står i spørsmålet om utbytteforbud fra private barnehager.

Av partiene som er valgt inn på Stortinget i de kommende fire år, er det kun Rødt som har tonet flagg for et totalforbud mot utbytte fra private barnehager.

SV har lagt seg på nesten samme linja, men har også åpnet for at det skal være lov for en barnehageeier å hente en rimelig avkastning på innskutt kapital.

Arbeiderpartiet ønsker på sin side å endre lovverket slik at det kan stilles like krav til private som til kommunale barnehager på områder som bemanning, lønn og pensjon. Dette skal sikre at en størst mulig del av tilskudd og foreldrebetaling går til barnehagedrift.

Senterpartiet vedtok på sitt landsmøte at det vil «arbeide for et lovverk som sikrer at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli utbytte hos private eiere.»

MDG har ikke tatt konkret stilling til spørsmålet om utbytte, men ønsker flere ideelle aktører i sektoren.

Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet har ikke ytret noe ønske om en ytterligere innstramming i barnehageeiers mulighet til å ta ut fortjeneste. Samlet utbytte for ordinære barnehager i Norge var i 2015 på 85,8 millioner kroner, eller 4 promille av omsetningen.

PBL: Behov for rapporteringssystemer

Da barnehage.no intervjuet PBL-direktør Arild M. Olsen dagen etter stortingsvalget, ga han uttrykk for at det er en del ting som sektoren er blitt utfordret på i løpet av valgkampen, og som den må svare på.

Blant annet etterlyste han gode rapporteringssystemer «som sørger for at alle kan føle seg trygge på at pengene som går til i barnehagesektoren brukes til det de skal.»

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter. 

Powered by Labrador CMS