Torshovhagen barnehage må betale tilbake 4,7 millioner kroner til kommunen.
Torshovhagen barnehage må betale tilbake 4,7 millioner kroner til kommunen.

Barnehage må tilbakebetale 4,7 millioner kroner

Torshovhagen barnehage i Oslo må betale tilbake 4,7 millioner kroner til kommunen. Det er konklusjonen til Utdanningsdirektoratet.

Publisert

Det melder Utdanning.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ført økonomisk tilsyn med Torshovhagen barnehage AS, og fant at flere millioner kroner var brukt i strid med reglene for bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

I mars i år krevde Fylkesmannen at barnehagen skulle betale tilbake totalt 5,4 millioner kroner til Oslo kommune.

Fylkesmannen mener blant annet at barnehagen i 2015 og 2016 betalte 1,4 millioner for mye i lønn til styreleder og 1,1 millioner kroner for mye til daglig leder, som begge var eiere av barnehagen. Ifølge Fylkesmannen har barnehagen også betalt 2,5 millioner for mye i husleie til morselskapet.

Tilbakebetalingskravet noe redusert

Barnehagen har erkjent rundt 1,16 millioner kroner av tilbakebetalingskravet på 5,4 millioner, mens et beløp på om lag 4,1 millioner kroner ble påklaget til Utdanningsdirektoratet (Udir).

Udir mottok klagen i april i år og den er nå ferdigbehandlet. De reduserer tilbakebetalingskravet noe – til 3,56 millioner kroner. I resten av saken får Fylkesmannen i Oslo og Akershus medhold.

«Vi har kommet til et delvis annet resultat enn Fylkesmannen i Oslo og Akershus,» heter det i vedtaket.

Udir skriver i vedtaket:

«For følgende punkter har vi kommet til et annet resultat enn Fylkesmannen:

  • Vi finner at kostnadene til bil for styrer er i samsvar med regelverket, og reduserer tilbakebetalingskravet med kr 103 852.
  • Vi finner at husleien for Bregneveien 34 er i samsvar med regelverket, og reduserer tilbakebetalingskravet med kr 36 000.
  • Vi finner at deler av lønnen til styreleder er i samsvar med regelverket, og reduserer tilbakebetalingskravet med kr 480 000.

For følgende punkt og beløp er vi i hovedsak enig med Fylkesmannens vurdering, men blant annet på bakgrunn av dokumentasjonen vi har innhentet i forbindelse med klagesaken, har vi kommet frem til et annet beløp. Vår begrunnelse skiller seg noe fra Fylkesmannen sin begrunnelse:

  • Vi finner at avlønning av styreleder ikke er i samsvar med regelverket og krever kr 417 875 tilbake.

For følgende punkter og beløp har vi kommet til samme resultat som Fylkesmannen i Oslo og Akershus, men har innhentet ytterligere dokumentasjon fra barnehagen for å opplyse saken. Vår begrunnelse skiller seg dermed noe fra Fylkesmannen sitt vedtak:

  • Vi finner at avlønning av daglig leder ikke er i samsvar med regelverket og krever kr 610 950 tilbake.
  • Vi finner at husleie Vossegata ikke er i samsvar med regelverket og krever kr 2 528 856 tilbake.

Samlet vedtar vi et krav om tilbakebetaling med kr 3 557 681.»

Dette kravet kommer i tillegg til de rundt 1,16 millionene eierne har erkjent å ha brukt i strid med loven.

Det totale tilbakebetalingsbeløpet blir dermed rundt 4,7 millioner kroner.

Vedtaket til Udir er endelig.

Fylkesmannen la i sitt opprinnelige vedtak til grunn at barnehagen skal betale tilbake beløpet over en periode på to år. Barnehagen ba om at nedbetalingsperioden skulle endres til en femårsperiode, men Udir mener at nedbetalingsperioden på to år skal opprettholdes. 

Kjøpt opp av Læringsverkstedet

I juni i år ble det kjent at Læringsverkstedet hadde kjøpt Torshovhagen barnehage.

Direktør for barnehagedrift i Læringsverkstedet, Trude Sydtangen, sier til Utdanning at de forholder seg til vedtakene som er gjort, og at de vil betale kravet. Hun opplyser at de imidlertid har forsikret seg i avtalen med tidligere eier om at et tilbakebetalingskrav ikke skal gå utover Læringsverkstedet.

– Det har vært klart hele veien at vi formelt står som ansvarlige siden vi er nåværende eier. Så vi sørger for å betale kravet. Men vi har tatt våre forbehold om ting som har skjedd i tidligere eiers tid. Dette for å sikre oss om at økonomiske forhold som er gjort før vår tid ikke skal belastes Læringsverkstedet og barnehagene, sier Sydtangen til Utdanning.

PBL: – Alvorlige brudd på regelverket

De tidligere eierne av barnehagen var medlemmer av PBL (Private barnehagers Landsforbund). Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, sier til Utdanning at det er alvorlige brudd på regelverket som påpekes av Udir.

– Da er det riktig at Udir reagerer som de gjør, og at det blir krav om tilbakebetaling, sier hun.

Lindboe sier at de i PBL er positive til at det føres økonomiske tilsyn i en bransje som finansieres av skattebetalere og foreldre.

– Så er det viktig å understreke at alvorlige lovbrudd som dette er sjeldent. Langt de fleste private barnehageeiere driver ordentlig og følger lover og regelverk. Vi ønsker heller ikke medlemmer hos oss som bryter regelverket, og vi har tidligere ekskludert medlem som ikke driver etter lovverket, selv om slike saker er svært sjeldne, sier Lindboe til Utdanning.

Powered by Labrador CMS