To av barnehagene i tilsynsrunden til Ringerike kommune får påpakning for innsyn til stelleplassene.
To av barnehagene i tilsynsrunden til Ringerike kommune får påpakning for innsyn til stelleplassene.

Får refs for stellerom: – Barn har rett til privatliv

Ringerike kommune har hatt tilsyn i barnehagene sine. To av dem får påpakning for innsyn til stelleplasser.

Publisert

Det skriver Ringerikes Blad (krever abonnement).

Flere barnehager i Ringerike fikk påpakning etter en tilsynsrunde, og ett av påleggene gjaldt småbarns privatliv. Tilsynet avdekket at det var innsyn til stelleplassene i både Hallingby og Tyristrand barnehage.

Ringerike kommunes tilsynsteam mente at åpne løsninger mellom garderober og avdelinger ikke var i samsvar med regelverket, og påpekte at barn har rett til privatliv. Foreldre, ansatte og utenforstående som ikke stelte barn skulle ikke ha fritt innsyn til stelleplassene.

Ifølge rapporten argumenterte styreren i Hallingby barnehage med at innsyn var nødvendig for å redusere risikoen for overgrep, men teamet ga seg ikke:

– Argumentasjonen om åpen løsning for å sikre barna mot overgrep er trukket for langt, påpekes det, ifølge avisen.

Barna skal ikke eksponeres for verken andre barns eller voksnes innsyn under stellesituasjonen, understreker kommunens avdeling for miljørettet helsevern.

I begge barnehagene er det gjort tiltak i form av å sette inn skyvedør. Styrerne i barnehagene opplyser ifølge avisen at barnehagene ble bygd etter forskrifter og retningslinjer for miljørettet helsevern og barnehagebygg, men ønsker ikke å stille til intervju, står det videre.

Fagansvarlig for miljørettet helsevern, Unni Suther, opplyser at kommunen har ført tilsyn med alle de 11 kommunale barnehagene i Ringerike.

Det ble ifølge henne funnet avvik hos alle. Oppfølgende tilsyn er varslet i vinter.

Powered by Labrador CMS