Partiene svarer ganske forskjellig på spørsmålene fra barnehage.no.
Partiene svarer ganske forskjellig på spørsmålene fra barnehage.no.

Valg 2017: Dette svarer partiene om bemanning

50 prosent pedagogandel før 2020? Maks to ettåringer per voksen? Flere barnehagelærere, eller mer til miljø? Og hvor langt er et tau?

Publisert Sist oppdatert

Barnehage.no har i valgkampen intervjuet partiene som kan komme på Stortinget om deres barnehagepolitikk.

I intervjuene har vi vært innom alt fra bemanning, pedagogandel og kontantstøtte, til finansiering, tilsyn og utbytte.

Her kan du lese hva partiene svarer når vi spør dem om bemanning:

Rødt, Eivor Evenrud

En ny bemanningsnorm er nå ute på høring, men dere synes ikke den er god nok?

– Nei, den går ikke langt nok. Det som er ute på høring er den bemanningen som noen kommuner har fastsatt skal være normen i sine kommunale barnehager allerede. Og normen sier ikke noe om åpningstidene. Noe av det viktigste som skiller oss fra de andre partiene, er at vi tar med et eget punkt om at vi vil ha én ansatt for hver andre ettåring. Nå har regjeringen utvidet retten til barnehageplass til å gjelde langt flere små barn helt ned i ni måneders alder. Om noen år står vi i en situasjon der vi kan ha så mye som fem barn på en avdeling som er ni-ti måneder gamle og som ikke kan gå. Det er noe helt annet enn fem toåringer. De andre politikerne har tatt inn ettåringene i barnehagen helt uten å se konsekvensene.

– Og dere krever at bemanningen med 2, 3 og 5 barn per voksen skal gjelde gjennom hele åpningstiden?

– Ja, det er flere og flere som har åpent lenger for å gi bedre service til foreldrene. Men de gjør det uten å ha flere ansatte. Da blir det mindre tid på dagen at det er fullt bemannet.

– Hvor høy andel pedagoger er det i norske barnehager om fire år dersom dere får bestemme?

– Så høy som mulig. Men hele den debatten er litt rar, for når folk snakker om 50 prosent, så spør jeg «50 prosent – av hva?» Vi er nødt til å satse på bemanning og kompetanse i barnehagene. De minste barna fortjener det.

 

SV, Audun Lysbakken

– SV vil opp på 50 prosent barnehagelærere og 25 prosent fagarbeidere. Når kan du love å ha det på plass?

– Det er vanskelig å sette en dato. Torbjørn Røe Isaksen mener de skal klare å ha den nye bemanningsnormen og pedagognormen på plass i 2019. Når vi da skal gå videre, mener jeg det er fornuftig å innfase kravene parallelt, for disse tingene henger sammen. Vi tenker at vi bør innføre en ny norm i løpet av neste periode, men ettersom regjeringen ikke har forpliktet seg til å satse hardere på disse områdene, vil tempoet avhenge av hvor raskt vi kan få tak i dem som skal ha disse jobbene. Ikke minst på fagarbeidersiden kan en sånn norm føre til at mange av de flinke assistentene som jobber i barnehage kan få en anledning til å ta fagbrev. Da må det også brukes tid nok slik at alle som ønsker det kan få gjennomført utdanningen.

 

Arbeiderpartiet, Arild Grande

– «Alle» vil ha minst 50 prosent pedagogandel i barnehagene. Når kan dere love å ha det på plass?

– Det er litt tidlig å si når kan være på plass, for dette er et sammensatt bilde. I tillegg til at vi ønsker 50 prosent barnehagelærere, ønsker vi også flere yrkesgrupper inn i barnehagene, og det arbeidet vil ta noe tid. Arbeidet er også forsinket fordi dagens regjering ikke har prioritert det. Vi har ikke satt noen dato, men har det i programmet for kommende stortingsperiode.

– Hva med dem som jobber i barnehage og som ikke er barnehagelærere?

– Jeg merker at det er enkelte som blir urolige for om de skal bli overflødige når andelen pedagoger øker. Derfor er det viktig for oss å understreke, at når vi ønsker 50 prosent barnehagelærere, er det ikke sånn at assistenter skal kastes ut av barnehagene. Assistenter i barnehager over hele landet gjør en fantastisk jobb, og det skal fortsatt være plass til dem i vår norm. Men når en større andel skal være barnehagelærere, ligger det til rette for at det skjer gjennom naturlig utskiftning, fordi vi vet at assistenter dessverre vanligvis ikke blir lenge i barnehagejobben. Det finnes også ordninger for utdanning kombinert med arbeid.

Senterpartiet, Kjersti Toppe

– Dere sier ingenting i programmet om hvor mange barnehagelærere eller hvor høy voksentetthet det skal være i barnehagene. Er ikke dette viktig for dere?

– Joda, det var diskusjon i Senterpartiet om dette, men forslaget om å legge bemanningstall inn i programmet falt på landsmøtet. Det betyr ikke at vi kommer til å være noen brems for å styrke kvaliteten eller bemanningen i barnehagene. Senterpartiet er imidlertid en sterk forsvarer av det kommunale selvstyret. Og hvis det blir nasjonale bemanningsnormer både innenfor eldreomsorg, barnevern, skole, barnehager og helsestasjoner, samtidig som det ikke følger nok penger med, vil det bli umulig å få dette til å fungere i praksis. Vi vil heller kjempe for god kommuneøkonomi og heller ha tillit til at de lokale folkevalgte prioriterer rett. Og hvis lokale folkevalgte ikke prioriterer rett, får folket heller skifte oss ut ved valg.

 

 

Miljøpartiet De Grønne, Mona Nicolaysen

– Dere vil ha flere barnehagelærere, men sier ikke noe om hvor mange?

– Nei, vi gjør ikke det. Og det er det en litt sammensatt årsak til. For det første har vårt parti noen overordnede tema som vil koste mange penger. Vi er ærlige på at for oss er klima og miljø det aller viktigste. Samtidig ser vi at vi har lavere pedagogandel i norske barnehager sammenlignet med mange andre land, og da sier vi at andelen skal økes. Målet er flere barnehagelærere, men om det heter 50 prosent eller 100 prosent, er noe som vi må komme fram til i dialog med fagfeltet. I tillegg vet vi at det ikke bare er å knipse i fingrene, og så har vi 3.000 ekstra barnehagelærere.

 

 

 

Venstre, Iselin Nybø

– Vi er tydelige på at vi vil ha minst 50 prosent pedagoger og 80 prosent med barnefaglig kompetanse i barnehagene, for barnehagene skal ikke være en oppbevaringsplass. Hvis vi snakker om tidlig innsats, er det altfor sent å starte i skolen. Men skal du gjøre en forskjell, må du ha inn de folkene som kan se utfordringene til små barn som kanskje ikke kan uttrykke seg med ord.

«Alle» vil ha 50 prosent pedagogandel. Men når kan dere love å ha det på plass?

– Det vil vi ikke sette en dato på. Det er en stor jobb som må gjøres over hele landet, og det er også et komplekst spørsmål. Ikke minst må vi ha tilgang til nok pedagoger. Vi kan jo ikke tvinge folk til å begynne å jobbe i barnehager heller.

– Nei, men ved å løfte dette fram vil dere gi et tydelig signal til unge om at dette er en utdanning hvor det er gode utsikter til å få jobb?

– Ja. Men for oss handler det også om ikke å gi et løfte uten at vi vet om det er realistisk å gjennomføre det. Dette er et spørsmål vi vil ha fokus på dette hele veien i stedet for å sette en bestemt dato.

KrF, Geir Jørgen Bekkevold

– «Alle» vil ha 50 prosent pedagogandel i barnehagene, men dere har det mer travelt enn de fleste andre?

– Ja, vi mener at denne normen kunne vi fått på plass mye tidligere hvis det hadde vært politisk vilje. Nå håper jeg, i og med at det ser ut til å være flertall for det på Stortinget, at vi kan få lovfestet en pedagognorm på 50 prosent ganske raskt i neste periode. Det innebærer at vi må utdanne flere, men at vi også må gjøre det så attraktivt å jobbe i barnehage at flere av dem som har barnehagelærerutdanning, men jobber andre steder, ønsker å komme tilbake til barnehagene.

– Bør ikke en pedagognorm være enda tydeligere på hvor mange barnehagelærere som skal være sammen med barna gjennom hele dagen?

– Det er vi nødt til å se nærmere på. KrF er tydelig på at det skal være riktig bemanning gjennom hele barnehagedagen, og vi må derfor jobbe videre for å gjøre det mer forpliktende.

– En bemanningsnorm er også ute på høring, er denne god nok?

– Jeg mener det må være minst en voksen på tre barn og minst en på seks barn. Men de som ser at de har rom for det, må gjerne ha en enda tettere bemanning.

– Hvordan skal pedagogandelen og bemanningen i barnehagene trappes opp videre?

– Jeg mener det blir feil å snakke om opptrapping. Vi må bare bevilge pengene, og så får vi det på plass. Med det som er bevilget til nå, får vi 44 prosent pedagoger. Jeg forventer at i statsbudsjettet som snart legges fram ligger bevilgninger til å øke bemanningen i barnehagene. Hvis ikke, er KrF nødt til å ta tak i det.

Høyre, Svein Harberg

– Noen vil kanskje si at det har tatt lang tid å få på plass pedagognorm. Men for oss har det vært viktig først å jobbe med kvaliteten, for så å kunne arbeide videre med pedagognormen.  Nå tar vi grep. Kravet har vært 33 prosent, og nå har vi nettopp sendt ut på høring en norm med 43 prosent. Og da er vi konkret i gang med opptrappingen til 50 prosent.

– «Alle» partiene vil ha minst 50 prosent pedagoger i barnehagene, men dere vil ikke forplikte dere til noe de neste fire årene. Hvorfor?

– Vi har en klar ambisjon om at vi innen 2020 skal ha 50 prosent. Men vi tar det skrittvis. Vi har til nå hatt 33 prosent. Nå er forslaget 43. Så jobber vi videre mot 50.

– Men det er forskjell på en ambisjon og en forpliktelse?

– Vi mener det viktige er ambisjonen. En forpliktende er ikke mer forpliktende enn de vedtakene man til enhver tid gjør. Vi velger å ha en ambisjon, og så gjør vi vedtak i henhold til det.

Frp, Lill Harriet Sandaune

– Dere skriver at barnehagene skal ha et pedagogisk tilbud av høy kvalitet. Hvor høy skal bemanningen være, og hvor stor andel skal være pedagoger, for å få et «tilbud av høy kvalitet»?

– Tja, hvor langt er et tau? For å si det sånn: Vi har vært med og støttet de kvalitetsløftene som er vedtatt. I 2017 er det bevilget 172 millioner kroner til flere barnehagelærere. I 2014 manglet det 3700 barnehagelærere for å oppnå gjeldende pedagognorm og kompetansekrav til styrere. I 2015 manglet det 2200. Vi er glade for den utviklingen, og i første omgang er det mest realisme i å forsøke å nå de målene som allerede er satt i ny pedagognorm og ny bemanningsnorm. Barnegruppene kan variere veldig, ut fra hvilke behov hvert enkelt barn har. Frp mener derfor at bestemte standarder på antall pedagoger ikke nødvendigvis er en garanti for høy kvalitet i alle barnehager. 

 

 

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

 

Powered by Labrador CMS