Daglig leder Morten R. Horn i Norlandia Kløvermarka barnehage er lettet over at det endelige vedtaket er klart: – Vi hadde rett hele tiden, sier han.
Daglig leder Morten R. Horn i Norlandia Kløvermarka barnehage er lettet over at det endelige vedtaket er klart: – Vi hadde rett hele tiden, sier han.

Endelig vedtak: Brønnøy kommune må endre praksis i tilskuddsberegning

Brønnøy kommune anket Fylkesmannens avgjørelse om at de ikke kunne fortsette praksisen med å nekte private barnehager tilskudd for barn som blir tatt opp utenom hovedopptaket. Nå er det endelige vedtaket fra Utdanningsdirektoratet her. 

Publisert

– Vi har alltid gjort det sånn at når det har kommet søknad om plass til barn som har rett til det, og vi har plass, så har vi tatt dem inn. Men etter kommunestyrets vedtak i 2015 fikk vi ikke tilskudd til barna som ble tatt inn etter 15. desember, og fram til hovedopptak 1. mars. Vi mente det var i strid med reglene, sier daglig leder Morten Horn i Norlandia Kløvermarka barnehage. 

Det mente også Fylkesmannen i Nordland, som i januar i år påla kommunen å endre praksis, og å innvilge tilskudd for alle barna som fikk plass i de private barnehagene, uavhengig av når de fikk plass.

Brønnøy kommune anket avgjørelsen.

Nå er det endelige vedtaket fra Utdanningsdirektoratet klart. Det stadfester vedtaket fra Fylkesmannen. Der står det blant annet at kommunen skal se til at praksis med å nekte private barnehager tilskudd til barn som får barnehageplass etter hovedopptaket opphører med umiddelbar virkning.

Ville spare penger

Bakgrunnen for saken var at Brønnøy kommune i 2015 gjorde vedtak om kun ett opptak i barnehagene. Kommunen var på Robek-lista, og for å komme ut av den innen 2019 ble det vedtatt nedskjæringer i driften på mer enn 30 millioner kroner i året.

Å begrense seg til ett barnehageopptak i året, var ett av tiltakene. 

FAKTA Dette sier vedtaket

Fylkesmannens vedtak 01.02.2018 stadfestes.
Brønnøy kommune skal:

a) organisere samordning av opptak, jf. barnehageloven § 12, på en slik måte at det
ikke strider mot kommunens plikt til å tildele tilskudd til godkjente private barnehager
etter barnehageloven § 14.

b) se til at praksis med å nekte private barnehager tilskudd til barn som får
barnehageplass etter hovedopptaket opphører med umiddelbar virkning.

c) følge sin lokale retningslinje inntil denne er endret på lovlig måte, jf. forskrift om
tildeling av tilskudd til private barnehager § 12.

Nå skal Morten R. Horn sette seg ned og se på nøyaktig hvor mye penger han har tapt på grunn av den lovstridige praksisen. 

– Nå er vi en del av en kjede, og ikke like sårbare som de andre private barnehagene i kommunen. Men dette betyr at vi i stedet for å gå i minus i fjor, har mulighet til å komme på plussiden. Det er snakk om en betydelig sum, sier han. 

Det er i alt fem private barnehager i kommunen. 

Vil følge opp med krav

PBL (Private barnehagers landsforbund) har siden 2016 hevdet at praksisen ikke var i henhold til regelverket. Advokat Hans Are Nyheim er glad for at saken nå er endelig landet. Avgjørelsen kan ikke ankes. 

– Vi er veldig fornøyd med det resultatet, og håper at Brønnøy nå retter seg etter de reglene som gjelder. Det er synd at de har hatt en ulovlig praksis som kan ha ført til økonomiske konsekvenser i negativ forstand for de private barnehagene. Vi skal nå se på hva dette innebærer, og vil følge opp med eventuelle krav, sier PBL-advokat Hans Are Nyheim.

Rett hele tiden

I januar sa daværende oppvekstsjef Knut Johansen i Brønnøy kommune at kommunen ville ta pålegget fra Fylkesmannen til etterretning. I stedet valgte de å anke avgjørelsen. 

Nå kan kommunen vente krav om etterbetaling. 

Fungerende rådmann Arnt-Ståle Sæthre sier han enn så lenge ikke har mottatt krav fra noen av barnehagene. Han viser til fungerende oppvekstsjef Kjartan Paulsen, som ikke har vært mulig å nå. 

Morten R. Horn er lettet over at saken nå er endelig avgjort. 

– Vi har hele tiden hevdet at både saksbehandlingen og praksisen var feil. Vi har hatt rett hele tiden. 

Powered by Labrador CMS