Varsler ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap

Høsten 2019 vil regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole, melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen ser flere utfordringer som den nye stortingsmeldingen skal ta tak i. Meldingen skal omfatte både barnehage og skole, og følge opp forslag og ny kunnskap fra ulike ekspertgrupper, ifølge departementet.

– Fortsatt er det for mange elever som går ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig, og for mange dropper ut av videregående skole. En god utdanning er det viktigste verktøyet for å få arbeid, men også for å bevare et bærekraftig velferdssamfunn med små forskjeller. Tidlig innsats er viktig for å hindre at barna blir hengende etter. Samtidig vil vi løfte og tydeliggjøre at barnehagen og skolene har en viktig rolle i å skape et inkluderende fellesskap, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

Blant temaene som blir aktuelle i meldingen er hvordan få en skole der gutter og jenter har like muligheter for å lykkes, hvordan det spesialpedagogiske tilbudet kan bli bedre og hvordan samarbeidet mellom ulike yrkesgrupper som lærere, spesialpedagoger, barne- og ungdomsarbeidere, og de på helsestasjonen og i skolehelsetjenesten kan bli enda bedre.

Powered by Labrador CMS