Saida Begum er fraksjonsleder for Høyre i bystyret i Oslo. Illustrasjonen viser den planlagte barnehagen i Krydderhagen i Oslo, hvor selskapet Espira i fjor fikk avslag på søknad om tilskudd.
Saida Begum er fraksjonsleder for Høyre i bystyret i Oslo. Illustrasjonen viser den planlagte barnehagen i Krydderhagen i Oslo, hvor selskapet Espira i fjor fikk avslag på søknad om tilskudd.

Høyre om byråden: – Tar utbyggere som gisler

Høyres fraksjonsleder Saida Begum hevder at Oslo kommune driver en meningsløs molbopolitikk når utbyggere tvinges til å bygge barnehager som de risikerer blir stående tomme.

Publisert Sist oppdatert

Byrådsavdelingen for kultur og oppvekst sa i desember i fjor nei da det private selskapet Espira søkte om tilskudd til drift av barnehage i Krydderhagen i bydel Grünerløkka. Begrunnelsen var at Oslo kommune ikke trenger denne barnehagen for å oppfylle den lovfestede retten til barnehageplass.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har senere stadfestet at Oslo kommune har sannsynliggjort at den lovfestede retten til barnehageplass er oppfylt i overskuelig framtid. På det grunnlaget har Fylkesmannen fattet vedtak om at kommunen har rett til å avslå søknad om tilskudd til drift av barnehage.

Vil ikke annullere rekkefølgekrav

Til tross for dette avslaget, må utbygger AF Gruppen bygge barnehagen. Fredag skrev barnehage.no at plan- og bygningsetaten i Oslo kommune ikke kommer til å annullere rekkefølgekravet som ble stilt i forbindelse med reguleringen av området.

«Vi kjenner ikke til at det er skjedd endringer i befolkningsprognosene som skulle tilsi at rekkefølgekravene fra 2011 ikke er aktuelle», heter det i det foreløpige svaret som utbygger har fått fra plan- og bygningsetaten.

– Det settes opp masse boliger i dette området, og da vil det også oppstå behov for barnehager, utdypet avdelingsdirektør Karen Marie Glad Visnes overfor barnehage.no.

– Meningsløst

Høyres fraksjonsleder for kultur og utdanning i Oslo bystyre, Saida Begum, mener det er oppsiktsvekkende at en utbygger får to helt forskjellige svar når man spør to ulike instanser i Oslo kommune om behovet for barnehageplasser.

– Jeg synes dette er en meningsløs molbopolitikk. Man må kunne forvente samme svar av Oslo kommune uavhengig av hvem man spør. Svaret skal ikke avhenge av hvilken byråd som styrer hvilken etat, sier Begum til barnehage.no.

Eneste mulige kjøper

Etter at Oslo kommune avviste søknaden om tilskudd til Espira, har kommunen selv gått i dialog med utbygger AF Gruppen om å overta barnehagelokalene.

I 2011 satte kommunen som betingelse at barnehagen skulle etableres før boligprosjektet fullt ut kan tas i bruk. Med avslaget til Espira fem år senere har kommunen i realiteten satt seg selv som eneste mulige kjøper.

– Tar utbyggerne som gisler

Da barnehage.no i forrige uke spurte byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), om ikke kommunen nå har satt seg selv i en tvilsom monopolsituasjon, svarte hun blant annet:

«Om eiere av regulerte tomter ikke er fornøyde med vedtatt regulering, kan man velge å ikke igangsette prosjektet reguleringsplanen gir rom for».

Saida Begum vet ikke helt hva hun skal tro om svaret.

– Jeg trodde det var bred enighet om at Oslo trengte flere boliger og flere barnehager. Da gir det rett og slett ikke mening når byråden nå oppfordrer utbyggere til å skrote utbyggingsplanene på steder hvor kommunen har bestilt nye barnehager. Mange store byggeprosjekt har dessuten kommet så langt at kommunen i realiteten nå tar utbyggere som gisler. De har påtatt seg en stor økonomisk risiko og har ikke noe annet alternativ enn å bli enig med kommunen, sier Begum.

– Skaper usikkerhet

Hun mener det ikke er lett å bli klok på barnehagepolitikken i Oslo for tiden. Begum hevder svarene som gis fra kommunen er ulike fra sak til sak. Oslo Høyre mener det skaper en usikkerhet: Utbyggere risikerer at lokaler de er pålagt å bygge, blir stående tomme. Familier som har forventninger om barnehageutbygging i nærmiljøet, vet ikke om det blir noen utbygging.

– Men er det ikke greit at Oslo kommune selv skal kunne drive barnehage i Krydderhagen?

– Jo, men det er ganske rart at kommunen skal gjøre det all den tid kommunen mener at det ikke er behov for barnehagen. Byrådet bruker politikken til å skaffe monopol for seg selv og tar bort muligheten til at småbarnsfamiliers behov skal styre hvilken profil barnehagen skal ha, sier Saida Begum og legger til:

– Det er grunn til å minne om at barnehagen på Krydderhagen er bestilt av bystyret, og oppføres ikke etter initiativ fra utbyggere, og da bør man kunne forvente mer forutsigbare rammevilkår fra kommunen.

Håper på avklaring

Nå håper Saida Begum at Oslo kommune kan gi en endelig avklaring overfor utbyggere av Krydderhagen og andre boligprosjekter som har fått heftet rekkefølgekrav ved reguleringen.

Hun mener måten kommunen håndterer denne saken på, undergraver rekkefølgekrav som virkemiddel.

– Areal er et knapphetsgode. Hvis byråden er skråsikker på at det ikke er behov for barnehage, bør kanskje arealene kunne brukes til leiligheter i stedet. Vi kan uansett ikke ha det sånn at kommunen først krever bygging av en barnehage, og så sier at det ikke er behov for den, men likevel holder fast ved at den skal bygges – for utbyggers risiko, sier Begum.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS