Trondheim kommune melder at det er avdekket lovbrudd i forbindelse med økonomisk tilsyn i fem private barnehager i kommunen.
Trondheim kommune melder at det er avdekket lovbrudd i forbindelse med økonomisk tilsyn i fem private barnehager i kommunen.

Fem barnehager under økonomisk tilsyn: – Har avdekket lovbrudd

– Politikerne vil bli orientert om resultatene når de er klare, men tilsynet trekker ut, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid.

Publisert

Trondheim kommune er nå i ferd med å avslutte økonomisk tilsyn i fem private barnehager i Trondheim kommune, skriver Adresseavisen (krever innlogging)

En av de fem barnehagene som er under tilsyn, er Gnist Trøa barnehage, som kommunen tidligere har gitt varsel om stenging. Barnehagen har anket saken til Fylkesmannen, som har vedtatt at barnehagen kan holde åpent fram til klagesaken er behandlet. 

Kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid, sier til avisen at det er avdekket lovbrudd i forbindelse med økonomisk tilsyn av i alt fem barnehager i kommunen. 

– Det er, etter kommunen sin oppfatning, avdekket brudd på barnehagelovens § 14 a i noen av disse tilsynene, sier hun.

Paragrafen omhandler krav til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager. Tilsynet har dratt ut i tid på grunn av komplisert lovverk.

– Det er vanskelig å føre økonomiske tilsyn når kjedene har så mange underselskaper som kjøper tjenester av seg selv. Da blir det komplisert å følge pengestrømmene, sier Nereid.

Ifølge kommunaldirektøren har tilsynet også avdekket at det i noen av barnehagene har vært en lavere bemanning enn det barnehagen har fått tilskudd til ut ifra det antallet barn de har. 

Powered by Labrador CMS