De spanske barnehagelærerne var blant annet med barn ut på tur. - De ble imponert over norske barns motorikk og tilnærming til naturen, sier områdeleder Hilde Ersvær i Akasia Barnehage. Foto: Akasia
De spanske barnehagelærerne var blant annet med barn ut på tur. - De ble imponert over norske barns motorikk og tilnærming til naturen, sier områdeleder Hilde Ersvær i Akasia Barnehage. Foto: Akasia

De spanske pedagogene ble imponert over motorikken til de norske barna

Akasia Barnehage fikk mange gode tilbakemeldinger da de i starten av oktober hadde to spanske barnehagelærere på jobbskygging. Over nyttår sender barnehagekjeden flere av sine ansatte ut i Europa for å lære.

Publisert

- Ved å se på andres praksis, vil vi få et nytt blikk på vår egen praksis, sier områdeleder Hilde Ersvær i Akasia Barnehage.

I 2017 startet Akasia Barnehage, som har hovedsete i Bergen, utviklingsprosjektet KLAR. Målet er å heve kvaliteten i barnehagene sine. Bokstavene i KLAR står for Kvalitet og kompetanse, Ledelse for læring, Ansvar og Relasjon.

Som et ledd i arbeidet har Akasia Barnehage søkt om, og fått innvilget cirka 50.000 euro i prosjektmidler fra Erasmus+. Pengene skal brukes på å styrke kvaliteten gjennom å fremme internasjonalt samarbeid, og temaer det skal jobbes med er livsmestring og helse, flerkulturelt arbeid samt grunnleggende ferdigheter inkludert matematikk, realfag og språk.

Mer klasseromslæring 

Nylig hadde Akasia besøk av to pedagoger fra Spania som gjennom en uke fulgte virksomheten i noen av Akasia sine barnehager.

De spanske pedagogene Eba og Cecilia, her sammen med områdeleder Hilde Ersvær (midten).
De spanske pedagogene Eba og Cecilia, her sammen med områdeleder Hilde Ersvær (midten).

De spanske pedagogene ga ifølge Hilde Ersvær tilbakemelding om at deres hverdag er mer preget av klasseromslæring og at det er satt av mindre tid til lek og opplevelser i naturen og nærmiljøet.

- De ble imponert over norske barns motorikk og tilnærming til naturen – og lot seg fascinere over at barna tok på og av regntøy selv og klatret i trær og gikk i ulendt terreng uten problemer, sier Hilde Ersvær.

En annen forskjell som pedagogene fra Spania bemerket var  de gode lokalene og en høyere bemanning vi har her i Norge enn i Spania. 

Reiser ut for å lære

Akasia Barnehage har jobbet internt med å utvikle egen praksis og har utnyttet synergien ved å være en stor barnehageaktør, gjennom felles kompetanseheving og erfaringsutveksling. Men nå vil de også se utenfor landets grense for å hente ny inspirasjon.

Neste fase i prosjektet er at 34 av Akasia sine ansatte fram til 2020 vil få muligheten til å reise på studietur til andre land. Den første gruppen på seks vil reise over nyttår.

- Vi er i gang med planlegging av jobbskygging. Vi skal se på andre sin praksis, og gjennom det vil vi få et nytt blikk på vår egen praksis og spørre oss selv om det er noe her vi kan ta med tilbake til Norge, sier Hilde Ersvær.

- Viktig å være endringsdyktig

Prosjektlederne for Erasmus+ i Akasia besstår av områdeleder Hilde Ersvær og barnehagesjef Edle Damm.
Prosjektlederne for Erasmus+ i Akasia besstår av områdeleder Hilde Ersvær og barnehagesjef Edle Damm.

- Tror du vi har noe å lære av barnehager i utlandet?

- Ja, det tror jeg. Barnehagesektorene er i stor endring, og det å være endringsdyktig og nytenkende blir viktig fremover for å ivareta samfunnsoppdraget vårt. Det jeg synes er spennende er at vi ved kunnskapsdeling får muligheten til å skape det som ennå ikke har vært, sier Ersvær og legger til:

- Vi vet blant annet at det foregår økt flytting over landegrensene. Da er det nyttig for våre ansatte å vite noe om hvilke krav og forventninger som stilles til barnehager i andre land, det skaper forståelse i møte med mennesker med flerkulturell bakgrunn.

- I Norge framhever vi den norske og nordiske barnehagemodellen?

- Ja, vi har et stort fokus på leken her i Norge, og det lot de spanske pedagogene seg fascinere av, og det skal vi fortsatt være stolt av. Det at vi drar ut for å se på andre lands praksis, innebærer ikke at vi skal forringe det vi selv i dag har av gode kvaliteter. Internasjonalisering og samarbeid over landegrenser kan bidra til å heve kompetansen og øke ansattes ferdigheter som er nødvendig for å skape aksept og forståelse for ulike verdier, gjennom å fremme sosial integrasjon, forbedre flerkulturell forståelse og forebygge utenforskap. Dette er EU’s verdier som vi har et felles ansvar for å fremme. Landene og organisasjonene vi velger ut har arbeidet med og har erfaringer innen temaene vi har i vårt prosjekt, og kan dermed bidra til økt kompetanse for våre ansatte, sier Hilde Ersvær.

Powered by Labrador CMS