Her er Hovinenga. Barnehagen er tenkt inn i feltet som er skravert i grått til høyre i illustrasjonen.
Her er Hovinenga. Barnehagen er tenkt inn i feltet som er skravert i grått til høyre i illustrasjonen.

Fikk nei i desember – nå vil de igjen bygge barnehage sammen i Oslo

Selvaag Bolig ASA skal bygge 355 boliger i prosjektet Hovinenga på Valle Hovin. Oslo kommune krever at det skal være barnehager tilknyttet prosjektet. Igjen velger Selvaag Bolig å skrive kontrakt med den private aktøren Espira.

Publisert Sist oppdatert

Boligutbyggeren og barnehagekonsernet har ikke latt seg stoppe av at byrådet avslo å gi tilskudd til deres forrige samarbeidsprosjekt Nybyen.

I Nybyen hadde kommunen stilt et rekkefølgekrav om at Selvaag Bolig skulle etablere barnehage i tilknytning til boligkomplekset.

Etter at utbyggeren i 2015 og 2016 ikke klarte å få noen avklaring fra Oslo kommune om kommunen selv skulle kjøpe og drifte barnehagen, skrev Selvaag Bolig under en avtale med Kunnskapsbarnehagen Espira.

Avtale med Rødt

Det rødgrønne byrådet i Oslo skrev sist høst under en avtale med partiet Rødt om at bare kommunen selv og ideelle private aktører skal få tilskudd til drift av nye barnehager i hovedstaden.

Espira er organisert som aksjeselskap og faller dermed utenfor disse to kategoriene.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har senere bekreftet at Oslo kommune har anledning til å avslå søknader om tilskudd så lenge kommunen oppfyller den lovbestemte retten til barnehageplasser.

Denne lovbestemte retten mener Oslo kommune å ha oppfylt uten barnehagen kommunen selv forlangte at Selvaag Bolig skulle sette opp.

Nå risikerer de som neste år skal flytte inn i Nybyen at barnehagelokalene der ikke blir tatt i bruk som barnehage samtidig som de må reise til et annet sted i byen for å finne barnehageplass.

Gikk direkte til Espira 

Når Selvaag Bolig nå skal realisere Hovinenga, har igjen Oslo kommune bestemt at det skal følge barnehage med prosjektet. Denne gangen er det ikke i form av et rekkefølgekrav, men som en en forutsetning for rammetillatelsen.

Igjen har Selvaag Bolig valgt Espira. Sammen skal de bygge 76 barnehageplasser på Valle Hovin.

– Hvorfor velger dere Espira etter at de fikk nei til søknaden om tilskudd sist?

– Her mener vi det er dokumentert et behov for barnehageplasser. Vi har et godt samarbeid med Espira og ser ingen grunn til ikke å samarbeide med dem, sier kommunikasjonsdirektør Kristoffer Gregersen i Selvaag Bolig ASA.

– Har dere spurt kommunen om den selv vil kjøpe og drifte barnehagen?

– Nei. Forrige gang, da vi skulle bygge Nybyen, spurte vi kommunen, men fikk aldri noe svar. Nå går vi direkte til Espira, sier Gregersen.

Sender søknad i dag

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira sier til barnehage.no at plassene i barnehagen på Hovinenga skal erstatte en midlertidig barnehage. Det skulle etter hans oppfatning innebære at Oslo kommune åpenbart må mene at behovet for barnehagen er reelt.

–  Nå nå gjør vi det som Fylkesmannen sier at vi skal gjøre – vi sjekker ut behovet tidlig. Så vi sender i dag (onsdag) en søknad om tilskudd til den barnehagen, med tenkt åpning mellom fjerde kvartal 2019 og tredje kvartal 2020, sier Jens Schei Hansen.

Forventer tydelig svar

Han forventer et raskt og tydelig svar fra Oslo kommune på om det er behov for barnehagen eller ikke.

– Enn hvis kommunen svarer at de vil eie og drifte den selv?

– Da har de i så fall ikke noen avtale med Selvaag Bolig om det. Så vidt jeg vet, kan kommunen ikke begrunne et avslag på en søknad om tilskudd med at dette skal være en kommunal barnehage. Fylkesmannen sier at et eventuelt avslag skal være begrunnet i om den lovfestede retten til barnehageplasser er oppfylt eller ikke, sier Jens Schei Hansen i Espira.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS