Asker kommune har hatt tilsyn i økonomien til Risenga barnehage. Nå er rapporten klar. (Illustrasjonsfoto).
Asker kommune har hatt tilsyn i økonomien til Risenga barnehage. Nå er rapporten klar. (Illustrasjonsfoto).

Krever tilbakebetaling fra barnehageeiere

Foreldrene reagerte, avisa tok saken og Asker kommune fulgte opp med tilsyn. Nå er rapporten fra Risenga barnehage klar.

Publisert Sist oppdatert

Nå krever kommunen at eierselskapet Seraphin AS skal betale 330 000 kroner til barnehageselskapet Risenga AS innen 1. mai, og i tillegg rydde opp i et krav på 595 000 kroner.

Det skriver Budstikka, som har fulgt saken gjennom en rekke oppslag fra 1. august 2017. Utgangspunktet var ifølge avisen en bekymringsmelding fra foreldrene om økonomisk trøbbel i barnehagen.

Les mer om saken i Budstikka her (krever abonnement.)

Må ordne opp

Asker kommune åpnet økonomisk tilsyn med Risenga barnehage i august 2017. Nå foreligger tilsynsrapporten som blant annet konkluderer med at Risenga AS har betalt 330 000 kroner for mye husleie til Seraphin AS i årene 2015 og 2016.

Kommunen krever at morselskapet ordner opp, skriver Asker kommune på sine hjemmesider.

– Vi forventer nå at eierselskapet retter opp de avvikene som tilsynet har påpekt, og at de blant annet betaler tilbake den summen vi krever. Samtidig er det viktig å si at i all hovedsak har offentlig tilskudd og foreldrebetaling gått til et pedagogisk tilbud for barna. Vi har tro på at Risenga barnehage nå vil fortsette barnehagedriften i tråd med lover og kvalitetskrav, sier rådmann Lars Bjerke på kommunens hjemmesider.

Samtidig stilles det i rapporten spørsmål ved økonomien i Risenga AS, som har et udekket underskudd i balansen på rundt 2,1 millioner kroner. «Kommunen er bekymret for selskapets finansielle stilling, likvide situasjon og evne til fortsatt drift», står det i rapporten.

Dette viser tilsynsrapporten:

  • Risenga AS har betalt for mye i husleie i 2015 og 2016 - kr. 330 000,-
  • Risenga AS har hatt penger til gode i morselskapet Seraphin som bare delvis er nedbetalt. Restbeløpet 31.12.2016 var ca. kr. 595 000. Det har ikke vært beregnet renter av denne fordringen. I årene 2013-2016 tilsvarer dette ca. kr 70 000,-. Det er nedfelt i lov at transaksjoner internt i konsernet skal skje etter markedsmessige vilkår. Det er ikke gjort her.

Disse avvikene betyr at Risenga barnehage har hatt dårligere økonomi og svakere likviditet enn de skulle ha hatt, heter det i rapporten. 

Ikke innsyn før 2013

Rådmannen peker også på at kommunen ikke har fått informasjon om driften i selskapet før 2013.

– Kommunen ba barnehageeier om å få innsikt også i saker fra før 2013 for å kunne få en helhetlig og korrekt grunnlag for de økonomiske forholdene i Risenga barnehage AS. Kommunen har ikke hatt myndighet til å kreve innsyn før 2013, så vi har vært avhengig av at barnehageeier gir innsyn frivillig. Det har de ikke ønsket å gi oss, og vi tar det til etterretning, sier rådmannen.

Til Budstikka sier eier og styreleder Olav Vaagslid i Seraphin AS at syv av ni punkter i tilsynet er positive.

– Vi forholder oss til resultatet og har begynt arbeidet med å rette feilen, sier han til avisa.

Morselskapet eier ytterligere to barnehager i tillegg til Risenga. Blant de syv punktene der kommunen ikke fant avvik under tilsynet, kommer blant annet fram at: 

Det ikke er avvik i lønnskostnader som kan ha påvirket tilbudet til barna, og utgifter til leie av lokaler, vedlikehold, mat, leker, inventar, driftsmidler og kurs er direkte relatert til drift av barnehagen. 

Mangler kontroll

I intervju med Budstikka uttaler rådmannen at han er bekymret over mangelen på gode nok muligheter til å ha kontroll med barnehager i kommunen.

– Det alvorlige er at det offentlige systemet ikke er godt nok til å få informasjonen som kreves for å ha en betryggende kontroll. 

Powered by Labrador CMS