En lekeplassinspektør sendte hastemelding etter å ha avdekket potensielt livstruende feil og mangler ved ni barnehager i Bydel Nordstrand, skriver Nordstrands Blad.
En lekeplassinspektør sendte hastemelding etter å ha avdekket potensielt livstruende feil og mangler ved ni barnehager i Bydel Nordstrand, skriver Nordstrands Blad.

Fant «livstruende feil og mangler» i ni barnehager i bydelen

Kvelningsfare går igjen i rapportene etter at Lekeplassinspektøren AS kontrollerte barnehagene i bydelen.

Publisert

En lekeplassinspektør sendte hastemelding etter å ha avdekket potensielt livstruende feil og mangler ved ni barnehager i Bydel Nordstrand. Kontrollene ble gjennomført av Lekeplassinspektøren AS på oppdrag fra Omsorgsbygg i juli. Alle feilene er nå rettet, og kontrollen førte også til at et lekeapparat ble fjernet. 

Det skriver Nordstrands Blad, som har fått innsyn i rapportene med såkalte a-avvik i barnehagene i bydelen. A-avvik er klassifisert som «fare for død», skriver avisen.

I alt ble det funnet 16 slike avvik i de ni barnehagene i juli. I en barnehage ble det konstatert fire avvik. To barnehager hadde tre avvik, mens det i seks av barnehagene ble påvist ett avvik. 

Åtte av de ni barnehagene som har hatt tilsyn, er kommunalt drevet, ifølge avisen. 

Kvelningsfare går igjen i rapportene, og her er noen av funnene:

  • Tak på lekehus har snorfeste flere steder. Kvelningsfare og hektefare for klær, snor etc.
  • Fare for kvelning ved fastklemming av hode/hals i åpninger i vindu.
  • Fare for kvelning i tau.
  • Stolpe i klatrestativ har påvist råteskader som har konsekvenser for styrke og bæreevne.
  • Huskestolper med råteskader.

På spørsmål om hvor alvorlige funnene er, svarer kommunikasjonssjef Marte Svenneby i Omsorgsbygg Nordstrands Blad at alle a-avvik er alvorlige, men at det er et moderat antall feil som ble påvist ved nordstrandsbarnehagene.

– Dette antallet er ikke uvanlig. Lekeplassutstyret står ute og er i daglig bruk av barnehagen og nærområdet på ettermiddager og helger. Et visst antall a-avvik er å forvente, skriver Svenneby i en epost til avisen.

Powered by Labrador CMS