Nordmenn er fornøyd med barnehagene som en del av det kommunale tjenestetilbudet.
Nordmenn er fornøyd med barnehagene som en del av det kommunale tjenestetilbudet.

Barnehagene skårer høyt i kommune-Norge

Folk flest er mer fornøyd med tjenestene i kommunene sine – og barnehagene er blant det tilbudet som skårer høyest.

Publisert Sist oppdatert

I dag ble resultatene fra Borgerundersøkelsen i regi av Sentio Research offentliggjort. Sist undersøkelsen ble gjort var i 2010, og siden da har den samlete borgerskåren gått fra 71 til 74 poeng på en skala fra 0–100.

Det skriver Kommunal Rapport.

– Det viser at gjennomsnittsnordmannen er svært fornøyd med sin kommune som en plass å bo og leve i – enda mer enn i 2010. Norge oppleves som et enda bedre land å bo i. Vi bruker mye penger på offentlige tjenester, så det er ikke så overraskende, sier administrerende direktør i Sentio Research, Arve Østgaard, til Kommunal Rapport.

I undersøkelsen er det blant annet sett på hvor fornøyde nordmenn er med de kommunale tilbudene i sine kommuner.

Tilfredsheten med kommunale tjenester har økt fra 61 til 68 poeng fra 2010. Variasjonene er store.

Disse tjenestene skårer høyest:

•             Vann og avløp 82

•             Barnehage 76

•             Renovasjon 73

•             Grunnskole 73

Disse tjenestene skårer middels godt:

•             Helsetjenesten 68

•             Kommunalt kulturtilbud 66

•             Næringsutvikling 65

Disse tjenestene oppfattes ikke som særlig gode av innbyggerne:

•             Eldreomsorg 58

•             Veier 55

•             Gang- og sykkelstier 55

•             Byggesaksbehandling 51

Innbyggerne på Sørlandet er mest fornøyd med sine kommuner på alle mål i undersøkelsen, mens de er minst fornøyd i Nord-Norge.

Det viser seg også at kvinner er noe mer fornøyd med kommunen sin enn menn, og eldre er mer fornøyd enn unge. Tilfredsheten øker også med utdanningsnivå og inntekt.

Om Borgerundersøkelsen

Borgerundersøkelsen er en webbasert undersøkelse med et representativt utvalg på 1.000 personer over 18 år.

Sentio Research står bak undersøkelsen, som også ble gjennomført i 2010.

Undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2017, og dataene er siden blitt analysert.

Hovedmålene i Borgerundersøkelsen er «borgerskåren» og de to samlemålene «tjenestetilfredshet» og «omdømme». 

Powered by Labrador CMS