I 2022 vil 1150 barnehagelærere få tilbud om videreutdanning, det er 150 flere enn i fjor.
I 2022 vil 1150 barnehagelærere få tilbud om videreutdanning, det er 150 flere enn i fjor.

Færre har søkt om videreutdanning

En forklaring på nedgangen kan være pandemien og den tøffe vinteren med høyt sykefravær, mener Kunnskapsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

1. mars gikk fristen for å søke om videreutdanning ut.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det er 14 prosent færre barnehagelærere som har søkt videreutdanning i år sammenlignet med i fjor. I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet kommer det samtidig frem at det er flere som har søkt enn de 1150 som til slutt vil få tilbud om videreutdanning.

En forklaring på nedgangen i antall søkere kan være at pandemien og den tøffe vinteren med høyt sykefravær har ført til at færre ønsker å ta videreutdanning til høsten, skriver Kunnskapsdepartementet.

Søkingen til spesialpedagogikk har imidlertid økt noe fra 398 til 431 søkere.

5500 lærere i skolen vil få tilbud

Da søknadsfristen gikk ut 1. mars hadde 10 000 lærere i skolen søkt om videreutdanning.

Det er 7,5 prosent færre søkere enn i fjor, men nesten dobbelt så mange søkere som det er studietilbud til. Nedgangen skyldes i hovedsak færre søkere innen matematikk, engelsk og norsk. Samtidig er det en økning i søkertallene til spesialpedagogikk og praktiske og estetiske fag.

5500 av lærerne som har søkt vil få tilbud om videreutdanning.

Det kan fortsatt skje endringer i søkertallene som følge av at barnehage- og skoleeier kan innhente nye søkere innen 15. mars, opplyser departementet i pressemeldingen.

Utvalg ser på etter- og videreutdanning

Til høsten vil regjeringen motta en rapport fra det offentlige utvalget som skal vurdere ulike modeller for etter- og videreutdanning for ansatte i barnehage og skole.

Denne rapporten vil, sammen med innspill fra sektor, være bidrag til regjeringens videre arbeid med kompetansetilbudet til skoler og barnehager.

Powered by Labrador CMS