Ifølge helseminister Jens Spahn vil loven også gjelde for alle ansatte i barnehager, skoler, helseforetak og asylmottak.