Noresund barnehage ligger i Krødsherad kommune i Buskerud.
Noresund barnehage ligger i Krødsherad kommune i Buskerud.

Måtte bruke toalettene som garderobe, skifterom og lager 

Styrer Kari Kjensmo i Noresund barnehage ba selv om tilsyn på grunn av prekær plassmangel, en situasjon som har vedvart over mange år. Nå vil kommunen bygge nytt. 

Publisert

Noresund barnehage ligger i i Krødsherad kommune i Buskerud. Barnehagen er kommunal og har i utgangspunktet to avdelinger med plass til 54 barn. De to siste årene har barnehagen i tillegg brukt et modulbygg som midlertidige lokaler for ytterligere 22 barn, skriver Bygdeposten i dagens papiravis. 

Likevel er plassmangelen prekær, noe som blant annet har medført at et av toalettene til barna i tillegg har fungert som både skifterom, personaltoalett, personalgarderobe og lagerrom. Et annet toalett fikk knagger og ble brukt som garderobe for barna.

Ifølge avisen har barnehagen de siste syv av de ni årene den har vært i drift, vært nødt til å ta i bruk ulike midlertidige løsninger for å få plass nok. 

Dårlig renhold og inneklima

Noresund barnehage ba selv om tilsyn, og kommuneoverlegen slår klart og tydelig fast at forholdene ikke er tilfredsstillende.

I rapporten kommer det fram at modulbygget ikke har tilfredsstillende garderober, og at to av toalettene ikke har gode nok sanitære forhold. Dessuten framstår resten av rommene i barnehagen som overfylt. Det fører igjen til at renholdet ikke blir etter boka, og det påvirker inneklimaet.

Rapporten peker også på at det er stor sannsynlighet for at det ville blitt flere avvik dersom tilsynet hadde omfattet alle rom i modulbygget. «Modulbygget ble satt opp for snart to år siden og er ikke en tilfredsstillende løsning videre for barna», slår den fast.

FAKTA: NORESUND BARNEHAGE

  • Noresund barnehage er en kommunal treavdelings barnehage med 54 plasser, fordelt på to avdelinger. For tiden har barnehagen utvidet sin kapasitet med en midlertidig avdeling med 20 plasser.
  • Ifølge barnehagefakta.no har barnehagen 5,3 barn per ansatt, og en pedagogandel på 38,2 prosent. I foreldretilfredshetundersøkelsen har barnehagen en score på 4,4 av 5 mulige poeng. 
  • Nå går rådmannen inn for å bygge en ny avdeling til barnehagen. Det anbefalte tilbygget vil romme 36 plasser - 18 i hver etasje. Kostnadsrammen er satt til 10,5 millioner.
  • Formannskapet i Krødsherad behandler saken 15. mars.

Ingen permanent løsning

Også tillitsvalgte og verneombud har i brev påpekt kritikkverdige forhold rundt plass-situasjonen i barnehagen. De skriver også at modulbygget tar opp så stor del av parkeringsplassen at det har skapt en del vanskelige situasjoner og nestenulykker. 

– Vi ønsket et tilsyn fordi vi ville være sikre på at vår vurdering av forholdene var riktig. Dette er ting vi har slitt med i hverdagen, og vi ville at de skulle være med i den videre behandlingen av barnehagens framtid. Modulbygget har vært godt nok som en midlertidig løsning, men ikke som en permanent løsning, sier Kjensmo til Bygdeposten.

Anbefaler utbygging

Nå anbefaler rådmannen utbygging til 10,5 millioner kroner.

– Vi anbefaler en permanent løsning. Den viktigste vurderingen er hensynet til barna og de ansatte. Vi ser helt klart at vi bør forbedre dagens standard og fasiliteter, sier rådmann Stig Rune Kroken til Bygdeposten.

Det er styrer Kari Kjensmo fornøyd med. 

– Dette er det beste alternativet, og egentlig det vi har hatt et ønske om i mange år, sier hun til avisen.

Et nybygg kan gi i alt 36 plasser fordelt på to etasjer.

Powered by Labrador CMS