Saida Begum er fraksjonsleder for Høyre i bystyret i Oslo. Illustrasjonen viser den planlagte barnehagen i Krydderhagen i Oslo, hvor selskapet Espira i fjor fikk avslag på søknad om tilskudd.
Saida Begum er fraksjonsleder for Høyre i bystyret i Oslo. Illustrasjonen viser den planlagte barnehagen i Krydderhagen i Oslo, hvor selskapet Espira i fjor fikk avslag på søknad om tilskudd.

Hevder nytt vedtak kan stoppe byrådets Rødt-avtale

Bystyret i Oslo kan i neste uke vedta at kommunen ikke skal forskjellsbehandle private barnehager kun på bakgrunn av eierform. – Da vil byrådets avtale med Rødt falle bort, hevder Saida Begum (H). – Byrådets barnehagepolitikk står fast, parerer byråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Publisert Sist oppdatert

Saida Begum og Eirik Lae Solberg (Høyre) legger i førstkommende onsdag fram et forslag til bystyret i Oslo om et mangfoldig barnehagetilbud.

I forslaget peker bystyrerepresentantene på verdien av å ha både kommunale og private barnehager med ulike eierformer.

«Mer mangfold i barnehagetilbudet vil løfte kvaliteten i både private og kommunale barnehager. Høyre mener at private inititativtakere skal måles på kvalitet, og ikke eierform», skriver representantene i sitt forslag.

Både kommuneadvokaten og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har slått fast at det en barnehages eierform ikke alene kan være avgjørende i spørsmål om å gi tilskudd til barnehagedrift.

Innstilling: Skal ikke forskjellsbehandle

Saken har vært oppe til behandling i kultur- og utdanningskomiteen. Der har et bredt flertall stemt for følgende flertallsinnstilling:

«Kommunen skal ikke forskjellsbehandle private barnehageaktører på bakgrunn av kun eierform ved søknad om driftstilskudd.»

I en samarbeidsavtale som det rødgrønne byrådet i Oslo har skrevet med Rødt, heter det blant annet:

«Når flere private søknader oppfyller kommunens krav, skal eventuelle søkere som har ideelle formål for barnehagedriften være prioritert.»

– Her er vi tydelige på at vi ikke ønsker nye kommersielle barnehager. Vi gjør alt det som kan gjøres politisk og økonomisk for å sørge for at barnehager driftes av kommunen eller ideelle aktører. Det vil ikke være noen begrensninger på investeringsbudsjettet, sa Rødts Bjørnar Moxnes til Aftenposten da avtalen ble undertegnet sist høst.

– Politikken står fast

Tone Tellevik Dahl, som er byråd for kunnskap og oppvekst, avviser overfor barnehage.no at det vil bli noen endringer i barnehagepolitikken i Oslo dersom flertallsinnstillingen fra komiteen blir vedtatt i bystyret.

– Byrådets barnehagepolitikk står fast. Innstillingen fra kultur- og utdanningskomiteen viser at Høyres stadige påstander om at byrådet generelt er mot private barnehager er uriktig. Vi er for private barnehager, og vi har godkjent flere private barnehager. Men vi er også for at kommunen og demokratisk valgte politikere skal ha mulighet til å prioritere. Nå prioriterer vi flere offentlige barnehager, som sikrer at barnehagepolitikken faktisk kan gjennomføres, skriver Tone Tellevik Dahl i en e-post til barnehage.no.

– Helhetlig vurdering

Dahl hevder at Oslo kommune allerede ivaretar den lovfestede retten til barnehageplass:

«Og fordi vi etablererer 3000 flere barnehageplasser frem mot 2019, er det ingen automatikk i at vi må godkjenne alle søknader fra private aktører. Det har Fylkesmannen i Oslo og Akershus slått fast.»

Hun legger til:

– Vi har ikke et generelt forbud mot private basert på eierform, og vi vil aldri avvise en privat barnehage bare på bakgrunn av eierform. Vi foretar en helhetlig vurdering med mange ulike kriterier når vi mottar en søknad fra en privat barnehage. En viktig grunn til at noen private søknader har blitt avvist, er at vi i motsetning til det forrige byrådet ikke har forbud mot å bygge kommunale barnehager. Når kommunen og det offentlige selv tar større ansvar for barnehageutbyggingen, blir behovet for private barnehager mindre.

– I strid med avtalen

Saida Begum i Oslo Høyre er uenig med byråden.

– Ordlyden i flertallsinnstillingen er i direkte strid med den parlamentariske avtalen som byrådet har med Rødt. Den direkte konsekvensen av dette vedtaket er at avtalen mellom Rødt og byrådet må falle bort. Vedtar bystyret denne innstillingen, kan bystyret ettergå byrådet parlamentarisk hvis det skjer noen forskjellsbehandling, sier Høyre-politikeren.

Åpne for ideelle da Espira fikk nei

Begum reagerer på byrådens uttalelse om at de aldri vil avvise en privat barnehage bare på bakgrunn av eierform.  Hun viser til at Tone Tellevik Dahl sa følgende i bystyret i desember i fjor:

«Prinsippet om at dette byrådet ville bygge kommunalt eller ideelt ble nedfelt i avtalen byrådspartiene inngikk med Rødt i fjor høst. Derfor er det ganske overraskende hvis private utbyggere og private barnehagedriftere likevel har lagt opp til etablering av kommersielle barnehager. Det er en risiko de selv har tatt.»

Om saken da Espira i desember i fjor fikk avslag på søknaden om tilskudd til å drive barnehage i boligprosjektet Nybyen, sa byråden:

«Kommunen har også sagt, at hvis Espira ikke ønsker å drifte barnehagen uten kommunalt tilskudd, så er kommunen eller eventuelt private ideelle aktører selvfølgelig klare til å gå inn og drifte den barnehagen.»

– Åpenbar forskjellsbehanding

Saida Begum mener slike grep nå kan bli umulig for byrådet i Oslo.

– Dette er en åpenbar forskjellsbehandling. Hvis vi nå får et bystyrevedtak, og byrådet fortsetter med slik forskjellsbehandling, så vil det kunne bli en parlamentarisk sak der byrådet blir stilt til ansvar for å ha handlet i strid med bystyrevedtak. Det verktøyet hadde ikke bystyret da Espira-saken var oppe, sier Saida Begum.

Høyre-poltikeren påpeker for øvrig at forbudet mot å bygge kommunale barnehager i Oslo under det forrige byrådet var en midlertidig stans og at det forrige byrådet selv opphevet den stansen.

Hva svarer Ap?

Barnehage.no har stilt byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) to konkrete oppfølingsspørsmål på e-post. Spørsmålene var:

  1. Innebærer ikke setningen fra avtalen med Rødt: «Når flere private søknader oppfyller kommunens krav, skal eventuelle søkere som har ideelle formål for barnehagedriften være prioritert.» en faktisk forskjellsbehandling?
  2. Byråden sa dette i bystyret i desember fjor: «Kommunen har også sagt, at hvis Espira ikke ønsker å drifte barnehagen uten kommunalt tilskudd, så er kommunen eller eventuelt private ideelle aktører selvfølgelig klare til å gå inn og drifte den barnehagen.» Var ikke dette et helt konkret eksempel på forskjellsbehandling kun basert på eierform?

Dette er svaret:

 

"Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet og byrådet ønsker flere offentlige barnehager og flere private barnehager med ideelt formål. Det er et politisk standpunkt. I motsetning til Høyre og Venstre er vi opptatt av større mangfold i barnehagesektoren. Det forrige byrådet hadde forbud mot å bygge offentlige barnehager, i tillegg har vi sett en utvikling der flere kommersielle aktører har tatt over stadig flere barnehager. Dette innskrenker mangfoldet. Det nye byrådet ønsker en bedre balanse. Derfor har vi igangsatt en omfattende offentlig barnehageutbygging, og vi har også kommunisert at vi ønsker oss flere ideelt drevne barnehager. Når vi mottar søknader om oppstart av private barnehager, gjør vi en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi har så langt både godkjent barnehager med kommersielle og ideelle formål, men det har aldri vært på bakgrunn av eierformen alene. Det er alltid en del av en helhetlig vurdering der mangfold i barnehagetilbudet og behovet for barnehageplassene er eksempler på elementer vi vurderer. Vårt mål om å øke andelen offentlige barnehager må sees i sammenheng med at 6 av 10 barnehager i Oslo allerede er private, og at den lokale barnehagepolitikken ikke kan gjennomføres i private barnehager."

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS