– Praktisk og estetisk utfoldelse er like viktig for barn og unge i alle aldre. Derfor skal barnehagelærerne få utvidet sin praktiske og estetiske fagkompetanse gjennom videreutdanning, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).
– Praktisk og estetisk utfoldelse er like viktig for barn og unge i alle aldre. Derfor skal barnehagelærerne få utvidet sin praktiske og estetiske fagkompetanse gjennom videreutdanning, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Vil heve barnehagelærernes kompetanse innen praktiske og estetiske fag

Regjeringen vil styrke praktiske og estetiske fag og arbeidsformer i barnehagen, i skolen og i lærerutdanningen. – Vi legge til rette for mer praktisk læring i fagene musikk, kunst og håndverk, kroppsøving, og mat og helse. Vi vil stimulere kreative læringsformer, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Publisert

Regjeringen legger nå frem strategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang –Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning.

I dag mangler rundt halvparten av lærerne som underviser i de praktiske og estetiske fagene formell kompetanse i faget, kommer det fram i en pressemelding fra KD. 

– Regjeringen har høye ambisjoner for alle læreres kompetanse, uavhengig av fag. Derfor vil vi etablere en ny masterutdanning for folk som vil bli lærere i praktiske og estetiske fag. Dette vil løfte undervisningskvaliteten og styrke profesjonsfellesskapet i disse fagene, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Sier nei til kompetansekrav

FAKTA: Mål for strategien Skaperglede, engasjement og utforskertrang –Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning.

  1. Å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen.
  2. Å styrke det praktiske og estetiske innholdet i barnehagen og skolen.
  3. Å styrke den praktiske og estetiske kompetansen og profesjonsfellesskapet i barnehagen og skolen.
  4. Å bedre rekrutteringen av lærere med praktisk og estetisk fagkompetanse.

Her finner du hele dokumentet.

Regjeringen bruker betydelig med ressurser til ulike videreutdanning, kompetanse- og utviklingstiltak for å styrke læreres kompetanse. Siden skoleåret 2017/18 har det vært satt av 30 millioner kroner årlig i øremerkede midler til videreutdanning i de praktiske og estetiske disse fagene. Dette gir om lag 300 videreutdanningsplasser i året.

Flere fagmiljøer har foreslått å innføre kompetansekrav for å undervise i praktiske og estetiske fag. Imidlertid er mange skoleeiere allerede under press for å innfri gjeldende kompetansekrav for tilsetting og undervisning i andre fag. Regjeringen mener derfor det er mer hensiktsmessig å styrke lærernes kompetanse gjennom fortsatt støtte til kompetanse- og utviklingstiltak, framfor å innføre nye kompetansekrav nå.

Det er dokumentert at mange barnehager ikke prioriterer arbeid med de praktiske og estetiske fagområdene. Økt kompetanse kan bidra til å løse denne utfordringen. Vi vet at mange ansatte har praktisk og estetisk fagkompetanse, men vi mangler kunnskap om hvilken type kompetanse det gjelder og på hvilket nivå. En oversikt over personalets kompetanse på disse områdene vil være et godt utgangspunkt for å målrette etter- og videreutdanningstilbud til alle grupper ansatte. Vi vil derfor kartlegge barnehagepersonalets kompetanse innenfor de praktiske og estetiske fagområdene. Gjennom videreutdanning kan barnehagelærerne utvide sin praktiske og estetiske fagkompetanse. Videreutdanningstilbudene kan innrettes slik at barnehagelærerne får spisskompetanse innenfor arbeidet med kunst, kultur og kreativitet og kropp, bevegelse, mat og helse, heter det i den nye planen.

Vil videreutdanne barnehagelærere

Barnehagen skal legge til rette for aktiviteter der barna får oppleve glede ved å i delta lek, være fysisk aktive og oppleve motivasjon og mestring ut fra sine egne forutsetninger.

– Praktisk og estetisk utfoldelse er like viktig for barn og unge i alle aldre. Derfor skal barnehagelærerne få utvidet sin praktiske og estetiske fagkompetanse gjennom videreutdanning. På den måten får barnehagelærerne spisskompetanse innen kunst, kultur og kreativitet og kropp, bevegelse, mat og helse, sier Grande.

Samtidig tar regjeringen til orde for å etablere satsingen Barn og unge i bevegelse, med flere tiltak for å bidra til økt fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO.

Powered by Labrador CMS