Utvalg skal se på likestillingsutfordringer blant barn og unge

Mandag 27. august startet #UngIDag-utvalget sitt arbeid. Det offentlig utnevnte utvalget skal se på likestillingsutfordringer barn og unge møter på ulike arenaer, som skole, barnehage, sosiale medier, på fritiden og i familien, melder Barne- og likestillingsdepartementet på sine nettsider.

Utvalget skal blant annet se på hva det vil si for barn og unge å vokse opp i et samfunn med tydelig definerte kjønnsroller allerede fra de er små.

Utvalget består av 12 medlemmer med ulik bakgrunn og kompetanse, blant annet knyttet til utdannings- og yrkesvalg, likestilling og kjønn, kroppspress og sosiale medier. Loveleen Rihel Brenna, dagleg leder i Seema, skal lede utvalget.

Utvalget skal legge fram sin rapport høsten 2019.

Powered by Labrador CMS