I Nordkapp kommune mangler åtte ukrainske barn plass i barnehage.
I Nordkapp kommune mangler åtte ukrainske barn plass i barnehage.

Mangler barnehageplasser til barna fra Ukraina

Nordkapp kommune må ut med mellom fire og fem millioner kroner for å gi plass til flyktningebarna fra Ukraina. Det har de ikke råd til, fastslår fungerende ordfører i Nordkapp.

Publisert

I Nordkapp kommune mangler åtte ukrainske barn plass i barnehage, ifølge en sak fra Nrk Troms og Finnmark.

Dette sier KD

  • Alle barn og unge skal tilbys skole og barnehage raskt og i tråd med regelverket. Barnehageloven (§ 16) gir barn rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Retten til barnehageplass for barn av de nyankomne trer inn når opphold er innvilget, og en kommune har tatt imot familien for varig bosetting.
  • Barn i mottak kan gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra mottakene. Fra 2021 gis det tilskudd til heldagsplass i barnehage for alle barn i asylmottak fra ett år og oppover. Tilskuddet inkluderer foreldrebetaling og kostpenger. Tilskuddet blir administrert av UDI, og gjelder for alle godkjente barnehager.
  • Selv om barn i asylmottak under skolepliktig alder ikke har rett til barnehageplass, så har de rett til spesialpedagogisk hjelp etter barnehageloven § 31. Spesialpedagogisk hjelp til barn under skolepliktig alder i asylmottak finansieres gjennom rammetilskuddet til kommunene, og det er kommunen som har ansvar for at slik hjelp tilbys.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

– Det er absolutt et behov for ungene å få plass i barnehagen. I hvert fall for de eldste ungene under skolepliktig alder som mangler et tilbud. De har verken skoletilbud eller andre idrettstilbud.

– Dermed blir de gående her sammen med foreldrene hele døgnet, sier Dan Nilsen, leder for akuttmottaket for ukrainske flyktninger i Nordkapp.

Knut Henrik Berntsen, leder for Kapasitet og logistikk i Utlendingsdirektoratet, forteller at situasjonen ikke er unik for denne kommunen.

Han skriver i en e-post til NRK at det er viktig å ha et tilbud på plass raskt for å gi barn og unge stabilitet i en vanskelig og krevende livssituasjon.

– UDI er kjent med at enkelte vertskommuner, spesielt tidlig i situasjonen med ankomster av mange flyktninger fra Ukraina, hadde utfordringer med å styrke barnehagetilbudet i kommunen.

Videre skriver han at UDI også har erfaring med at små og store kommuner raskt har klart å gi et fullverdig barnehage- og aktivitetstilbud for flyktningene.

Fungerende ordfører i Nordkapp, Tor H. Mikkola (Sp), forteller at kommunen ikke har mulighet til å tilby barnehageplass.

– De har ikke krav på barnehage så lenge de er på flyktningmottak, sier han til Nrk, og legger til at kommunen mangler nok pedagoger til å kunne ta inn flere barn.

Dermed er de nødt til å prioritere de barna som er eller blir bosatt i kommunen.

– Hvis vi nå tok imot de åtte barna så måtte vi åpnet nye avdelinger, og det hadde kostet kommunen dyrt, sier han.

Kommunen har regnet på at de må ut med et beløp på mellom fire og fem millioner kroner for å kunne gi plass til barna i flyktningmottaket.

– Det har ikke vi økonomi og kapasitet til, sier Mikkola til statskanalen.

Retten til barnehageplass for barn av de nyankomne trer inn først når opphold er innvilget, og en kommune har tatt imot familien for varig bosetting. Samtidig kan barna gis tilbud om heldags barnehageplass etter søknad fra mottakene (se faktaboks.)

Powered by Labrador CMS