Vil teste for dysleksi i barnehagealder

Den danske regjeringen vil teste for dysleksi allerede i barnehagealder. De mener lese- og skrivevansker generelt blir oppdaget for sent i dag, skriver NTB.

Den danske regjeringen kommer nå med en firemålsplan for å minimere ringvirkningene av lese- og skrivevansker for de barna som har dette, skriver avisen Politiken. I dag kan barnas språk fra barnehagealder kartlegges og utredes, slik at man kan vurdere om de er i risikosonen. Deretter har de krav på å testes for dysleksi i 2.-3. klasse på skolen. Det er tilnærmet lik samme opplegg som i Norge. Det duger ikke, mener barne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i den danske regjeringen.

Det første målet i planen er å teste barn for dysleksi fra barnehagealder og 1. klasse. Et annet er mål er å kartlegge hvilke kommuner som henger etter i arbeidet med å følge opp barna som sliter. Det skal også tilpasses en egen test for barn med dansk som andrespråk, og til sist skal det gjøres en vurdering av hvilken effekt investeringene i dysleksiarbeidet har hatt.

Powered by Labrador CMS