DEBATT

Nyutdannede barnehagelærere er ikke satt i stand til å se og hjelpe barn som utsettes for vold eller seksuelle overgrep. Det mener artikkelforfatterne at det må gjøres noe med.
Nyutdannede barnehagelærere er ikke satt i stand til å se og hjelpe barn som utsettes for vold eller seksuelle overgrep. Det mener artikkelforfatterne at det må gjøres noe med.

«Vold og overgrep mot barn er for alvorlig til at vi kan la nye barnehagelærere famle i blinde på vei ut i arbeidslivet»

Å sende nyutdannede lærere ut i barnehagene uten å sette dem i stand til å hjelpe et barn som utsettes for omsorgssvikt, blir som å be en kabinansatt være pilot, skriver artikkelforfatterne.

Publisert

«Jeg har ingen aning om hva jeg skal se etter om jeg mistenker vold eller overgrep».

Det er et av svarene landets barnehagelærerstudenter ga i en fersk undersøkelse. Resultatet er skremmende: Nyutdannede barnehagelærere er ikke satt i stand til å se og hjelpe barn som utsettes for vold eller seksuelle overgrep.

Tusenvis av barn mishandles eller utsettes for seksuelle overgrep hvert år. Og hvert år dør et sted mellom fem og ti barn som følge av mishandlingen. De fleste barna som dør av mishandling, er under skolealder.

Viktige omsorgspersoner

Nesten 300.000 barn går i norske barnehager. Mange av dem er i barnehagen mer enn åtte timer, fem dager i uken. Det er ingen tvil om at barnehageansatte er viktige omsorgspersoner for barna. Derfor må vi også forvente at voksne som tilbringer så mye tid med de yngste barna, har lært hva de skal se etter og hva de skal gjøre når de er bekymret for om et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

En fersk undersøkelse til landets barnehagelærerstudenter, gjennomført av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, i samarbeid med PBL (Private Barnehagers Landsforbund) og Stine Sofies Stiftelse, viser at mange studenter ikke får kompetansen de trenger for å se sårbare barn i barnehagen.

Dette til tross for at rammeplanen for barnehagelærerutdanningen er tydelig på at studentene skal ha kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner. Studentene skal kunne identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep, og vite hvordan de skal sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Undersøkelsen viser at utdanningsinstitusjonene i for liten grad oppfyller kravene i rammeplanen, og dermed svikter de yngste og mest sårbare barna på det groveste. I tillegg er det store variasjoner i opplæringen som gis på de ulike utdanningsinstitusjonene.

Å sende nyutdannede lærere ut i barnehagene uten å sette dem i stand til å kunne identifisere og hjelpe et barn som utsettes for omsorgssvikt, blir som å be en kabinansatt være pilot eller å sende en sykepleier ut i jobb uten at personen har fått opplæring i medikamentregning.

Forventer handling

Selv om studentene på barnehagelærerutdanningen i stor grad refser undervisningen de får om vold og overgrep mot barn, er det betryggende å se at der utdanningsinstitusjonene svikter, tar studentene selv ansvar for opplæring på temaet. Barnehagelærerstudentene er opptatt av tematikken.

«Vi trenger ikke å ha en obligatorisk innlevering på å samle blader eller kongler som pågår over lang tid. Det vi barnehagelærere trenger er kunnskap rundt temaene vold og seksuelle overgrep»

De gir tydelige tilbakemeldinger om at de trenger kunnskapen og vil lære mer. For som en av studentene beskriver i undersøkelsen: «Vi trenger ikke å ha en obligatorisk innlevering på å samle blader eller kongler som pågår over lang tid. Det vi barnehagelærere trenger er kunnskap rundt temaene vold og seksuelle overgrep».

Mange av studentene mener temaet er så viktig at de har tilegnet seg kunnskap på egen hånd. Det er bra, men vi kan ikke basere noe så viktig på at studentene selv tar ansvar for egen opplæring. Vold og overgrep mot barn er for alvorlig til at vi kan la nyutdannede

barnehagelærere famle i blinde på vei ut i arbeidslivet. Det er ikke studentenes ansvar å tilegne seg slik kunnskap på egen hånd. Det er utdanningsinstitusjonenes ansvar å gjennomføre, og det er ansvarlige myndigheters ansvar å sørge for at det skjer.

Resultatene fra undersøkelsen er overrakt forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø. Vi forventer at statsråden tar resultatene alvorlig og sørger for at alle studiesteder med barnehagelærerutdanning gir studentene mer, bedre og nødvendig opplæring i hvordan de skal kunne avdekke og hjelpe når et barn er utsatt for vold eller seksuelle overgrep.

Det handler om barns liv, og det haster!

Innlegget ble først publisert i Aftenposten.

Powered by Labrador CMS