DEBATT

«Skal debatten bli konstruktiv, bør materialet som legger premissene for den være så nyansert som mulig. Her har SSB et viktig samfunnsoppdrag som det er grunn til å spørre om de tar på alvor», skriver PBLs administrerende direktør i dette innlegget.
«Skal debatten bli konstruktiv, bør materialet som legger premissene for den være så nyansert som mulig. Her har SSB et viktig samfunnsoppdrag som det er grunn til å spørre om de tar på alvor», skriver PBLs administrerende direktør i dette innlegget.

– Uredelig fra SSB om lønnsomheten i private barnehager

I en artikkel om regnskapstall for private barnehager i 2021 tegner Statistisk Sentralbyrå (SSB) et bilde av sektoren som ikke stemmer med realitetene, skriver Jørn-Tommy Schjelderup.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

PBL ønsker mest mulig åpenhet om økonomien i private barnehager. Sektoren mottar årlig mer enn 20 milliarder kroner i offentlige tilskudd. Hvordan disse midlene disponeres, vil være en naturlig del av den offentlige politiske debatten.

Men skal debatten bli konstruktiv, bør materialet som legger premissene for den være så nyansert som mulig. Her har SSB et viktig samfunnsoppdrag som det er grunn til å spørre om de tar på alvor.

SSB-artikkelen «11 prosent i utbytte til barnehageeierne», publisert 13. desember 2022, innledes med setningen «Overskuddet for private barnehager endte på nærmere 1 milliard kroner i 2021.»

Dette etterlater et klart inntrykk av at sektoren som helhet hadde inntekter som var en milliard kroner høyere enn kostnadene. Dette er ikke riktig. For i denne fremstillingen ser SSB helt bort fra alle de mer enn 1.000 private barnehagene som i 2021 gikk med underskudd.

PBL har tidligere gjort SSB oppmerksom på dette manglende presisjonsnivået i artikler og pressemeldinger om regnskap for private barnehager, men uten å få noen tilbakemelding om hvorfor denne statseide virksomheten velger å fortelle bare halve sannheten om sektoren.

Hadde SSB brydd seg om å presentere et korrekt bilde av økonomien i private barnehager, ville man sett både på de samlede overskuddene (999,8 millioner kroner) og de samlede underskuddene (467,3 millioner kroner). Konklusjonen hadde da vært at sektoren i 2021 hadde et samlet årsresultat på om lag 532 millioner kroner.

Om også dette tallet høres høyt ut, er det verdt å påpeke at det er mindre enn to prosent av de private barnehagenes inntekter.

Skal man ha et grunnlag for å vurdere lønnsomheten i barnehagesektoren, kan det dessuten være grunn til å holde enkeltpersonforetakene atskilt fra barnehager med andre organisasjonsformer.

I et enkeltpersonforetak er eier ikke lønnsmottaker. Eier henter godtgjørelse for sin arbeidsinnsats fra overskuddet. Dermed er årsresultatet et lite presist mål for lønnsomhet i et enkeltpersonforetak.

På samme måte er det viktig å skille det som utbetales av utbytte i aksjeselskapene og det som betales til eiere av enkeltpersonforetak, der eiers «lønn» er kategorisert som utbytte.

To av tre kroner som ble utbetalt i utbytte i barnehagesektoren i 2021, kommer nettopp fra enkeltpersonforetakene.


Powered by Labrador CMS