Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland prøvde ut verktøyet SNAKKE i forbindelse med konferansen. Til venstre Ane Heiberg Simonsen, prosjektleder for SNAKKE hos Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Øst. Foto: Øistein Bloch Haukeland, regjeringen.no
Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland prøvde ut verktøyet SNAKKE i forbindelse med konferansen. Til venstre Ane Heiberg Simonsen, prosjektleder for SNAKKE hos Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Øst. Foto: Øistein Bloch Haukeland, regjeringen.no

«Vi må tørre å tro at det verste kan skje, og så må vi handle»

Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) fikk teste ut SNAKKE - et nytt dataverktøy der voksne kan øve på å snakke med barn om vanskelige tema - da hun deltok på konferansen «Trygg der jeg bor».

Publisert

Statsråden holdt åpningsinnlegget på tirsdagens konferanse, som var i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og RVTS Øst.

Dette var avslutningskonferanse for regjeringens tiltaksplan «En god barndom varer livet ut», skriver regjeringen.no.

Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep ble vedtatt av Stortinget i fjor. I 2018 er den samlede satsingen på opptrappingsplanen på over 800 millioner kroner.

Nye verktøy

Under konferansen ble ifølge regjeringen.no nye digitale kunnskapsressurser i arbeidet mot vold og overgrep mot barn og unge lansert. Et sentralt verktøy er SNAKKE, som er utformet som et dataspill der voksne, blant andre ansatte i barnehager, kan øve på samtaler med barn om vanskelige temaer som vold og overgrep.

 

- Vold og overgrep er vanskelig å snakke om. Når vi som spør synes det er vanskelig, kan vi nesten ikke forestille oss hvor vanskelig det må være for den som er utsatt. Ofte er barn utsatt for vold og overgrep fra dem som står dem nærmest, og der de skal være tryggest, sier statsråden.

- Vi må alle se mer

I sitt innlegg på konferansen hadde hun klare oppfordringer til oss alle.

- Som enkeltmennesker må vi alle se mer, stille flere vanskelige spørsmål og lytte mer til barn som forteller. Vi må tørre å tro at det verste kan skje, og så må vi handle, sa Helleland ifølge regjeringen.no.

Powered by Labrador CMS