Vil vite hva rushtidsavgiften betyr for barnehageforeldre

I november blir alle som har barn i barnehage på Nord-Jæren bedt om å svare på en undersøkelse om konsekvensene av rushtidsavgiften, opplyser Sola kommune på sine nettsider.

Undersøkelsen er en del av en større konsekvensanalyse av rushtidsavgifta som nå pågår.

Bompengeringen på Nord-Jæren, med rushtidsavgift på 44 kroner (med bombrikke 35,2 kr), åpnet 1. oktober i år.

For å finne ut mer om reisemønster, valg av transportmiddel og situasjonen før og etter ny bomring for småbarnsforeldre, er det valgt å gjennomføre dette i form av en spørreundersøkelse, opplyser Bymiljøpakken på sine nettsider.

Resultatene av undersøkelsen skal brukes som en del av grunnlaget til politikerne som reforhandler byvekstavtalen, skriver bymiljøpakken.no.

Powered by Labrador CMS