Saida Begum er fraksjonsleder for Høyre i bystyret i Oslo. Illustrasjonen viser den planlagte barnehagen i Krydderhagen i Oslo, hvor selskapet Espira i fjor fikk avslag på søknad om tilskudd.
Saida Begum er fraksjonsleder for Høyre i bystyret i Oslo. Illustrasjonen viser den planlagte barnehagen i Krydderhagen i Oslo, hvor selskapet Espira i fjor fikk avslag på søknad om tilskudd.

Slipp alle gode krefter til!

Arbeiderpartiet har gjort barnehage om til et politisk spill, i stedet for å velge de løsningene som er best for barna og familiene i byen vår.

Publisert Sist oppdatert

Det er ganske oppsiktsvekkende å lese svaret fra den ansvarlige byråden i Oslo, Tone Tellevik Dahl, til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i Utdanning den 25.08. Det virker som om Arbeiderpartiet har forstått at barnehagepolitikken som Rødt får gjennomslag for i Oslo er så upopulær at Arbeiderpartiet nå later som om den ikke finnes.

I byrådets samarbeidsavtale med Rødt har partene blitt enige om at kommunen og ideelle virksomheter skal stå for drift av alle nye barnehager i Oslo. Dette har resultert i at Espira har fått avslag på søknad om tilskudd til tre barnehager i Oslo, og gjør at barnehagene vil bli stående tomme.

Arbeiderpartiet skryter forøvrig fortsatt av at de skal bygge 3 000 barnehageplasser frem til 2019. Fra 2007 til 2015 ble det til sammenligning etablert 10 610 nye barnehageplasser i Oslo med Høyre i byråd. I 2009 ble det alene bygget 2 521 nye plasser! For å få til dette var ikke Høyre avhengig av å innføre en usosial eiendomsskatt som rammer uavhengig av betalingsevne. Vi var avhengig av å slippe alle gode krefter til – også seriøse kommersielle barnehageselskaper.

Byråden gjentar også usannheten om at Høyre la ned et forbud mot å bygge kommunale barnehager. Det som er riktig, er at Høyre hadde et vedtak om dette for budsjettårene 2014 og 2015 som følge av budsjettforliket med Frp. Høyre foreslo selv å oppheve vedtaket og fikk – ikke overraskende – flertall for dette i bystyret. Ap-byråden har dessuten selv levert notater til bystyret som bekrefter at kommunale barnehager både ble etablert og utvidet i forrige bystyreperiode, og bare i 2014 og 2015 ble det etablert 396 barnehageplasser i kommunal drift.

Som ansvarlig byråd har man også et ansvar for å opptre på en redelig måte i det offentlige ordskiftet, og ta ansvar for egen politikk. Byrådets barnehagepolitikk skaper uforutsigbarhet for familiene i Oslo. For Høyre er det viktigste et best mulig barnehagetilbud til byens barn. Et mangfoldig barnehagetilbud bestående av både private og kommunale barnehager gir større valgfrihet til småbarnsforeldre og bedre barnehager for barna. Det viktigste for Høyre er kvaliteten i den enkelte barnehage, ikke eierform.

  • Saida R. Begum er fraksjonsleder (H) for kultur og utdanning for Oslo bystyre.

 

Powered by Labrador CMS