Dataillustrasjonen viser hvor Krydderhagen barnehage er tenkt bygget. Første etasje i bygget skulle bli barnehage, etter at Oslo kommune i reguleringsplanen stilte krav om barnehageplasser. Nå er det uvisst hva etasjen skal brukes til.
Dataillustrasjonen viser hvor Krydderhagen barnehage er tenkt bygget. Første etasje i bygget skulle bli barnehage, etter at Oslo kommune i reguleringsplanen stilte krav om barnehageplasser. Nå er det uvisst hva etasjen skal brukes til.

Fra prekær mangel til full kontroll på åtte måneder

«Barnehagen kan ikke droppes. Vi mener det er lagt inn altfor lite barnehagekapasitet i forhold til de antall boliger som kommer i dette prosjektet,» skrev Oslo kommune til utbyggeren i april i fjor. I desember hadde ikke kommunen bruk for plassene.

Publisert Sist oppdatert

Før helgen avviste Fylkesmannen i Oslo og Akershus Espiras klage på byrådets vedtak om ikke å gi tilskudd til to private barnehager i Oslo.

Oslo kommune mener at den har så god kontroll på barnehageutbygging i bydelene Grünerløkka og Bjerke at det ikke er behov for de private barnehagene i tilknytning til boligprosjektene Krydderhagen og Nybyen. Den oppfatningen deler Fylkesmannen:

«Det er Fylkesmannens oppfatning at Oslo kommune har sannsynliggjort hva som er det fremtidige behovet for barnehageplasser, samt hvordan de planlegger å sikre at det tilbys tilstrekkelig antall plasser til de barna som har krav på dette.»

Prekær mangel

Avslaget på Espiras søknader om tilskudd til etablering og drift av barnehagene kom i desember 2016. Åtte måneder tidligere var mangelen på barnehageplasser prekær, skal vi dømme etter korrespondansen mellom AF Gruppens prosjektleder Espen Friis Jørgensen og saksbehandleren i byrådsavdelingen i Oslo kommune.

Korrespondansen, som barnehage.no har fått tilgang til, viser også at den politiske dreiningen mot venstre i Oslo-politikken etter byrådsskiftet høsten 2015 skapte en uoversiktlig situasjon for utbyggeren av de drøyt 500 leilighetene i Krydderhagen på Hasle i bydel Grünerløkka.

Ba om avklaring

Barnehagen i prosjektet var inne som et rekkefølgekrav da reguleringsplanen for Krydderhagen ble laget. Kommunen stilte betingelse om en barnehage måtte være i drift på et gitt tidspunkt i forhold til innflytting i leilighetene i prosjektet.

Opprinnelig var felt E0 i prosjektet, der barnehagen skulle ligge, ikke tenkt ferdigstilt før i 2019-2020.

Men allerede høsten 2015 ba AF Gruppen, på bakgrunn av byrådsskiftet samme høst, om en avklaring på om barnehagen skulle bygges i kommunal regi.

Dette kunne ikke Oslo kommunes saksbehandler svare på.

Saksbehandleren var imidlertid opptatt av å få en avklaring på i hvilket år man kunne forvente at barnehagen ble realisert.

 «Barnehagen kan ikke droppes»

11. april 2016 meddelte AF Gruppens at man ønsket å kjøre fram det byggetrinnet som inneholder barnehagen og ha salgsstart like før eller like etter sommerferien samme år.

«Det medfører at vi må ha en barnehagedriver å diskutere hvordan den skal se ut, eierform, kjøps/leiebetingelser, etc. Kan du gi meg noe hint om hvor denne saken står nå? Hvis det ikke er en politisk avklaring, kan vi gå til en privat utbygger og kjøre prosjektet med dem vi måtte velge? Ev kan vi droppe barnehage i prosjektet vårt?», spurte Espen Friis Jørgensen.

Dagen etter svarte rådgiveren i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap:

«Heisan! Fint du tar kontakt. Vi mangler dessverre fortsatt en politisk avklaring, men vi nærmer oss. Men når tenker dere ferdigstillelse, i 2019? Barnehagen kan ikke droppes. Vi mener det er lagt inn altfor lite barnehagekapasitet i forhold til de antall boliger som kommer i dette prosjektet.»

Purret for å få avklaring

AF Gruppen svarte samme morgen:

«Hei! Hvis det går etter planen, vil det være ferdigstillelse 4. kvartal 2018/1. kvartal 2019. Vi må komme i dialog med de som skal drive barnehagen nå i utviklingsfasen, kan ikke vente til senere. Det vil si at det haster veldig å få dette avklart.»

En time senere ba kommunens saksbehandling om nærmere presisering av hvor mye det hastet:

«Kan det vente til neste uke i hvert fall?»

«Neste uke kan vi leve med,» svarte AF Gruppen 12. april 2016.

«Vi kan rett og slett ikke vente lenger»

22. april og 2. mai skrev Oslo kommune til AF Gruppen og beklaget at det ikke var kommet noen avklaring på spørsmålet om kommunen skulle drive barnehagen eller om AF Gruppen kunne gi oppdraget til en privat aktør.

3. mai skrev AF Gruppens prosjektleder:

«Dette er helt umulig for oss å forholde oss til. Det vil etter hvert få store konsekvenser for oss at vi ikke har fått en avklaring på dette nå. Vi må ha en visshet om hvem vi skal forholde oss til i en slik prosess og hvordan økonomien i dette vil være, når vi nå skal legge dette boligfeltet ut for salg. Vi kan rett og slett ikke vente lenger på en slik avklaring. Vi går nå ut til private utbyggere og kjører dette løpet med en vi velger av dem.»

Tok kontakt seks måneder senere

Den neste kontakten mellom partene på e-post skjedde seks måneder senere. 4. november 2016 skrev Oslo kommunes saksbehandler blant annet:

«Hva er status og fremdrift her, og har dere inngått kontrakt med en privat aktør? Vi ønsker uansett å ha et møte med dere for å snakke om etablering av barnehagen, som er ønskelig etablert i kommunal regi».

AF Gruppens prosjektleder svarte:

«Hei! Som jeg skrev til deg for 6 mnd siden, så kunne vi ikke lenger vente på avklaring fra dere. Like etter siste mailen fra meg kom det også en uttalelse hvor det ble presisert at det ikke kunne gjøres forskjell på private og andre drivere av barnehager. Vi har nå avtalt med Espira Barnehager om drift av vår barnehage, og de vil sende inn en søknad innen kort tid. Håper og regner med at det er forståelse for at vi måtte gå videre med prosjektet da vi ikke fikk noen avklaring fra dere.»

Byrådet og Rødt

Til dette svarte Oslo kommunes saksbehandler blant annet:

«Har full forståelse for at dere måtte gå videre. Vi ønsker likevel å ha et møte med dere. Espira har ikke søkt om eller fått tilsagn om tilskudd for denne barnehagen, og tilskudd er noe de bør ha for å kunne drive barnehagen økonomisk sett. Ettersom byrådet og Rødt ikke ønsker kommersielle aktører, men i hovedsak kommunal etablering av barnehager, har vi derfor en vanskelig situasjon.»

Helt uavklart

For øyeblikket er det helt uavklart hva som vil skje med arealene hvor AF Gruppen i samarbeid med Espira skulle bygge Krydderhagen barnehage.

Tirsdag sa Espiras kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen til barnehage.no at det er ingenting som tilsier at Oslo kommune vil overta arealene for å drive barnehage der.

– Tvert imot, så har jo Oslo kommune nå sagt at de ikke har bruk for disse barnehagene, sa Schei Hansen.

Et mulig scenario er at arealene omreguleres til annet formål.

Holde kommunen ansvarlig?

Prosjektleder Espen Friis Jørgensen i AF Gruppen bekrefter overfor barnehage.no at dette vil kunne medføre økonomiske ulemper for AF Gruppen.

– Men dette er såpass nytt at vi har ikke gått veldig dypt inn i materien. Hva slags ulemper vi kan få avhenger litt av hva slags utfall denne saken får og hvordan vi løser det. Vi skal se på det og vurdere det.

– Kan det være aktuelt å holde Oslo kommune økonomisk ansvarlig?

– Det er for tidlig å konkludere med. Men det er noe vi må vurdere, selvsagt i samarbeid med Espira.

Kjøpere forventer barnehage

I markedsføringen av boligområdet Krydderhagen har AF Gruppen beskrevet at det vil komme barnehage på området.

«Nå får de minste i Krydderhagen enda bedre muligheter til å knytte bånd til andre barn i nærmiljøet. KRYDDERBARNEHAGEN blir lansert samtidig med nytt trinn i Krydderhagen – Felt E0 – som har fått navnet Safran», heter det i prospektet.

– Da har dere kjøpere som også har forventning om at det skal bygges barnehage i Krydderhagen?

– Ja. Men hvordan det forholder seg juridisk i vårt forhold til kjøperne, har vi ennå ikke sett på, sier Espen Friis Jørgensen.

Byrådet vil gjerne ha dialog

Etter vedtaket fra Fylkesmannen ga byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) uttrykk for at det er viktig for Oslo kommune å ha «barnehagereserver», altså tomter som er regulert for barnehagebygging, men som ikke er utbygd.

På spørsmål fra barnehage.no avviser hun imidlertid at dette kan bety at Oslo kommune vil tviholde på reguleringen i disse to prosjektene dersom det ikke blir barnehager i lokalene nå.

– Det er utbygger som har forpliktelsene i prosjektet og som har avtalen med Espira. Kommunen ønsker imidlertid ikke å legge opp til vanskeligheter for utbyggingen og ønsker utbygger en dialog med kommunen vil vi stille oss til disposisjon, svarer Tone Tellevik Dahl.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.  

Powered by Labrador CMS