Varsler stenging av barnehage hvis feil ikke rettes opp

I vinter førte Bergen kommune tilsyn ved Ørnehaugen barnehage. Under tilsynet ble det avdekket flere avvik, ifølge BA. (krever innlogging)

Det ble blant annet målt 16 grader inne i barnehagen og én ansatt passet ni barn store deler av dagen i flere måneder, skriver avisen.

Barnehagen der det i dag går 12 barn, fikk frist til midten av mai med å lukke avvikene. Noen av avvikene har ifølge kommunen blitt rettet opp, men ikke alle.

Nå har kommunen sendt ut varsel om at barnehagen vil bli stengt dersom ikke feilene rettes opp innen 1. august, skriver BA. (krever innlogging)

Tilsynsmyndigheten mener blant annet at barnehagen ikke innfrir de krav til innhold og pedagogisk kvalitet som alle barnehager er forpliktet til å ha.

Bente Cizlak som er stedfortreder for eier, sier til avisa at det er naturlige årsaker til at de ikke har fått rettet opp i alle feil og mangler.

– Eier har vært syk og styrer har vært sykemeldt og har nå gått av med pensjon. Vi har ansatt ny styrer. Hun begynner i stillingen i august. Derfor har vi spurt kommunen om utsatt frist, sier hun til BA. Hun sier at hun ikke tror barnehagen vil bli stengt.

Powered by Labrador CMS