Det er mange sterke stemmer i barnehagesektoren.
Det er mange sterke stemmer i barnehagesektoren.

Dette mener barnehagene om forslag til ny rammeplan

I skrivende stund har Kunnskapdepartementet publisert over 90 høringssvar og flere er på vei. Her er et utdrag høringsuttalelser fra barnehagene.

Publisert Sist oppdatert

Høringsfristen for å sende inn høringssvar om forslag til ny rammeplan for barnehage, er fredag 20. januar. Hvem som helst kan levere høringssvar, så langt eller kort som ønskelig. Det kan du gjøre her.

Barnehagesektoren har engasjert seg som aldri før, og både barnehager, kommuner, organisasjoner og privatpersoner har sendt inn sitt bidrag.

Barnehage.no har tatt tempen på reaksjonene og presenterer et lite utdrag. Resten kan du selv fordype deg i her.

Styrer må ha ansvaret

Soria Moria barnehage Arendal AS er klare på at det er styrer som skal ha ansvar for barnehagens pedagogiske innhold.

«Det må presiseres at det er styrer i barnehagen som har det øverste ansvaret for barnehagens pedagogiske innhold. Slik det står i høringsutkastet i dag, kan en risikere at eiere uten pedagogisk utdannelse, erfaringer og kunnskap får stort handlingsrom til å velge metoder og innhold, og dermed også til å overgå den fagkunnskapen pedagogene innehar for å ivareta barnehagens pedagogiske innhold. Det bør ikke herske noen tvil om at det er styrer som er øverste pedagogiske ansvarlig i barnehagen.»

Ønsker presisering av voksenrollen i leken

Amanda barnehage i Haugesund mener det er mye bra i forslaget, men sender likevel noen punkter til «oppussing»:

  • Overgang mellom barnehage og skole: Bytt «bør» med «skal».
  • Mer fokus på lekens betydning for barns utvikling, for eksempel via veiledningsmateriell.
  • Betydning av voksenrollen i leken.
  • Barnehagens digitale praksis. Hvordan skal barnehagen snakke med barna om prinsipper for digital dømmekraft?

I tillegg savner de punkter som:

  • Tilknytning
  • Voksenrollen i lek
  • Fagområde kropp, bevegelse, mat og helse, fedmeproblematikk.
  • Fokus på barns psykiske helse.

Fjern seksuell orientering

Bergen Miljøbarnehage har gått grundig til verks i sitt høringssvar og ønsker blant annet at ordet «seksuell orientering» blir fjernet og erstattes med ordet «identitetsorientering».

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

«Begrunnelsen er at vi mener barn ikke har preferanse til seksualitet, men til egen identitet.» skriver barnehagen.

De ønsker også å fjerne ordet mobbing.

«Vi vet at krenkelser i relasjoner også skjer blant små barn, men mobbing er ikke et naturlig ord å bruke i barnehagesammenheng.»

Frykter økt foreldrepåvirkning

Miljøbarnehagen ønsker også å fjerne setningen: «Samarbeidet skal sikre at foreldrene får innflytelse på den individuelle tilretteleggingen av tilbudet.»

Begrunnelsen er at det kan være vanskelig for foresatte å forstå hvor skillet på individuell oppfølging og gruppehensyn går, og de variable hensyn og begrensingene barnehagen må forholde seg til.

For mange krav

Ebbegarden barnehage i Ålesund skriver i sitt høringssvar at de savner en innledning i rammeplanen, sammen med fagspråket som de mener er utelatt helt. De etterspør også en definisjon på ordet progresjon og ønsker en mal på dette.

«Vi ønsker at det skal henvises fra barnehageloven, slik som i nåværende rammeplan. Rammeplanen bygger på barnehageloven og da er det naturlig at det er referert til denne i rammeplanen.», skriver barnehagen, og fortsetter:

«Det er mange klare krav i rammeplanen, her må vi ha både nok utdannet personalet og nok ressurser for å kunne gjennomføre dette. Kan vi være nok tilstede for barna i denne rammeplanen? Det er for mange skal i rammeplanen, er det nok bemanning til å ivareta barna når det er så mye skal? Hvor blir det av vår metodefrihet og skjønnsfrihet? Er metodefriheten umyndiggjort i denne rammeplanen? Identiteten til barnehagepersonalet skal også vektlegges, ikke bare følge en mal som blir satt av barnehageeier», mener de.

De ønsker seg også mer om lek og relasjoner.

Vil du dele dine synspunkter om forslag til ny rammeplan? Gjør det i kommentarfeltet under eller send til oss på red@barnehage.no.

Powered by Labrador CMS