Da utbygger AF Gruppen planla utbyggingen av boligfeltet Krydderhagen, stilte Oslo kommune krav om barnehagebygging.
Da utbygger AF Gruppen planla utbyggingen av boligfeltet Krydderhagen, stilte Oslo kommune krav om barnehagebygging.

Sa nei til privat barnehage her – nå vil kommunen selv overta lokalene

I 2011 krevde Oslo kommune at en boligutbygger skal sette opp barnehage i forbindelse med et stort byggeprosjekt. Fem år senere bestemte kommunen at den selv i realiteten skal være eneste mulige kjøper av barnehagen.

Publisert Sist oppdatert

«Om eiere av regulerte tomter ikke er fornøyde med vedtatt regulering, kan man velge å ikke igangsette prosjektet reguleringsplanen gir rom for», svarer byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) når barnehage.no stiller spørsmål ved monopolsituasjonen som kommunen har skapt.

«Barnehagedrivere står fritt til å drive barnehage uten offentlig støtte om man ønsker det», påpeker byråden for oppvekst og kunnskap i hovedstaden.

Les hele svaret fra Tone Tellevik Dahl nederst i artikkelen.

Vil overta barnehage

Oslo kommune er i dialog med AF Gruppen om å overta barnehagen i boligprosjektet Krydderhagen i bydel Grünerløkka.

I desember i fjor avslo kommunen en søknad fra det private barnehageselskapet Espira om tilskudd til barnehagedrift i lokalene. Begrunnelsen var at Oslo kommune ikke trenger denne barnehagen for å oppfylle den lovfestede retten til barnehageplass.

– Det blir en form for ekspropriasjon, sier kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Kunnskapsbarnehagen Espira, Jens Schei Hansen, til barnehage.no.

– Mener du Oslo kommune bryter loven?

– Andre må vurdere lovligheten og sakligheten, men det er ingen tvil om at de skaper uforutsigbare rammevilkår for dem som skal bygge og drifte barnehager, og ikke minst for foreldre som ønsker barnehageplass nær der de bor.

Prosjektleder Espen Friis Jørgensen i AF Gruppen ønsker ikke å kommentere saken.

Fikk kravet i 2011

Historien om den planlagte barnehagen i boligprosjektet Krydderhagen er ikke avsluttet.

Barnehagen i prosjektet var inne som et rekkefølgekrav da reguleringsplanen for Krydderhagen ble laget i 2011. Kommunen stilte betingelse om en barnehage måtte være i drift på et gitt tidspunkt i forhold til innflytting i leilighetene i prosjektet.

Høsten 2015 ba AF Gruppen, på bakgrunn av byrådsskiftet samme høst, om en avklaring på om barnehagen skulle bygges i kommunal regi. Dette kunne ikke byrådsavdelingen svare på der og da.

AF Gruppen hadde hastverk med å få på plass en løsning. Men heller ikke en rekke purringer vinteren og våren 2016 førte fram.

Da kommunen høsten 2016 hadde bestemt seg for at den ønsket å drive barnehagen i kommunal regi, hadde utbygger AF Gruppen allerede skrevet avtale med den private barnehageaktøren Espira.

Avslo søknad om tilskudd

I desember samme år avslo Oslo kommune søknaden fra Espira om tilskudd til drift av barnehagen. Dette ble begrunnet med at Oslo kommune både i dag og i overskuelig framtid har full barnehagedekning uten denne barnehagen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus bekreftet i mai i år at Oslo kommune hadde sannsynliggjort at den lovfestede retten til barnehageplasser vil bli oppfylt uten barnehage i Krydderhagen, og at kommunen dermed var i sin fulle rett til å avslå søknaden.

Espiras planer om å drive barnehage i Krydderhagen ble skrinlagt ettersom tilskuddet utgjør mellom 80 og 85 prosent av inntektene til en privat barnehage.

Har bedt om annullering

Med bakgrunn i at byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap ikke har behov for barnehagen for å oppnå full dekning, har utbygger gjennom sin advokat bedt Plan- og bygningsetaten i kommunen om at rekkefølgekravet blir annullert.

«Utbygging i et område kan etter plan- og bygningsloven bare begrenses inntil samfunnstjenester mv. er tilstrekkelig etablert. Antatt full barnehagedekning innebærer at rekkefølgekrav om barnehage er overflødig,», heter det i et brev fra advokatfirmaet Schiødt, datert 24. mai 2017.

I et foreløpig svar datert 3. juli svarer avdelingsdirektør Karen Marie Glad Visnes i Plan- og bygningsetaten følgende:

«Vi kjenner ikke til at det er skjedd endringer i befolkningsprognosene som skulle tilsi at rekkefølgekravene fra 2011 ikke er aktuelle».

Planfaglig vurdering

Brevet fra 3. juli avsluttes med at på grunn av ferieavvikling, vil utbyggeren ikke få noe endelig svar før tidligst i løpet av august.

Dette endelige svaret er ennå ikke sendt, bekrefter avdelingsdirektør Karen Marie Glad Visnes i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune overfor barnehage.no denne uka.

Hun beklager at det har tatt mer tid enn først antatt.

– Det foreløpige svaret er basert på vår planfaglige vurdering. Det vil ikke endre seg. Men jeg mener at utbyggeren skal få en veiledning om hvordan de kommer seg videre i denne prosessen. Og det kan jeg ikke gi før jeg har fått noen avklaringer med barnehagesektoren, sier Karen Marie Glad Visnes.

Rimelig?

– Men er det rimelig å opprettholde et rekkefølgekrav for bygging av en barnehage når Oslo kommune avslår søknaden om driftstilskudd for denne barnehagen?

– Det byplanfaglige spørsmålet handler om å skape velfungerende lokalmiljø. Når vi planlegger byen og planlegger boområder, er det viktig at vi samtidig planlegger barnehager. Ingen ønsker barnehagene langt avgårde fra der man bor. Alle ønsker at de skal være i boområdet og at de skal være lokale møteplasser. Vi kan ikke se at det har skjedd noen endringer her sett fra et planfaglig ståsted, og derfor ser vi heller ikke noen grunn til at rekkefølgekravet bør være utdatert. Det settes opp masse boliger i dette området, og da vil det også oppstå behov for barnehager.

– To ulike vurderingstemaer

– Samtidig avslår kommunen søknaden om tilskudd til drift av barnehage?

– Her det to forskjellige vurderingstemaer. Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap har vel vurdert spørsmålet utfra den lovbestemte retten til barnehageplass, og det er et annet regelverk enn det vi forholder oss til. Når vi behandler en stor utbyggingsplan, er det viktig å se helheten. Vi skal se behovet for infrastruktur og sørge for at området fungerer. Det blir en helt annen vurdering enn spørsmål om driftstilskudd.

– Men for oss utenforstående er begge vurderingene gjort av Oslo kommune?

– Ja, og det er derfor vi bruker litt tid på å besvare spørsmålet slik at vi skal kunne gi dem veiledning og få satt dem på et løsningsspor, sier Karen Marie Glad Visnes.

– Politisk spill

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør i Espira, Jens Schei Hansen, mener Oslo kommune driver med en oppsiktsvekkende dobbeltkommunikasjon.

– Det styrker det vi har hevdet hele tiden, at dette bare er et politisk spill. Det er reelt behov for barnehagen, og da skulle ikke søknaden om tilskudd ha blitt avslått, sier Jens Schei Hansen.

Han mener Arbeiderpartiet bruker denne saken for å etterleve avtalen med Rødt.

– Og da får vi et eksempel på hva som skjer når Ap kommer i førersetet og gjennomfører Rødts barnehagepolitikk. De bidrar til å skape fullstendig uklarhet i hvilke rammevilkår som gjelder for barnehageutbygging i Oslo, sier Jens Schei Hansen.

– Nå har Oslo kommune varslet at den ønsker å sette fart på egen bygging av barnehager?

– De må gjerne bygge så mange barnehager som de vil. Men når de først setter et rekkefølgekrav, og så sier nei til private, før de selv finner ut at de vil drive barnehagen selv, blir det en form for ekspropriasjon. De tvinger private utbyggere til å bygge kommunale barnehager, og det var vel ikke det som var hensikten med loven.

– Får bestemme prisen

Han viser til Fylkesmannens vedtak fra i mai som bekreftet Oslo kommunes rett til å avslå søknader om til skudd til barnehageplasser dersom kommunen har oppfylt den lovfestede retten til barnehageplass.

– Likevel kjører Oslo Kommune på med rekkefølgekrav for å få bygget barnehager de sier det ikke er behov for. De setter seg da i en rolle der de tvinger en utbygger til å bygge en barnehage som kommunen i neste omgang får bestemme prisen på siden de skviser ut alle private aktører. Bruken av rekkefølgekrav har jo tradisjonelt vært en forvaltningsoppgave for å sikre formålet med reguleringen. Nå brukes denne muligheten politisk av Oslo Kommune for å hindre private aktører i å etablere virksomhet. Utelukkende for å sikre at AP beholder makten ved ikke å irritere Rødt. sier Jens Schei Hansen.

Slik svarer byråden

Barnehage.no har i forbindelse med denne artikkelen om rekkefølgekravene i Krydderhagen sendt to spørsmål skriftlig til byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl:

  1. Er det korrekt at Oslo kommune nå er i forhandlinger med AF Gruppen om drift av denne barnehagen?
  2. Stiller det ikke Oslo kommune i en tvilsom monopolsituasjon når kommunen først krever at barnehagen bygges og senere setter seg selv i posisjon som eneste mulige kjøper?

Her er svaret:

I dag driver Oslo kommune bare 4 av 10 barnehager i Oslo, samtidig som kommunen ikke har anledning til å stille krav til kvalitet, kompetanse og lønns- og arbeidsvilkår i private barnehager.

I Oslo er det over 400 private barnehager. Ingen av disse er omfattet av den til enhver tid gjeldende barnehagepolitikken. Vi mener det er et paradoks at jo flere private barnehager en kommune har, desto færre barnehager når barnehagepolitikken ut til.

Byrådet satser derfor på nye barnehageplasser og ønsker å øke andelen kommunale barnehager. Oslo kommune er i forhandlinger med tanke på å sikre kommunal drift av nye barnehagelokaler i flere boligprosjekter der det er innregulert barnehage, også med AF Gruppen om barnehagen som skal ferdigstilles i Krydderhagen-prosjektet.

Oslo kommune er en solid barnehageaktør som forhandler med andre profesjonelle aktører der alle har samme mål – å sikre flere gode, nye boliger og barnehager for Oslos innbyggere. - Dette er jeg trygg på at vi vil få til gjennom den dialogen Oslo kommune har etablert med de aktørene som utvikler boliger og barnehager i årene fremover.

Som kjent har Fylkesmannen i Oslo og Akershus gitt Oslo kommune medhold i at kommunen kan prioritere barnehager i kommunal regi så lenge kommunen selv etablerer de plassene som er nødvendig for å oppfylle retten til barnehageplass. – Dette var et viktig signal om at det er kommunen og demokratisk valgte politikere som styrer barnehagesektoren og ikke enkeltstående private aktører.

Når barnehage.no påpeker at spørsmålet om monopolsituasjonen ikke er besvart, får vi dette svaret:

Det er fri etableringsrett for barnehager i Norge. Barnehagedrivere står fritt til å drive barnehage uten offentlig støtte om man ønsker det. For øvrig er det slik at en reguleringssak gir rammene for hvordan en tomt kan utnyttes. Den gir ikke eier en plikt til å bygge ut i tråd med reguleringsplanen. Kommunen pålegger ingen bestemt fremdrift av det som kan bygges. Når eier/utbygger så først har bestemt seg for å sette i gang med prosjektet, må de selvsagt forholde seg til de føringene reguleringene gir, herunder å sikre barnehagearealer hvis det er rekkefølgekrav om dette. Reguleringsplaner vedtas av det demokratisk valgte flertallet i kommunen og gjenspeiler hvilken retning innbyggerne i en kommune ønsker for nærmiljøet sitt. Om eiere av regulerte tomter ikke er fornøyde med vedtatt regulering, kan man velge å ikke igangsette prosjektet reguleringsplanen gir rom for.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS