Hege Kristin Sunde la frem rapporten fra Agenda Kaupang under PBLs landsmøte.
Hege Kristin Sunde la frem rapporten fra Agenda Kaupang under PBLs landsmøte.

Fersk rapport: AS Norge sparer milliarder på private barnehager

Siden 2008 har det offentlige spart 19,33 milliarder kroner på å sette deler av barnehagesektoren ut til private. Det kommer fram i en fersk rapport fra Agenda Kaupang.

Publisert Sist oppdatert

Fra før var det kjent at private barnehager over flere år scorer minst like godt som kommunale barnehager på foreldretilfredshet.

Nå avslører en fersk rapport som Agenda Kaupang har utarbeidet på oppdrag fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) at de private barnehagene også sparer norske kommuner for milliardbeløp hvert eneste år.

Rapporten ble mandag formiddag lagt fram under første dag av landsmøtet til PBL på Gardermoen.

Snitt: 2,15 mrd. hvert år

Analysen er gjort på bakgrunn av hva det koster den enkelte kommune å drifte egne barnehageplasser og hvor mye som er overført i offentlige midler (statstilskudd og kommunalt tilskudd) til de private barnehagene.

«Beregningene viser at det offentlige har spart i gjennomsnitt 2,15 mrd. kroner hvert år de siste 9 årene på å tilby barnehageplasser i privat regi i stedet for i kommunalt regi», heter det i rapporten.

Hver oppholdstime i en privat barnehage var i 2016 4,85 kroner billigere for det offentlige enn det en tilsvarende oppholdstime i en kommunal barnehage var.

24 ganger større enn utbyttet

Totalt er besparelsen på 19,33 milliarder kroner i perioden 2008-2016. Forskjellen var minst i 2015, da besparelsen var på 1,7 milliarder kroner.

I 2016, etter at den nyeste finansieringsmodellen trådte i kraft, var besparelsen på 2,1 milliarder kroner.

Til sammenligning: I 2015 hentet eiere av private barnehager (unntatt familiebarnehager) ut 85,78 millioner kroner i utbytte.

Altså var besparelsen det offentlige gjorde i 2016 mer enn 24 ganger så stor som utbyttet private eiere hentet ut året i forveien.

– Kostnadseffektivt

Administrerende direktør Arild M. Olsen i PBL er ikke overrasket over tallene.

– Den viser det vi lenge har vært klar over, men som vi ikke før nå har sett behov for å legge fram: Det er kostnadseffektivt å drive privat. Alle undersøkelser viser at vi leverer et godt tilbud. Private barnehager gir de ansatte gode lønns- og pensjonsvilkår. Og likevel skjer det på en måte som samfunnet sparer penger på, sier Arild M. Olsen til barnehage.no.

– Kommunene skal jo betale et tilskudd som sørger for full likebehandling mellom kommunene og private. Da skulle jo differansen i kostnader bli null?

– På den rene driften er kostnadene de samme. Men dette er bare en del av finansieringen. Pensjonen i private barnehager er like god som i kommunale, men blir prissatt på forskjellig måte. I tillegg er kapitalkostnadene forskjellige. Når du sammenstiller alle disse tre elementene, er det en forskjell som man må ta med i regnestykket, sier Arild M. Olsen.

– Mer velferd for skattepengene

Han påpeker at besparelsen som det offentlige Norge har på at det er private aktører i barnehagesektoren tilsvarer 3.000 årsverk.

– Det betyr at de private barnehagene i Norge bidrar til at det blir mer offentlige ressurser til å drive velferd for, sier Olsen.

– Er det ikke sånn at kommunale barnehager har en større andel barn med behov for spesiell tilrettelegging, og at det derfor naturlig blir dyrere å drive kommunalt?

– Disse tallene er trukket ut av beregningsgrunnlaget. Her er det kun ordinære plasser som teller med.

Dyrere å bygge kommunalt

En del av besparelsen går på byggekostnader. En annen rapport, som Rambøll har utarbeidet på oppdrag fra PBL, viser at det er 28 prosent dyrere å bygge en kommunal barnehageplass enn en privat.

Både bygg/teknikk, lekeapparater/inventar og uteareal er markant dyrere når kommunene bygger barnehager.

– Det er et paradoks når vi vet at det på områdene lokaler og lekeområder er signifikant forskjell på hvor fornøyde foreldre er med tilbudet i private kontra kommunale barnehager. Dette viser at private bygger billigere, mens minst like bra, sier Arild M. Olsen.

Han peker på at forskjellen på byggekostnader trolig er enda større enn det som framgår av rapporten. Riktignok har private barnehager i snitt flere barn og kan hente noe inn på stordriftsfordeler.

– På den annen side er det i regnestykket kun tatt med kostnader som er belastet prosjektene direkte. Det interne arbeidet i kommunene som ikke blir direkte belastet barnehagebyggingen er derfor holdt utenfor, sier Arild M. Olsen.

Følg barnehage.no Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS