Bergen kommune anmeldte barnehagen for ikke å reagere etter flere varsler om vold mot barn. Nå er saken henlagt. Personene på bildet har ikke noe med saken å gjøre.
Bergen kommune anmeldte barnehagen for ikke å reagere etter flere varsler om vold mot barn. Nå er saken henlagt. Personene på bildet har ikke noe med saken å gjøre.

Kommunen anmeldte barnehagen for ikke å ta varslene om vold på alvor. Nå er saken henlagt.

I fire år satt to ulike styrere i barnehagen på opplysninger om at barna ble utsatt for vold hjemme. I april i fjor valgte Bergen kommune å anmelde barnehagen. Nå er saken henlagt.

Publisert

Det skriver Bergensavisen i dagens utgave. 

– Det er bekymringsfullt når ansatte i barnehager får opplysninger av barn som de ikke gjør noe med, sier barnas bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs til BA (krever innlogging).

Nå har statsadvokaten i Hordaland henlagt saken mot den private barnehagen i Bergen på bevisets stilling. Det bekrefter politiinspektør Elisabeth Ryen overfor BA. Dermed får ikke saken noen strafferettslige konsekvenser for verken ansatte, ledelse eller barnehageeier.

Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) reagerer ifølge Bergensavisen kraftig på henleggelsen.
Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) reagerer ifølge Bergensavisen kraftig på henleggelsen.

FAKTA: DETTE SIER BARNEHAGELOVEN OM OPPLYSNINGSPLIKTEN

§ 22 i Barnehageloven

Barnehagepersonalet skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side.

Uten hinder av taushetsplikt skal barnehagepersonalet av eget tiltak gi opplysninger til barneverntjenesten, når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, jf. lov om barneverntjenester § 4-10, § 4-11, § 4-12, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker, jf. samme lov § 4-24.

Også etter pålegg fra de organer som er ansvarlige for gjennomføringen av lov om barneverntjenester, plikter barnehagepersonalet å gi slike opplysninger.

Opplysninger skal normalt gis av styrer.

Det får byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) ifølge avisen til å se rødt: 

– Dersom det stemmer at den er henlagt, blir jeg svært overrasket. Jeg hadde forventet at politiet skulle ta saken alvorlig, sier byrådslederen, og legger til at så vidt han vet, er dette første gang en kommune anmelder en barnehage.

– Vi tar barns beste på alvor, og ut fra den informasjonen vi sitter på, hadde barnehagen informasjon om alvorlige påstander om vold i barnas hjem. 

Flere varsler

Saken går tilbake til mars 2013.

Et av barna i barnehagen fortalte en ansatt at barnet selv og to søsken ble slått og lugget av foreldrene. Informasjonen gikk videre til styrer, som ikke foretok seg noe. Heller ikke da det samme skjedde året etter.

Barnehagen fikk ny styrer, som skal ha mottatt syv varsler om det samme uten at beskjeden gikk videre. Først i 2016, da en stedfortreder var inne for styreren og den voldsmistenkte faren allerede var meldt til politiet av barnevernet, fikk de opplysningene fra barnehagen.

Denne uken startet straffesaken mot foreldreparet i 30-40-årsalderen.

Bergen kommune var ifølge BA svært tydelig på at dersom de ansatte hadde gitt beskjed tidligere, kunne volden mot barna ha blitt avbrutt langt tidligere. 

– Viktig avklaring

I april i fjor besluttet byrådet å politianmelde barnehagen med bakgrunn i å avklare om barnehagen på straffbart vis har unnlatt å avverge straffbare handlinger (straffelovens paragraf 196). Byrådet ba også politiet vurdere om barnehagen har brutt opplysningsplikten etter barnehagelovens paragraf 22, selv om brudd på denne ikke kan straffes.

I den forbindelse sa kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett i Bergen, Trine Samuelsberg, til NRK at det av to grunner er viktig å få saken avklart:

Det ene er at barnehageansatte i lang tid har måttet leve med en anmeldelse uten å vite hva som skjer.

– Det andre er at vi trenger en avklaring på hva lovverket mener om at barnehageansatte ikke følger plikten til å melde fra om mishandling, for å beskytte barn. Denne saken var så alvorlig at vi ønsket en avklaring i lovverket, noe som aldri er gjort før, og som vi er avhengige av for å vite hvordan vi skal håndtere slike saker i framtiden.

Verken Schjelderup eller Samuelsberg i Bergen kommune har så langt vært tilgjengelig for å kommentere saken til barnehage.no.

I juli i år var saken ferdig etterforsket, etter at flere ansatte i barnehagen i løpet av våren har vært inne til politiavhør, ifølge NRK.

Lederen for selskapet som driver barnehagen sa i den forbindelse at de tar saken på stort alvor, og at de ser fram til en avklaring i saken.

– Vi har gjort alt vi kan for at dette ikke skal skje igjen. Vi har hatt organisasjonslæring for de ansatte, gjennomgått rutinene våre og utbedret ting som var nødvendige å utbedre, sa lederen til NRK i sommer.

Reagerer: Universitetslektor Tone Strømøy ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.
Reagerer: Universitetslektor Tone Strømøy ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet.

– Barnehagen har ikke gjort jobben sin

Avgjørelsen om å henlegge saken får universitetslektor Tone Strømøy ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet til å reagere. 

– Det er ikke første gang alvorlige saker der barn er involvert henlegges på grunn av bevisets stilling. Jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig å finne beviser i en slik sak. Det stilles strenge krav til dokumentasjon i barnehagene, og det burde være så enkelt som å bla tilbake i papirene for å finne ut hva som er blitt sagt, til hvem og når, sier hun, og legger til: 

– Dette handler ikke om at barnehageansatte skal ta stilling til hvorvidt foreldrene er skyldige i vold mot barna eller ikke. De skal ikke være etterforskere. Dette handler om at de har plikt til å ta saken videre. Dette mener jeg er puslete av statsadvokaten. 

Strømøy peker på at det ikke bare er opplysningsplikten i Barnehageloven som er brutt. 

– Lovverket er klart og tydelig, og sier at barnehagen både skal være helsefremmende for barnet og at barnehagen skal ta barns medvirkning på alvor. I dette tilfellet har ikke barnehagen gjort noen av delene, mener hun. 

Klare krav til barnehagelærerne

«Feighet, lite relasjonelt mot og en veldig hyggelig familie».

Dette var ifølge BA forklaringen styreren i den aktuelle barnehagen ga på hvorfor hun ikke meldte fra den gangen for flere år siden.

– Dette er jo bare tull. Her har ikke barnehagen gjort jobben sin, og loven har ikke virket etter sin hensikt. Hele meningen er jo at lovverket skal beskytte barna. 

Som høyskolelektor ved barnehagelærerutdanningen har bedre samarbeid mellom barnehagene og barnevernet vært en viktig sak for Strømøy. 1. august 2016 trådte ny rammeplan for barnehagelærerutdanningen i kraft. Der ble det slått tydelig fast at en barnehagelærer skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk, samt kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

–  Barnehagelærere har nok tradisjonelt vært redde for barnevernet, som de fleste andre. Det å styrke motet deres på akkurat dette har vært en viktig jobb for meg.

Powered by Labrador CMS