Deltidsstudent Catherine Louise Nysveen tar barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Deltidsstudent Catherine Louise Nysveen tar barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Deltidsstudiet Catherine tar skal legges ned: «Vet ledelsen virkelig hvor stort tap dette blir?»

I en tid der det er underskudd på barnehagelærere og det foregår endringer i pedagogtettheten i barnehager, bør man ikke ta bort en utdanning som bidrar til at de som allerede jobber i barnehager kan tilegne seg formell kompetanse, skriver student Catherine Louise Nysveen ved HiOA.

Publisert Sist oppdatert

En medstudent hvisker inn i øret mitt. Mine øyne blir store, sjokkert roper jeg «Hæ, hvorfor det?»

Dagen etter forteller jeg styrer i barnehagen der jeg jobber akkurat det samme jeg har fått høre og får nærmest samme reaksjon.

Det som er blitt sagt er «Jeg har hørt at Høgskolen i Oslo og Akershus skal avvikle deltidsstudium i barnehagelærerutdanningen.»

Foreløpig er dette bare et rykte. Jeg sender en rask e-post til en lærer for å spørre om det er sant. Lærerne hadde allerede fått vite at de ikke skulle ta opp nye studenter til neste år men det at deltidsstudiet faktisk skulle bli avviklet var fortsatt et rykte. Hvorfor i all verden var dette et rykte? Hvorfor hadde ingen fått en konkret beskjed om at ledelsen allerede hadde tatt beslutningen om at deltidsstudiet faktisk skulle avvikles?

På studentrådsmøtet får vi bekreftet at ledelsen riktignok har bestemt å avvikle deltidsstudiet.

Med det begynner ryktene om hvorfor ledelsen tok beslutningen og hva som skulle skje videre å dukke opp; Det ble sagt at det ikke er nok søkere, at det kunne være er et resultat av forskningsprosjektet Utdanningsbarnehager. Det ble sagt at de skulle ha samlingsbasert studium i stedet eller digitalisere utdanningen for å spare penger. Kanskje de skulle bare erstatte det med flere plasser på Heltid og ABLU.

ABLU står for arbeidsplassbasert utdanning. Det er en deltidsutdanning med strengere kriterier til hvem som kan ta utdanningen og hva slags barnehage en kan jobbe i. Det innebærer en del tilrettelegging som koster barnehagen mer enn den arbeidstiden de faktisk jobber og er med barna. Ikke alle barnehager kan være ABLU barnehage siden de ikke har en barnehagelærer til stede 100 prosent.

Mer om studiet kan leses her:

Hvem er vi?

Før jeg går videre vil jeg introdusere hvem vi er. Hvem deltidsstudentene som tar barnehagelærerutdanningen er.

Noen av oss er unge engasjerte assistenter som ikke har råd til å ta utdanning på heltid. Mange av oss har ikke ansiennitet til å komme inn på ABLU. Noen av oss jobber allerede som barnehagelærer på dispensasjon. Noen av oss jobber i mindre barnehager som ikke er i stand til å bli ABLU barnehager.

Noen av oss er eldre og har jobbet som assistent eller fagarbeider i mange år. Noen av oss har jobbet med samme personalet i 10 år. Noen jobber i barnehager som ikke har råd til å sende personalet på kurs. Noen av oss har kun en utdannet pedagogisk leder som man deler med en annen barnehage.

Noen av oss klarte faktisk ikke å ta valget i mars da fristen for ABLU søknaden forfalte og måtte derfor søke deltidsstudiet i siste liten når vi endelig hadde klart å overbevise oss selv, våre partnere eller samboere og vår arbeidsplass at dette var det riktige valget.

Ingen angrer på valget

Jeg går tredje året deltid og kan trygt si at ingen av oss i klassen angrer på at vi valgte dette studiet.

Vi brenner for at barna skal få de beste og mest kompetente voksne som kan legge grunnlaget for livslang læring og danning. Vi deler erfaringer med hverandre og lærer fra hverandre.  Å være en del av en slik klasse med studenter fra et så stort mangfold av barnehager har vært utrolig verdifullt. Dette er fordi vi får en virkelighetsoppfatning av hvordan barnehageverden er utenfor de ressurssterke barnehagene som har forutsetningene til at ansatte tar ABLU utdanningen og bli praksisbarnehager.

Men det viktigste vi gjør er at vi tar med oss kunnskap og nyere forskning og teorier inn i barnehager som ellers ikke kunne fått dette uten deltidsstudiet. I disse tre årene har jeg fått høre fantastiske historier om hvordan medstudenter har delt sin kunnskap med arbeidsplassen og satt i gang endringsprosesser og utviklingsprosesser som var inspirert av det vi har lært på skolen. Det er ikke et krav at vi skal bruke det vi lærer på jobben, vi får ikke noe mer lønn for dette men vi ser behovet og er såpass engasjerte at vi ikke kan la være.

Unikt

Å opprettholde kompetanse i barnehager koster penger. Det koster penger å sette inn en vikar for å sende en ansatt på kurs, det kan koste penger å bare sende ansatte på det kurset. Å ha en ansatt som er deltidsstudent er faktisk mer eller mindre en "gratis” ressurs for barnehager. Altså, vi koster ikke mye mer enn lønnen vi uansett får for vanlig arbeidstid og vi kommer med oppdatert kunnskap som vi gleder oss til å dele med barnehagen.

Heltidsstudentene møter for det meste resurssterke barnehager i praksis som har råd til å ha praksislærere som kan komme på høgskolen for å være med på møter om praksis. Praksisbarnehager har kompetente og erfarne pedagoger som har tatt videreutdanning i veiledning. På denne måten er deltidsstudiet unikt, det når helt andre barnehager og potensielle fremtidig barnehagelærere enn Heltid og ABLU. Det når alle oss som er beskrevet ovenfor, for vi hadde ikke anledning til å velge å ta barnehagelærerutdanningen gjennom ABLU eller Heltid programmet.

Økt behov for barnehagelærere

I en tid der det er underskudd på barnehagelærere og det foregår endringer i pedagogtettheten i barnehager bør man ikke ta bort en utdanning som bidrar til at de som allerede jobber i barnehager kan tilegne seg formell kompetanse.

Vi er en stor gruppe individer som har mye erfaring med barn og gjennom dette studiet har vi anledning til å få teoretisk påfyll som tillater oss å forstå arbeidet vårt. Vi tar med oss teori og det settes ut i praksis umiddelbart. Det gjør ABLU studenter også men de jobber allerede i ABLU godkjente barnehager der det er mer sannsynlig at barnehagen allerede arbeider ut fra gjeldende forskning og teorier. Deltidsstudenter derimot finnes i barnehager som ikke nødvendigvis har klart å holde seg faglig oppdaterte.

Er det rettferdig at bare de som jobber i ressurssterke barnehager skal få ta en utdanning og jobbe samtidig? Jeg tenker at en yrkesrettet utdanning må ha som mål å nå så mange som mulig. 

Mange spørsmål

Det som har vist seg å være sant er at HiOA avvikler deltidsstudiet, førsteklassingene i år er det siste deltids kullet og høgskolen har ikke tenkt å ha samlingsbasert studium, det er ikke planlagt noe annet enn å legge til rette for noen ekstra plasser i ABLU og Heltid.  Det som er blitt sagt er at det har blitt for komplisert og dyrt å ha tre forskjellige studium innad barnehagelærerutdanningen og høgskolen måtte forenkle barnehagelærerutdanningen på bekostning av deltidsstudiet.

Jeg sitter igjen med så mange spørsmål. Hvorfor fikk ikke lærere og studenter medvirke i denne bestemmelsen? Hvorfor har vi ikke fått formell beskjed og begrunnelse fra ledelsen? Hva skjer med de dyktige lærerne som har jobbet med oss deltidsstudenter? Får vi virkelig like mye prioritet som de andre de neste årene?

Deltids barnehagelærerutdanningen skulle feire 30 år snart. Det blir lite å feire når det blir avviklet. Vet ledelsen virkelig hvor stort tap dette blir? Det er jo ingen andre deltidsstudier som denne i Oslo.

----------------

PS! Barnehage.no har fått bekreftet fra HiOA at det aktuelle deltidsstudiet skal legges ned, men at vedtaket ennå ikke er endelig formalisert.

Powered by Labrador CMS