- Driver barnehagelærere med undervisning? Per-Einar Sæbbe disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved UiS.
- Driver barnehagelærere med undervisning? Per-Einar Sæbbe disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved UiS.

Tar doktorgrad ved UiS

Svært få barnehagelærere kaller sitt faglige arbeid undervisning. Per-Einar Sæbbe har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt om det likevel dreier seg om undervisning.

Publisert

Sæbbe disputerer for doktorgraden i utdanningsvitenskap ved Universitetet i Stavanger 14. mai, skriver studiestedet i en pressemelding.

I avhandlingen «Barnehagelæreres ‘matematikkundervisning’ i barnehagen», har han sett på barnehagelæreres arbeid med matematikk i hverdagsaktiviteter.

Arbeidet med matematikk i hverdagsaktiviteter i barnehagen er komplisert og innebærer blant annet å styre oppmerksomheten mot noe annet enn det aktivitetene i utgangspunktet ser ut til å dreie seg om.

Fordi arbeidet skjer i nær dialog og samspill med barna, må barnehagelærerne også forholde seg til barns spontane og uventede spørsmål. Selv om matematikkundervisningen i barnehagen er planlagt av barnehagelæreren, kan de derfor ikke være like forberedt i alle hverdagsaktiviteter.

FAKTA

Per-Einar Sæbbe er fra Biri og bosatt i Sandnes.

Han ble utdannet barnehagelærer fra Høgskolen Stord/Haugesund i 1997.

Han har mastergrad i barnehagevitenskap fra Universitet i Stavanger fra 2010 og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Per-Einar Sæbbe fant at barnehagelærerne forsøkte å styre barnas oppmerksomhet mot matematikk for å støtte barnas læring. Han mener derfor at arbeidet er intensjonelt og kan beskrives som undervisning, og at vi trenger å utvikle et innhold i begrepet som er tilpasset barnehagens arbeidsmåter.

Powered by Labrador CMS