Kari-Anne Jønnes (H) har fremmet en interpellasjon for Stortinget.
Kari-Anne Jønnes (H) har fremmet en interpellasjon for Stortinget.

Utfordrer Kari Nessa Nordtun: – Forventer å bli invitert med

Regjeringen har skapt uro i barnehagesektoren, og tilbudet til barna kan forvitre. Hvordan vil statsråden bidra til trygghet og forutsigbarhet for private barnehager?

Publisert Sist oppdatert

Det er spørsmålet stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) stiller til kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). Det skjer i form av en interpellasjon som skal debatteres i stortingssalen 7. november.

Jønnes viser til en medlemsunders­økelse fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund), hvor det framkommer at 47 prosent av barnehagene gikk i underskudd i 2022, og at syv av ti private barnehager har kuttet i kvaliteten de siste to årene, for å spare penger.

Ønsker nytt forlik

Hovedbudskapet hennes er at Høyre ønsker et bredt nytt barnehageforlik, at sektoren trenger det og at barna fortjener det.

– Vil statsråden rekke ut en hånd og samarbeide til beste for alle barn og foreldre? De siste to årene har retorikken vært tøff, og ideologiske kamper har preget det politiske arbeidet framfor viljen til å finne gode løsninger. Nå har ny statsråd muligheten til å invitere til samarbeid, konstaterer Jønnes.

Hun går så langt som å si at hun forventer at statsråden vil invitere til reelle forhandlinger.

Jønnes ønsker å bygge videre på en norsk velferdsmodell der det offentlige og private i felleskap finner løsninger som kommer alle til gode. Hun understreker viktigheten av å skape ro, forutsigbarhet og trygghet for de som driver barnehager.

– Erfaringene fra 20 år med barnehageforlik har vist at det gir god kvalitet, mangfold og valgfrihet. Faktum er at andre land misunner oss, og ser til Norge når de leter etter gode løsninger innen barnehageområdet, poengterer hun.

Statsbudsjett-høring

Sist uke var det høring om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, hvor Jønnes sitter. Der oppfattet Høyre-representanten at PBL, NHO Geneo og Hovedorganisasjonen KA var unisone om utfordringer og behov for endring.

– Sektoren er samstemt i at det er store utfordringer, stor usikkerhet og behov for å gjøre endringer både på kort og lang sikt. Og så opplevde jeg at Arbeiderpartiet stilte spørsmål om det var behov for å gjøre noe alt nå, og at svaret på det var «ja», sier Jønnes.

– Hva tenker du selv om at 7 av 10 må kutte i kvalitet?

– Det sier noe om alvoret i situasjonen. At skuldrene er så høye. Når usikkerheten er så stor at det går ut over tilbudet til barna, rammer det dem tilbudet er til for, svarer Jønnes.

– Min opplevelse er at noe av dette handler om retorikk som skaper usikkerhet. Usikkerhet ved om man skal tørre å investere i kompetanse til ansatte og lekeapparater. Hvis man fortsatt ønsker en mangfoldig sektor, må man endre måten man kommuniserer på for å hindre ytterligere forverring.

– Må gjøre tiltak nå

I høringen viste komitékollega Elise Waagen (Ap) til regjeringens pågående arbeid med forslag til nytt system for finansiering og regulering av private barnehager. Og spurte:

– Er det ønskelig at man nå venter på at den helhetlige endringen kommer, eller ser man for seg at det kommer endringer allerede i budsjettet for kommende år?

Svaret fra PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup, var tydelig:

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og styreleder Eirik Husby i PBL under komitéhøringen.
Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og styreleder Eirik Husby i PBL under komitéhøringen.

– Ja selvfølgelig ønsker vi en helhetlig endring, men vi kommer ikke forbi at så presset som private barnehager er, så må dere gjøre tiltak nå. Hvis denne helhetlige endringen ikke kommer før i 2025 eller 2026, så er det mange gode barnehagetilbud som kommer til å gå dukken, sa Schjelderup.

I interesse- og arbeidsgiverorganisasjonens skriftlige høringsinnspill listes det opp kutt og innstramminger på totalt nærmere 1,7 milliarder kroner for private barnehager, i form av: kutt i pensjonstilskudd, manglende dekning av pensjonskostnader etter søknad, kostnader for å innfri nye lovkrav for private, og underfinansiert lønns- og prisstigning beregnet til 780 millioner kroner i 2023.

Vil se på søknadsordning

Jønnes utbroderer slik om de prioriteringer hennes parti ønsker seg for Barnehage-Norge:

– Høyre mener offentlige midler skal brukes på innhold og kvalitet i tjenester til innbyggerne, ikke oppkjøp og kommunalisering av private tjenester. De store oppgavene i samfunnet løser vi best i fellesskap. Barnehage er en av de store og aller viktigste oppgavene i samfunnet. Det er tidlig innsats. Drivere av private barnehager trenger og fortjener forutsigbare og rettferdige rammevilkår. Derfor vil vi fortsette å kjempe for likebehandling av private og kommunale barnehager.

– Du har nevnt retorikk. At regjeringen kan endre sin måte å omtale sektoren på. Ser du andre grep som kan gjøres for å bedre situasjonen for private barnehager på kort sikt?

– Det som ble trukket fram i høringen, er at forrige regjering lagde en søknadsordning for pensjonstilskudd. Men at denne for mange nå ikke fungerer i praksis. På kort sikt er det noe vi kanskje kan finne løsninger på. Det er det regjeringens ansvar å vurdere. Jeg er opptatt av at vi alle skal vise vilje til å finne løsninger som gjør at tilbudet til ungene ikke blir dårligere. Det har vi ikke råd til.

Kan sette dagsorden på ny

– Hva tror du statsrådsskiftet får å si for arbeidet med lovforslag om styring og finansiering?

– En statsråd er ansvarlig for å føre regjeringens politikk. Så er spørsmålet om ny statsråd ser nødvendigheten av fortgang og viktigheten av å lytte til sektoren. Ny statsråd har i hvert fall muligheten til å endre måten man snakker om sektoren på, sier Jønnes.

– Nå har man muligheten til å sette dagsorden på ny, og kjøre inkluderende prosesser. Være tydelig på at man fortsatt vil ha en mangfoldig sektor. Det vil jeg utfordre statsråden på, fortsetter hun.

Også tidligere har Høyre vært tydelig på sitt ønske om et bredt forlik. Jønnes medgir at responsen, sett fra hennes ståsted, ikke har vært den helt store.

– Jeg opplevde i fjor at det ikke var reell vilje til brede forhandlinger. Men for å få på plass et resultat som står seg over tid, er det viktig. Derfor håper jeg ny statsråd viser vilje til å snakke med alle, og inviterer oss alle inn til samtaler.

Interpellasjonen er tilgjengelig på Stortingets nettsider. Det fins også opptak av høringen.

Powered by Labrador CMS