Vevelstad får barnehage-refs fra fylkesmannen

Fylkesmannen i Nordland mener Vevelstad kommune bryter kravet om å påse at barnehagene i kommunen etterlever kravene i barnehageloven med forskrifter siden kommunen ikke har en godkjenningspraksis som sikrer at barnehagelovens krav etterleves, ifølge Brønnøysunds avis

Vevelstad kommune har to barnehager: Storbjørka barnehage og Visthus barnehage, som er åpen tre dager i uken. 

Fylkesmannen skriver ifølge avisen at de ikke kan se at Visthus barnehage får samme oppfølging og veiledning som Storbjørka barnehage får. Det er også foretatt arealendringer i Storbjørka barnehage, og fylkesmannnen krever derfor at kommunen som barnehagemyndighet sørger for ny godkjenning av Storbjørka barnehage.

Det påpekes også at barnehageeier (kommunen) ikke sørger for at barnehagene utarbeider årsplaner, og sistnevnte vurderes som regelverksbrudd.

Rådmann John Arne Andersen er på ferie, men skriver i en kort kommentar til avisen at kommunen har jobbet siden mai med å lukke avvikene.

- Vi var klar over de avvik som kom og har gjort flere tiltak ferdige, skriver han til Brønnøysunds avis.

Powered by Labrador CMS