En ekspertgruppe skal se på rammeplanen for barnehagelærerutdanningen. Det skal på sikt komme studentene ved blant annet DMMH (bildet) til gode.
En ekspertgruppe skal se på rammeplanen for barnehagelærerutdanningen. Det skal på sikt komme studentene ved blant annet DMMH (bildet) til gode.

Nytt utvalg skal gjøre
barnehagelærer­utdanningen bedre

Fagmiljøene mener rammeplanen for barnehagelærerutdanninga er uklar og lite fleksibel. Nå skal en ekspertgruppe se på hvordan den kan gjøres bedre.

Publisert Sist oppdatert

– Alle barn skal møte en god og trygg barnehage der de kan utvikle seg, lære, være sammen og leke. Vi vet at de ansatte er den absolutt viktigste faktoren for kvaliteten i barnehagen. Derfor er det så viktig at barnehagelærarutdanninga gir studentene riktige ferdigheter, kunnskap og kompetanse, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Den nasjonale rammeplanen for barnehagelærerutdanningen kom i 2012. Den stiller krav om faglig kvalitet, til struktur og innhold i utdanningen og hva studentene skal kunne når de er ferdig utdanna. Men tilbakemeldingen fra fagmiljø og eksperter er at planen er uklar når det gjelder hvilken rolle og plass pedagogikken skal ha i utdanningen. I tillegg gir ikke planen nok rom for fleksibilitet og samhandling på tvers.

– Nå har rammeplanen vært i bruk i noen år, og vi har fått nyttige tilbakemeldinger om hvordan planen fungerer. Nå skal vi gå gjennom den og gjøre den enda tydeligere. Målet er at studentene skal få ei utdanning som ruster de enda bedre for den viktige jobben de skal ut i, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i pressemeldingen.

Nå har regjeringa satt ned en ekspertgruppe som skal foreslå endringer. Den skal ledes av Morten Ørbeck, dekan for lærerutdanning og pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

De andre medlemmene er:

Margareth Eilifsen, studieprogramansvarlig for barnehagelærer- og masterutdanninger ved fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, Høgskulen på Vestlandet. Leder UHR-lærerutdanningenes fagorgan for barnehagelærerutdanninga

Gjertrud Stordal, førstelektor i samfunnsfag ved Dronning Mauds Minne Høgskole

Rasmus Kleppe, barnehagelærer, førsteamanuensis ved Institutt for barnehagelærerutdanning OsloMet og forsker og rådgiver i KANVAS

Turid Baasland, barnehagelærer og styrer ved Trekløveren barnehage i Skien. I 20 prosent stilling ved Universitetet i Søraust-Noreg

Sahayathasen Kaithampillai, barnehagelærer og pedagogisk leder i Dynekilen barnehage, Oslo, og deltaker i REACH-nettverket ved OsloMet

Marit Sundelin, Ph.d.-stipendiat, universitetslektor i norsk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø

I tillegg skal Kunnskapsdepartementet opprette en referansegruppe som skal komme med innspill til arbeidet. Den består av representanter for lærerutdanningene i Universitets- og høgskolerådet, Utdanningsforbundet, Fagforbundet, KS, PBL, Pedagogstudentene, Sametinget og Foreldreutvalget for barnehagen. 

Utdrag fra mandatet for Rammeplangruppa for barnehagelærarutdanning

Rammeplangruppa for barnehagelærerutdanning skal foreslå konkrete tekstlige endringer i rammeplan for barnehagelærerutdanning (BLU) og merknader til denne.

Arbeidet skal ikke omfatte endringer i organiseringa i tverrfaglige kunnskapsområder. Forslag til endringer i forskrifta må vurderes opp mot formålet med den nye rammeplanen fra 2012.

Endringene skal:

  • tydeliggjøre pedagogikkfagets rolle og plass i utdanninga og bidra til større konsistens i bruk av omgrep
  • gi økt mulighet for fleksibilitet i og mellom kunnskapsområdene
  • tydeliggjøre de gjennomgående temaene i utdanninga og hvordan de kan inngå.

Gruppa skal også vurdere om institusjonene skal kunne studiepoengfeste fagene som inngår i kunnskapsområdene på den enkelte kandidaten sitt vitnemål.

Rammegruppa skal legge fram vurderinger for og mot endringene som blir foreslått.

Rammeplangruppen skal:

  • hente inn eksempler på aktuelle, gode modeller fra universitets- og høgskolesektoren
  • involvere medlemmene i referansegruppa i sitt arbeid
  • ha en åpen prosess

Det blir tatt sikte på at rammeplangruppa starter arbeidet i september/oktober 2020.

Det blir videre tatt sikte på at gruppa leverer sitt forslag til endra rammeplan med vurderinger til Kunnskapsdepartementet innen 1. juni 2021.

Powered by Labrador CMS