«Hans Majestet Kongens tale til det 164. Storting ved dets åpning», også kjent som trontalen, ble lest av kongen i forbindelse med åpningen.
«Hans Majestet Kongens tale til det 164. Storting ved dets åpning», også kjent som trontalen, ble lest av kongen i forbindelse med åpningen.

Onsdag åpnet Stortinget. Dette ble sagt om barnehage

Onsdag var det klart for åpningen av det 164. Storting.

Publisert

I trontalen var ikke barnehage nevnt, men da regjeringens yngste statsråd, Jøran Kallmyr (FrP), leste «Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding», på nynorsk,  ble følgende sagt:

«Tidleg innsats er avgjerande for å gi alle barn og unge ei opplæring som førebur dei til framtida. Regjeringa forsterkar innsatsen og vil leggje fram ei stortingsmelding om tidleg innsats og inkluderande fellesskap hausten 2019.

Statsråd Jøran Kallmyr (FrP) leste «Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding»
Statsråd Jøran Kallmyr (FrP) leste «Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding»

Stadig fleire barn frå familiar med låg inntekt får moglegheit til å gå i barnehage. Frå hausten 2019 er også toåringar frå familiar med låg inntekt inkluderte i ordninga med gratis kjernetid.

...

Regjeringa si satsing på kompetanseutvikling for lærarar i barnehage og skule held fram. Desentraliserte ordningar for fordeling av kompetansemidlane skal bidra til gode løysingar lokalt.»

Trontalen og talen om rikets tilstand danner grunnlaget for trontaledebatten torsdag og fredag.

Powered by Labrador CMS