Mette Tollefsrud er instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning, HiOA.
Mette Tollefsrud er instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning, HiOA.

I ti år har de gjort det enklere å bli barnehagelærer mens du står i jobb

Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning fyller ti år!

Publisert Sist oppdatert

I ti år har Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) bidratt til rekruttering av barnehagelærere og kompetanseutvikling i barnehagen.

Torsdag i forrige uke ble jubileet høytidelig markert ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

På programmet sto jubileumsforelesninger og hilsener fra blant annet statssekretær Bjørn Haugstad (H), byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), og rektor ved Høgskolen i Oslo, Curt Rice.

Ville rekruttere flere barnehagelærere

Det var nettopp ved HiOA at ABLU-programmet ble utviklet for ti år siden, i samarbeid med Oslo kommune. Ordningen innebærer at assistenter i barnehagen utdannes til barnehagelærere i kombinasjon med arbeid i barnehagen, hvor barnehagen trekkes inn som læringsarena.

Med basis i HiOA har studieprogrammet inngått i en nasjonal satsning for å utdanne flere barnehagelærere og resultert i at det i dag tilbys ABLU-utdanninger ved flere universiteter og høgskoler.

Skulle være likeverdig andre utdanninger

Siden oppstarten i 2007 har HiOA uteksaminert mer enn 300 barnehagelærere fra studiet.

– Arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning, som det het før, var et svar på regionale og nasjonale strategier som gikk parallelt; strategien for å rekruttere flere barnehagelærere og en strategi for å rekruttere flere studenter med minoritetsbakgrunn. Det var viktig for oss at den nye utdanningen skulle være likeverdig med andre utdanninger, forteller Mette Tollefsrud, instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning, HiOA.

Hun opplyser at ABLU bygger på et kompetansegivende kurs kalt KOMPASS, som står for kompetanseutvikling for assistenter i barnehagen. Et kurs som ble utviklet etter et initiativ fra tre bydeler i Oslo. 

– Vi hadde jobbet med KOMPASS-kursene siden 2001, både rettet mot assistenter og fagarbeidere i barnehagen. Disse var veldig vellykket og vi fikk klare oppfordringer fra studentene om at de ønsket å studere videre. De ville bli barnehagelærere! Kursene hadde kvaliteter som bygde på erfaringer om samarbeid mellom praksisfelt og utdanning, kombinert med nye læringsarenaer - som kunne bli til en barnehagelærerutdanning, sier Tollefsrud.

– Har gjort porten videre

HiOA tar årlig opp 80 nye ABLU-studenter, og har per nå 320 studenter som følger studieprogrammet som strekker seg over fire år. Programmet stiller de samme krav til opptak som ordinær barnehagelærerutdanning. I tillegg kreves det at studentene har et ansettelsesforhold i barnehage, og at det må tegnes en forpliktende samarbeidsavtale mellom arbeidsgiver og studiested.

Tollefsrud opplyser at ABLU er et uttrykk for demokratisering av høyere utdanning, ved at det er et studietilbud som åpner for at flere blir gitt muligheter for å ta høyere utdanning.

– Det gjelder assistenter og fagarbeidere i barnehage med yrkeserfaring, som trives i barnehagen, men som aldri har sett seg selv inn i høyere utdanning. ABLU har på en måte gjort porten inn til høyere utdanning og barnehagelærerutdanningen litt videre, sier hun.

– Folk befinner seg i forskjellige livssituasjoner, og det er ikke bare, bare å gå tilbake til skolebenken. ABLU gjør det mulig å kombinere jobb og studier, som for mange av våre studenter er en nødvendighet. Studiet anerkjenner læring og erfaring som skjer på arbeidsplassen -  og ser studier og jobb i sammenheng. For HiOA har det vært ønskelig å ha ulike programmer som kan åpne for at mennesker i ulike livssituasjoner kan ta høyere utdanning, fortsetter hun.

– Løfter frem yrkeserfaring som en verdi

I en evaluering av Strategi for rekruttering av førskolelærere 2007-2011 gjennomført av Rambøll på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, trekkes ABLU frem som det mest positive tiltaket for rekruttering av barnehagelærere.

Tollefsrud mener ABLU-programmet har gitt barnehagelærerutdanningen ny kunnskap om profesjonskvalifisering, blant annet gjennom studiesamlinger i barnehagen.

– Studiet anerkjenner og løfter frem yrkeserfaring som en verdi. Vekslingen mellom ulike læringsarenaer som er interessant for forskere å gå videre på, sier hun.

– Krevende studium

Åtte studiesteder tilbyr ABLU i dag. Studiet søkes og gjennomføres i et nært samarbeid mellom kommune/bydel, arbeidsgiver og studiested.

Mette Tollefsrud understreker at ABLU krever mye både av studenten selv og av barnehagens ledelse.

– Det kreves at barnehagen ser seg selv som en lærende organisasjon og har en bevissthet i forhold til at man har ansatte som er i en studiesituasjon ved siden av at de jobber. Arbeidsgiver forplikter seg til å ha støttestrukturer rundt studentene. Det gjøres også et svært viktig arbeid ute i praksisfeltet før studentene søker om opptak. Arbeidsgiver intervjuer ansatte om motivasjonen deres. Det betyr også at vi får inn studenter som føler seg utvalgte og sett. De gode tilbakemeldingene studentene gir er en anerkjennelse av arbeidet våre samarbeidspartnere gjør i praksisfeltet, sier hun.

Tollefsrud understreker at ABLU på ingen måte er en lettvint vei til å bli barnehagelærer:

– Det er et krevende studium som fordrer hardt arbeid kombinert med disiplin. Studentene blir fulgt veldig tett opp ute i bydelene og kommunene, avslutter Tollefsrud.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Om ABLU:

  • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er tilrettelagt for ansatte fagarbeidere og assistenter i barnehager.
  • ABLU er en deltidsutdanning over fire år hvor det er mulig å kombinere med arbeid inntil 60 prosent.
  • Søkere må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse, og ha minst to års relevant heltidspraksis fra barnehage.
  • Studentene må ha avsatt minst 40 prosent stilling av en heltidsstilling til studiearbeid.
Powered by Labrador CMS