En barnehage i Askim fikk momentant tilsyn etter at en forelder meldte fra. Nå er forholdet rettet opp.
En barnehage i Askim fikk momentant tilsyn etter at en forelder meldte fra. Nå er forholdet rettet opp.

Varslet om lav bemanning - tilsynet ble gjort senere samme dag

Færre pedagoger enn lovverket krever og mangel på spesialpedagog fikk en forelder til å varsle kommunen. Samme dag ble det gjort tilsyn i barnehagen. Knappe tre uker etter er forholdet rettet opp. 

Publisert

Historien er hentet fra Eid barnehage i Askim, og det er Smaalenenes Avis som skriver om saken i dagens avis. 

Nå ansetter kommunen flere i en periode for å hindre at det samme skjer igjen. 

Færre på jobb

Tilsynet ble gjort etter at en foresatt ringte kommunen 7. november.

Forelderen opplevde at det hadde vært færre pedagoger på jobb i en periode, og at situasjonen var kaotisk om ved levering og henting av barna. Det manglet også påkrevet spesialpedagog i barnehagen den dagen, skriver avisen.

Tilsynet ble gjort samme dag som forelderen ringte. Det viste seg at det var for få pedagoger på jobb da tilsynet ble utført, og det var ingen spesialpedagog på plass.

Under tre uker senere hadde tilsynsmyndigheten en god nyhet.

– Vi fikk raskt svar på henvendelsen vår, og det ble satt inn vikarer for dem som er sykemeldt. Jeg har lukket saken, sier Sissel Marthinsen i Askim kommune, som holdt tilsynet, til avisen.

Løsningsorientert

Cathrine B. Bakke er virksomhetsleder for de kommunale barnehagene i Askim, og sier til Smaalenenes Avis at det har vært mange sykmeldinger i barnehagen den siste tiden. Hun ble kontaktet av verneombudet i barnehagen samme dag tilsynet ble gjennomført. 

– Jeg fikk satt inn to pedagoger fra andre barnehager på formiddagen. Siden de var få på jobb hentet jeg også tre ekstra vikarer. Bemanningsnormen trer ikke i kraft før neste år, men som eier ønsker jeg god kvalitet og god drift av barnehagen, sier Bakke til avisen, og legger til at kommunen kommer til å ansette flere enn de egentlig trenger  over en periode for å unngå at dette skal skje igjen. 

Powered by Labrador CMS