Nestleder i PBL-styret, Ragnhild Finden, har ledet styrets behandling av Økernly-saken siden styreleder Eirik Husby er inhabil.
Nestleder i PBL-styret, Ragnhild Finden, har ledet styrets behandling av Økernly-saken siden styreleder Eirik Husby er inhabil.

Uenig med Udir– tar saken opp med Kunnskapsdepartementet

PBL-styret har besluttet å ta saken om økonomisk tilsyn i Økernly barnehage til Kunnskapsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

 

Det ble klart etter et styremøte i PBL i forrige uke. Saken gjelder Økernly barnehage som har fått et tilbakebetalingskrav på 800.000 kroner for det som Udir har konkludert med er en «vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.»

Kort oppsummert har Udir regnet seg fram til at barnehagen hadde 27.712 kroner mindre i personalutgifter per heltidsplass sammenlignet med snittet til Oslo kommunes kommunale barnehager. Til sammen utgjør avviket 2.990.679 kroner. Saken har tidligere vært behandlet hos Fylkesmannen, og det er klagen på den behandlingen som nå er behandlet av Udir.

LES OGSÅ: Udir har konkludert: Barnehage eid av PBL-styreleder må betale tilbake 800.000 kroner

LES OGSÅ: Byråden: Det er avgjørende for tilliten til sektoren at slike lovbrudd blir slått ned på

Økernly barnehage er blant andre eid av PBL-styreleder Erik Husby. Husby har erklært seg inhabil i styrebehandlingen av saken.

– Styret har fått en grundig redegjørelse fra administrasjonen om saken og også om de mulige konsekvensene Utdanningsdirektoratets tolkning av lovverket kan få for andre barnehager. På bakgrunn av informasjonen i saken og diskusjonene i styret, er det besluttet at PBL skal ta saken videre til Kunnskapsdepartementet som har ansvaret for det aktuelle regelverket og som vi mener må ta stilling til de prinsipielle sidene ved saken, sier Ragnhild Finden til PBLs egne nettsider.

Finden er nestleder i PBL-styret og eier og daglig leder i Kausvol gardsbarnehage. Hun opplyser videre at styrets beslutning er enstemmig, og at PBL som organisasjon ikke kan la være å ta vedtaket fra Utdanningsdirektoratet videre.

– Dette er en viktig og prinsipiell sak som urettmessig kan få store og negative konsekvenser for veldig mange private barnehager. PBL er sterkt uenig i regelverkforståelsen som direktoratet legger til grunn. Da har PBL et ansvar for å følge saken videre, uavhengig av om saken gjelder en medlemsbarnehage der styrelederen er medeier eller ikke.

For ordens skyld: Barnehage.no utgis av PBL, hvor Eirik Husby er styreleder.

Powered by Labrador CMS