Bravo: – Tidlig innsats er alfa og omega når det gjelder språk, sier spesialpedagog Heidi Aabrekk. Her tas språkleken Bravo i bruk i barnehagen.
Bravo: – Tidlig innsats er alfa og omega når det gjelder språk, sier spesialpedagog Heidi Aabrekk. Her tas språkleken Bravo i bruk i barnehagen.

Vil unngå at barn faller utenfor på grunn av dårlig språk: Søker deltagere

Ti barnehager i Agder inviteres til å være med i et språkprosjekt den kommende vinteren. – Tidlig innsats for barn med ulike språkutfordringer er viktig og helt nødvendig for å skape et godt grunnlag for god språkutvikling og videre inkludering i lek.

Publisert

Forskning fra blant annet Stavangerprosjektet viser til at 2-åringer som har svake språklige ferdigheter fungerer langt dårligere i lek enn sine jevnaldrende, og dermed faller utenfor sosialt.

Tidlig innsats for barn med ulike språkutfordringer er viktig og helt nødvendig for å skape et godt grunnlag for god språkutvikling og videre inkludering i lek. Dette er bakgrunnen for Bravo-leken, som er språkverktøyet som blir brukt i prosjektet. Bravo-leken er utviklet av Intempo og er inspirert av nyere hjerneforskning, skriver selskapet i en pressemelding. 

Nå går de ut med en invitasjon til barnehagene i Agder: Ti av dem får mulighet til å være med i det de omtaler som et inkluderende språkprosjekt den kommende vinteren, uten at barnehagene trenger å betale for det. Det innebærer kurs i språk- og sansestimulering kombinert med fysisk aktivitet. 

Faller utenfor

Den tradisjonelle pedagogikken sikrer samtaler, høytlesning, sang, rim og regler.

Likevel faller språksvake toåringer utenfor leken og 20 – 29 prosent har laveste leseferdighet i 5. klasse.  Disse barna ville ha stor nytte av et stimulerende miljø de første leveårene. 

– Vi vet ofte ikke hvem de er, derfor gir vi noe ekstra til alle barna; vi tilbyr dem Bravo-leken i samlingsstunden. I små grupper får de oppleve en 10 – 15 minutters aktivitet som introduserer begreper gjennom alle sansene. De voksne bruker mulighetene som byr seg resten av dagen til å repetere begrepene, skape innhold og forståelse gjennom samtaler og aktiviteter, som et supplement til det barna selv tar initiativ til, heter det videre i pressemeldingen.

FAKTA Språkprosjekt i Agder

Prosjektet er utviklet av Intempo AS, med støtte fra SR-stiftelsen Agder.

Barnehager som har barn med behov for ekstra språkstimulering inviteres til å søke og prioriteres i dette prosjektet. Målet er å skape rom for en inkluderende språksatsing.

Intempo AS er en sosial entreprenør med en innovativ løsning på folkehelseutfordringer i kommunene. Fokuset er på de aller yngste barna, så vi gir helsestasjoner, foreldre og barnehager i kommunene tilgang til kunnskap om hjernen og konkrete verktøy. Vi arbeider kunnskapsbasert sammen med kommunene og tilbyr et supplement til den pedagogiske innsatsen i barnehagen og i hjemmet, skriver selskapet selv.

Virksomheten ble etablert i 2009 av spesialpedagog Heidi Aabrekk. Intempo har i dag to ansatte.

 

Bravo-leken har til hensikt å skape tilstrekkelige nettverk i hjernen, eller et bedre ordforråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet, som hjelper barna til å nyttegjøre seg språket og motorikken slik at kommunikasjon, lek og vennskap blir lettere for dem. Bravo-leken er i dag i bruk av over 350 norske barnehager.

Resultatene viser foreløpig at innsatsen kommunene gjør utjevner forskjellene ved skolestart. Flere barn enn tidligere kan lese i 1. og 2. klasse og behovet for spesialundervisning er markant redusert, skriver Intempo i pressemeldingen, og viser videre til at en rapport som dokumenterer resultatene ytterligere vil foreligge i september. 

Prioriterer språksvake

Prosjektet som nå skal starte i Agder-barnehagene, er støttet av Sparebankstiftelsen SR-bank Agder. Hensikten er å gi ti barnehager med språksvake barn muligheten til å delta. 

Materiellet består av 180 ferdige samlingsstunder der begreper erfares gjennom alle sansene. Alle barna på avdelingen får delta i prosjektet sammen. På denne måten blir språksatsingen inkluderende for barna med utfordringer, og ikke ekskluderende i form av «enetimer» eller språkgrupper. 

– Sammen med Sparebankstiftelsen SR-bank har vi nå mulighet til å gi enda flere et konkret verktøy som sikrer barna en systematisk introduksjon til verden som omgir dem, for på den måten kan vi støtte barnas utvikling, gjøre det enklere å få venner og bli inkludert i leken på en god måte, sier Heidi Aabrekk, spesialpedagog i Intempo, som håper at det melder seg mange barnehager i søkerrunden.

Kursene blir holdt mot slutten av året med oppstart av Bravo-samlingsstunder fra nyttår.

Powered by Labrador CMS