Seniorrådgiver ved oppvekst og utdanning hos Fylkesmannen i Finnmark, Anita Jonassen, tar grep for å få flere til å utdanne seg i barnehagesektoren.
Seniorrådgiver ved oppvekst og utdanning hos Fylkesmannen i Finnmark, Anita Jonassen, tar grep for å få flere til å utdanne seg i barnehagesektoren.

Tar grep for å få flere til å utdanne seg til barnehagelærer

– Det er uhyre viktig at man utdanner seg når man jobber i barnehage. Ikke for å utdanne seg bort fra jobben, men for å bli, sier seniorrådgiver ved oppvekst og utdanning hos Fylkesmannen i Finnmark, Anita Jonassen.  

Publisert

Utdanningsdirektoratet (UDIR) har, som et ledd i arbeidet med iverksetting og oppfølging av strategien Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022 gitt Fylkesmannen fullmakt til å fordele tilretteleggingsmidler for lokale prioriteringer i 2018/2019.

I Finnmark er omlag 700.000 kroner prioritert til høstsemesteret, men Jonassen sier at potten kan utvides om det kommer mange søkere.

– Dette er noe av det viktigste vi gjør hos Fylkesmannen. Det handler om å øke kvaliteten i barnehagene i Finnmark, sier seniorrådgiveren – som selv har mange års fartstid i barnehage. 

– Jeg har videreutdannet meg gjennom nesten hele yrkeslivet, men det er studier jeg har betalt selv. Her er det mulighet for å få støtte til utdanningsløpet, og tilrettelegging via arbeidsgiver, sier hun. 

Saken ble omtalt i Altaposten

I fjor var det tolv som søkte i fylket- og fikk innvilget 50.000 kroner hver. 

– Det er ikke mange i Oslo, men i Finnmark er det det. Vi mangler barnehagelærere, og med skjerpet pedagognorm vil vi mangle enda flere, sier Jonassen, som understreker at det ikke er alle kommunene som mangler like mange pedagoger. 

Nå tar hun grep for å gjøre ordningen mer kjent, både i form av bedre informasjon på nett og direkte kommunikasjon til barnehagemyndigheter og -eiere. Ordningen kan søkes om både av kommunale og private barnehager. 

– Vi ønsker høyest mulig utdanningsnivå i barnehagene. 

Les mer: Her er statsrådens plan for å styrke kompetansen til deg som jobber i barnehage

Arbeidsgiver må legge til rette

FAKTA Disse kompetanseutviklings-tiltakene kan man søke støtte til

Kompetanseutviklingstiltak for hele personalgruppen

 • Barnehagebaserte
  kompetanseutviklingstiltak - utviklingsarbeid som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage.

Kompetansetiltak for barnehagelærere, andre pedagoger og styrere

 • Videreutdanning for barnehagelærere
 • Lederutdanning for styrere
 • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk
 • Veiledning av nytilsatte nyutdannede barnehagelærere
 • Mastergrader
 • Doktorgrad (Ph.d.)

Kompetansetiltak for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter

 • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider/
  praksiskandidatordningen
 • Fagskoleutdanning i oppvekstfag for
  barnehageansatte
 • Barnehagefaglig grunnkompetanse
 • Kompetansehevingsstudier for fagarbeidere
  og assistenter

Se hele planen her

Midlene skal brukes til tilretteleggelse for ansatte som deltar på studier som gir studie-eller fagskolepoeng. Barnehageeiere kan søke om 50.000 kroner per ansatt som tar minst 30 studiepoeng/fagskolepoeng i studieåret 2018/2019. For studier som utgjør mindre enn 30 studiepoeng, utbetales midler basert på utregninger av antall studiepoeng. 

– Det er ikke stipend som man blir skattet av, dette er en mye bedre løsning. Det gir også arbeidsgiver ansvar for det å legge til rette for utdanning. Midlene er knyttet til den enkelte ansatte, og skal derfor tildeles den barnehagen hvor den ansatte jobber, sier Jonassen.

Pengene kan brukes til vikar slik at den ansatte får permisjon med lønn, til å dekke reiseutgifter, oppholdsutgifter og studiemateriell til den ansatte som studerer.

Barnehagemyndigheten i den enkelte kommune vil få tildelt midlene, og er ansvarlig for at barnehagen hvor den ansatte arbeider får utbetalt tilretteleggingsmidlene.

– Det er et viktig poeng at man kan søke om blant annet fagskoleutdanning for assistenter, noe som er veldig positivt. 

Positivt for barnehagene

Jonassen peker på regjeringens strategi for kompetanse og rekruttering i barnehagene. Der kommer det frem hvilke ulike kompetanseutviklingstiltak man kan søke midler til. 

– Staten har lagt tydelig vekt på at det skal satses på utdanning i sektoren. Strategien gir et godt bilde av hva vi holder på med, sier hun, og legger til at dette er noe av det artigste hun gjør på jobb. 

– Det er veldig positivt, både for Finnmark og alle de ansatte i barnehagene.

Det er også svært mange som ønsker å bli barnehagelærer i nord: 

FAKTA Kompetanse for framtidens barnehage 2018-2022

Kompetanse for framtidens barnehage ble lansert i 2013.

Revidert kompetansestrategi er en videreføring og videreutvikling av strategien. Fra 2013 til 2017 har regjeringen mer enn doblet innsatsen til kvalitetstiltak, fra 165 mill. kroner til 400 mill. kroner. Det er satt i gang en rekke nye kompetansetiltak, slik som fagskoleutdanninger for barnehageansatte og
flere videreutdanningstilbud for barnehagelærere. Barnehageeier kan nå søke om statlige
tilretteleggingsmidler som støtte til at flere ansatte kan heve sin formelle kompetanse. 

"Sammen med KrF og Venstre har regjeringen sørget for en kraftig vekst i bevilgningene til flere
barnehagelærere i 2017 på hele 172 mill. kroner. Årlig vil dette utgjøre over 400 mill. kroner.
Midlene skal benyttes til å skjerpe pedagognormen for å sikre at andelen barnehagelærere
øker", skrev daværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i forordet til planen.

Ved barnehagelærerutdanningen i Alta er det en økning fra i fjor på hele 58 prosent søkere, samme studium i Tromsø hadde en økning i tallet på søkere på hele 129 prosent, opplyser seniorrådgiver ved UiT Norges arktiske universitet, Inger Elin Utsi til Altaposten.

Powered by Labrador CMS