DEBATT

- Barna vet jo ikke at de går i en privat eller kommunal barnehage. De vil jo bare ha en barnehage de kan leke og trives i, med likeverdige utgangspunkt. Og det håper jeg alle barn i Norge kan få, skriver Siri Fyhn Lilleødegård.
- Barna vet jo ikke at de går i en privat eller kommunal barnehage. De vil jo bare ha en barnehage de kan leke og trives i, med likeverdige utgangspunkt. Og det håper jeg alle barn i Norge kan få, skriver Siri Fyhn Lilleødegård.

«Tilhører man en kjede gjør man visst en dårlig jobb, for vi får pengene til å rekke til så mange ting»

Dagens politiske debatt i barnehagesektoren handler for mye om eierskap, og en idealisering av ideelle barnehager framfor andre private barnehager. Inkludert en idealisering av økonomiske rammebetingelser.

Publisert

Måten flere politikere og medier fremstiller private barnehager for tiden synes jeg er urimelig, og har lyst til å belyse hvorfor.

Barnehagens inntekter for ett års drift baseres på antall barn i de rette tellemånedene, og kommer i form av foreldrebetaling og kommunalt tilskudd. Vi følger maksprisen som staten setter, og utover 300 kroner som skal dekke matservering, har ikke foreldre noen utlegg til verken turer, aktiviteter eller vanntilvenning. Dette blir det satt av penger til i budsjettet, slik at vi er med på å skape et tilbud for alle barn uavhengig av foresattes økonomiske situasjon.

Sikkerheten skal tas på alvor

Vårt tilskudd fra kommunen baseres på to år gamle regnskap fra de kommunale barnehagene.

Det betyr i praksis at de lønnstrinnene som ansatte i barnehagesektoren har krav på i år, må vi få til på grunnlaget som kommunale ansatte fikk utbetalt for to år siden. Og alle ansatte i FUS-kjeden, som for øvrig er egne aksjeselskap, følger tariff og de lønnsforhandlingene som gjøres hvert år i samarbeid med Utdanningsforbundet, KS og Delta. Vi har gode ordninger for våre ansatte, noe vi prioriterer fordi de ansatte er viktige.

Og som kommunale barnehager har en egen administrasjon, har vi en FUS-administrasjon. Slik alle større bedrifter har.

Vårt tilskudd skal dekke lønnskostnader til vikarer ved sykefravær, kurs, ferieavvikling m.m. Flere barnehageansatte som deler opplevelser, kan fortelle at det ikke tas inn vikar før arbeidsgiverperioden på 16 dager er over, men det skjønner jeg ikke er mulig med mindre der er tilsvarende færre barn i en like lang periode.

Om en setter inn vikar vil baseres på behovet sett ut ifra ulike faktorer, deriblant antall barn, om der er noen kjente vikarer eller om man må bruke tid på å lære opp en ny, og hvorvidt dette vil være til det beste for barna eller ikke, hvordan gruppens grunnleggende behov ser ut o.l. Sikkerheten skal tas på alvor.

Like regler for alle

Vårt tilskudd skal dekke pedagog- og bemanningsnormen. Og det er her jeg opplever en utålmodighet som blusser opp knyttet til en problemstilling som blir regulert med lov.

Det vil ikke lenger være mulig å ha en dårligere bemanningstetthet enn normen. Alle skal følge denne regelen. Den trådte i kraft fra august 2019, så dette har ikke vist sine resultater enda. I min barnehage har vi fulgt bemanningsnormen i mange år, og var tidligere ute med flere pedagoger, og dette fikk vi til på tross av to års gamle regnskapstall.

Kompetanseheving er viktig for FUS barnehagene, og vi legger opp til at det skjer i alle ledd for å sikre kvalitet på vårt tilbud. Og det er en kostnad vi må få plass til. Vi er i tillegg så heldig at vår kommune inkluderer og ønsker et tett faglig samarbeid, og vi er med. For vi vet at faget vårt er i konstant utvikling og vi må henge med.

Gir barn en god hverdag 

Hvordan FUS-barnehagenes regnskapstall ser ut vil være individuelt, basert på byggets aldre, kommunen den ligger i, størrelse o.l. Min barnehage er ny, og har lån som skal dekkes. Vi betaler eiendomsskatt, brøyteutgifter, og har utlegg til vaktmestertjenester og årlige tilsyn av uteplassen osv.

Men husk også på at vi sørger for flere stabile arbeidsplasser, vi sørger for at foresatte kan få være i arbeid ved å ha gode åpningstider, og vi bidrar med å gi barn, uansett sosiale forhold, en god hverdag med mange venner, kompetente og varme ansatte, og muligheter for individuell utvikling.

Men dette ser det ut til at ikke betyr noe i debatten. Kun om man tilhører en kjede, er kommunal eller en ideell privat barnehage. Og tilhører man en kjede, ja så gjør vi visst en dårlig jobb, for vi får pengene til å rekke til så mange ting, og eiere får til og med styrerhonorar på et minimalt beløp hvert år, samt påstander om store uttak av utbytte til eiere, og da må jo det gå på bekostning av barna? Eller? Eier av FUS barnehagene, Eli Sævareid, har gått ut i mediene flere ganger, forklart og åpnet opp for innsyn for å avlive denne myten.

Real debatt

Mine ansatte gjør en helt utrolig god jobb hver eneste dag. De leker og skaper gode øyeblikk som barna husker. De bidrar i vennskapsbygging, konfliktløsning og sosial læring. De gir barna nye knagger å henge kunnskap og erfaringer på, og de gir omsorg og kjærlighet til hver eneste en. Og de bruker sin faglige kunnskap til å gjøre dette på en best mulig reflektert måte som er til det beste for barnet.

Og er det ikke det som er viktig da?

Barna vet jo ikke at de går i en privat eller kommunal barnehage. De vil jo bare ha en barnehage de kan leke og trives i, med likeverdige utgangspunkt. Og det håper jeg alle barn i Norge kan få.

Så JA til likt tilskudd for alle barnehagers barn.

Og JA til eksternt tilsyn for å kunne bistå eventuelle barnehager med veiledning for å hvordan drive riktig ifølge lovverket.

Men la dette være en real debatt uten å henge ut noen. La oss være de gode rollemodellene barna trenger at vi er. For det er deres muligheter det vil gå utover, og det må vi ikke glemme, og vi vet alle at det er tidlig innsats som er viktig for fremtidens voksne.

Powered by Labrador CMS