En ny veileder samler erfaringer fra lokale veiledningsordninger som skal bidra til mer trygghet i lærerrollen for nyutdannede lærere.
En ny veileder samler erfaringer fra lokale veiledningsordninger som skal bidra til mer trygghet i lærerrollen for nyutdannede lærere.

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen - ny veileder gir hjelp

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket.  Det er utgangspunktet for en ny veileder fra Utdanningsdirektoratet.

Publisert

En ny veileder fra Utdanningsdirektoratet samler erfaringer fra lokale veiledningsordninger som skal bidra til mer trygghet i lærerrollen for nyutdannede lærere.

– Vi må sørge for at de som har valgt læreryrket fortsetter i jobben sin. I veilederen finner en kjennetegn på gode veiledningsordninger og konkrete eksempler på hvordan ulike barnehager og skoler organiserer veiledningen av nyutdannede, sier statssekretær Julie Midtgarden Remen (H).

På hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet finner man blant annet eksempler fra barnehage Vest-Telemark, som har etablert et interkommunalt samarbeid for veiledning av nyutdannete barnehagelærere.

Der finner man også informasjon om hvordan man jobber med veiledning i Askøy, og hvordan man i Drammen har opprettet et nettverk for nytilsatte barnehagelærere og pedagoger i både offentlige og private barnehager. Mens man i Alta har laget et system som omfatter veiledning i både skole og barnehage. 

– Det er barnehage- og skoleeiers ansvar at nyutdannede ivaretas på en god måte, og veiledning er en del av dette. Det er mange måter å gjøre det på, tilpasset ulike lokale behov og forutsetninger, heter det i informasjonen fra Kunnskapsdepartementet. 

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Julie Midtgarden Remen (H).
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Julie Midtgarden Remen (H).

– Det vil variere fra sted til sted og fra person til person hva som passer best. I denne veilederen kan barnehagene og skolene hente inspirasjon fra modeller og opplegg som andre har prøvd ut, sier Remen.

Veilederen er en del av de nasjonale rammene for veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage, grunnskole og videregående skole.

FAKTA Nasjonale rammer for veiledning av nyutdannede nytilsatte 

Det har siden 2009 eksistert ulike avtaler med målsetting om at alle nytilsatte nyutdannede
lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring skal få et tilbud om
veiledning1. Mange gjør et godt arbeid med veiledning og gir et godt tilbud. Men til
tross for innsatsen for å styrke veiledningens omfang og kvalitet, viser den foreløpig
siste evalueringen at fire av ti nyutdannede lærere ikke mottar veiledning, og at det er
store variasjoner når det gjelder omfang, innhold, hyppighet, struktur og kvalitet på
veiledningen som tilbys, står det i innledningen til Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i barnehage og grunnskole.

Kunnskapsdepartementet, KS, PBL, organisasjonene for friskolene, Utdanningsforbundet, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag,
Skolelederforbundet og UHR har i samarbeid kommet til enighet om:

  • hvordan partene skal bidra til at veiledning blir gjennomført gjennom forankring i egen organisasjon, iverksetting av tiltak knyttet til sine egne ansvarsområder og dialog seg imellom
  • hvordan partene kan støtte opp under det ansvaret som eiere og ledere i
    barnehage og skole har for nyutdannede nytilsatte lærere
  • ambisjoner partene har for hvordan veiledning av nyutdannede nytilsatte
    lærere skal gjennomføres

Nå er veilederen tilgjengelig på hjemmesidene til Udir

Powered by Labrador CMS