Rekordmange vil bli barnehagelærer. I dag ble opptaket til høyere utdanning presentert.
Rekordmange vil bli barnehagelærer. I dag ble opptaket til høyere utdanning presentert.

Barnehagelærerutdanningen øker mest

Alle lærerutdanningene tilbyr flere studieplasser i årets hovedopptak til høyere utdanning, og det er barnehagelærerutdanningen som øker mest.

Publisert

I alt er det gitt 4 201 tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanningene i år, en økning på 14 prosent fra i fjor.

Det er barnehagelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning for 5.-10 trinn som har størst økning, men også grunnskolelærerutdanning for 1. – 7. trinn har en fin økning, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding, etter at opptaket til høyere utdanning ble presentert i dag. 

– Dette er veldig gode nyheter. Lærerutdanningen blir mer attraktiv med skjerpede opptakskrav, masterutdannelse og med økonomiske insentiver, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Stort behov

I fjor var det 9.623 personer som søkte seg til barnehagelærerutdanningen. I år er det nær 1.400 flere som ønsker seg plass på utdanningen - i alt 11.010. 4.351 av dem har barnehagelærer som førstevalg - en økning på over 18 prosent. 

Det er i alt 2.531 studieplasser ved barnehagelærerutdanningene. 

Innføring av skjerpet pedagognorm og ny bemanningsnorm i barnehagene fra august i år har ført til at behovet er stort for flere barnehagelærere. 

– Det er stort behov for flere lærere med god kompetanse i skole og barnehage, og regjeringen satser derfor på å utdanne flere lærere. Selv om det er flere som får tilbud, så er det fortsatt behov for å rekruttere enda flere til lærerutdanningene, sier Nybø i pressemeldingen. 

Ved OsloMet er det svært gode søkertall til barnehagelærerutdanningen, med 800 søkere på venteliste. Det er økende interesse blant menn for barnehagelæreryrket, og i år er det 63 prosent flere menn som har kommet inn på studiet enn i fjor, skriver OsloMet i en pressemelding. 

Flere søkere er kvalifisert

Flere søkere enn noen gang er kvalifisert og har fått tilbud om studieplass i hovedopptaket til Samordna Opptak (SO). Det er også flere enn før som får oppfylt sitt førsteønske. Totalt er det sendt ut tilbud om studieplass til mer enn 98 000 søkere.

– Dette er bra både for studentene og resten av samfunnet. Kunnskap, utdanning og forskning er helt avgjørende for å takle utfordringene vi står overfor og for å kvalifisere til et stadig mer omskiftelig og krevende arbeidsmarked, sier Nybø.

Tallene fra Samordna opptak (SO) viser at av de mer enn 140 000 som søkte er nær 125 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium. Totalt har nesten åtte av ti av disse søkerne fått tilbud om studieplass, og over halvparten av disse har kommet inn på sitt førstevalg. Det er sendt ut 4 176 flere tilbud enn i 2017.

– Regjeringen og samarbeidspartiene har hvert av de fem siste årene økt opptakskapasiteten, og totalt er det gitt midler til 4338 nye studieplasser. Vi er dessuten i gang med et arbeid som skal se på dimensjoneringen av, og innretning til, høyere utdanning, sier Nybø.

Fortsatt ledige studieplasser

Rundt 27 000 søkere som er kvalifiserte har ikke fått plass i første opptaksrunde. Det er rundt 3 300 flere enn i fjor. Erfaringer fra tidligere år viser at mange av de kvalifiserte søkerne som ikke har fått plass i denne omgang kan få tilbud senere.

Det er ikke for sent for de som ikke har fått plass. Opptak til ledige studieplasser er åpen for søkning på Samordna opptaks nettsider.

– Jeg oppfordrer søkere som står uten studietilbud til å være raske med å sjekke nettportalen. Nå er det løpende opptak som gjelder, og det er fortsatt mulig å finne spennende studier, som for eksempel lærerutdanning, understreker ministeren.

Powered by Labrador CMS