Vestly idrettsbarnehage er en av ti kommunale barnehager i Time kommune.
Vestly idrettsbarnehage er en av ti kommunale barnehager i Time kommune.

Vant pris: Slik fikk de ned sykefraværet i de kommunale barnehagene

I Time kommune i Rogaland behandles ingen likt. Det har vist seg å være effektivt: Nylig fikk de pris for å holde sykefraværet nede i blant annet barnehagene sine. 

Publisert

– Vi har jobbet ganske systematisk med dette over lengre tid. Det har gjort at sykefraværet i barnehagene har ligget lavt over lengre tid. 

Det sier organisasjonssjef Odd Magne Amdahl i Time kommune. Han kunne nylig motta prisen for IA (inkluderende arbeidsliv) delt ut under IA-konferansen på Clarion Hotel Air på Sola - nettopp på grunn av arbeidet kommunen har gjort for å holde sykefraværet nede.

Saken ble omtalt i Jærbladet denne uka (krever innlogging). 

«Barnehagesektor og omsorgssektor trekker normalt opp fraværet i kommunal sektor. Time kommune har over flere år hatt sykefravær under gjennomsnittet i barnehage-sektoren. Kommunen har de to siste årene jobbet systematisk i omsorgssektoren og fått gode resultater. Arbeidet er godt forankret i hele virksomheten fra den enkelte ansatte til politisk ledelse. De har satt i verk HMS-prosjekter hvor de ansatte er aktive premissleverandører for arbeidet. Andre kommuner nevner Time kommune som inspirator for eget arbeid», skriver juryen om årets vinner.

Flinke ledere

Time kommune ligger i Rogaland, midt på Jæren, og har rundt 18.600 innbyggere. Kommunesenteret Bryne er hjem for mange av de i alt 20 barnehagene; halvparten av dem kommunale. 

– Hva er det dere gjør riktig? 

– Når det gjelder spesifikt barnehagene, handler det om flere ulike ting. For det første har vi svært flinke ledere som tar dette arbeidet på alvor. Styrerne er jo pedagoger i bunn, så den pedagogiske vinklingen i forhold til temaet er lettere for dem enn mange andre i kommunale stillinger, sier Amdahl, og legger til: 

– Det er nok også lettere å være synlig og å vise vei, og være lydhør med tanke på tilrettelegging i en barnehage. Man skal ikke tilrettelegge i hjel heller; noe vi så eksempler på i omsorgssektoren. Der kunne tilretteleggingen gå ut over også de andre ansatte. 

Et annet viktig ledd i arbeidet er at kommunen har ansatt en egen rådgiver som har jobbet direkte mot lederne i de kommunale barnehagene. 

– Rådgiveren har vært tett på lederne, og gjort dem trygge på hvordan de skal jobbe. Det har vi fått veldig gode tilbakemeldinger på. Det å ha en ressurs tett på, noen å diskutere med, har styrerne satt pris på.

Et annet viktig grep Time kommune har gjort, er å slutte å tenke at den samme løsningen fungerer for alle. 

– Vi har sluttet å tenke one size fits all, og har ikke felles tiltak lengre. Vi tilpasser oss heller enkelttilfellene. 

Handler om ansatte

Organisasjonssjefen er klar på en ting: Å få en kommune til å fungere, handler om de ansatte. 

– Det er ikke mange maskiner som gjør jobben hos oss, det er folkene, understreker han i intervjuet med lokalavisa. 

En av dem er styrer Alvhild Aksnes i den største barnehagen i kommunen, Vestly idrettsbarnehage. Hun har i alt 28,2 årsverk i staben, svært mange av dem unge kvinner. 

– For vår del har mye av arbeidet handlet om å rette tiltak inn mot gravide. Vi har i snitt fire som blir gravide hvert år, og faren for at de blir sykmeldte er stor. Derfor har vi jobbet mye med forebygging og tilrettelegging i samarbeid med NAV, og i god dialog med de ansatte. Så de siste som har vært gravide hos oss, har jobbet fram til de gikk ut i permisjon, sier Aksnes. 

I Time kommunes handlingsplan for IA-arbeidet, er målet å ikke overstige seks prosent sykefravær i barnehagene. I inneværende kvartal ligger barnehagene på mellom tre og 11 prosent. 

– Selv om vi jobber godt med dette, betyr det ikke at målet er nådd. Det er alltid potensiale for å gjøre det bedre, sier barnehagestyreren. 

Hun forteller at barnehagen hennes kontinuerlig har HMS og IA-arbeidet langt framme i bevisstheten. Ryddige rutiner og at de ansatte har god oversikt over både rettigheter og plikter som arbeidstagere er viktig. 

– Vi har prøvd å jobbe fram en kultur som går på at vi strekker oss langt for hverandre. Det handler om alt fra at vi avlaster og legger til rette for hverandre til at vi bytter vakter. Det at alle har individuelle og selvstendige oppgaver gjør det også viktig å komme på jobb hver dag. Selvsagt er det noen ganger nødvendig å være hjemme, men vi heier på og deler de gode løsningene, sier styreren, og legger til: 

– Vi jobber med å bygge en nærværskultur. 

Aksnes skryter også av jobben kommunens administrasjon har gjort, blant annet med å ansette en egen rådgiver. 

– Hun forteller oss det vi trenger å vite, og jeg som leder kan få hjelp. Det har gjort meg mye tryggere i jobben min. 

Skal ha oversikt

Organisasjonssjef Odd Magne Amdahl er glad for at han jobber i en kommune der samarbeidet fungerer godt, og der politikerne samtidig har klare forventninger til resultater fra administrasjonen. 

– Men vi har gjort det litt annerledes når det kommer til måltallene. Også der har vi ulike mål for de ulike områdene. Det som er viktig, er at hvis du ligger mye høyere enn det som er målet, må du lage en egen rapport på det. På den måten har vi god oversikt, og bedre muligheter til å gjøre endinger. Det skal ikke være tilfeldig, særlig ikke hvis fraværet handler om noe en leder kan påvirke, avslutter han. 

Powered by Labrador CMS