Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har sendt skriftlig svar til Stortinget.
Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har sendt skriftlig svar til Stortinget.

Bes klargjøre om kommersiell drift

Tonje Brenna (Ap) opplever at målet om å bevare et mangfold av norske barnehager er felles, men at oppfatningen av hvilke barnehager som skal representere mangfoldet, er ulik.

Publisert

Rødt-politiker Hege Bae Nyholt leder Stortingets forsknings og utdanningskomite. 3. mars leverte hun følgende skriftlige spørsmål til kunnskapsminister Tonje Brenna:

Mener statsråden at kommersiell drift av barnehager skal utfases?

I begrunnelsen viser Nyholt til stortingsdebatten 8. februar, hvor Brenna uttalte at regjeringen ikke ønsker et utbytteforbud i barnehagesektoren, for så å bli utfordret av Høyres Jan Tore Sanner på om det da var slik å forstå at regjeringen ikke ville gå inn for å fase ut kommersiell drift av barnehager.

Nyholt mener det kan skape forvirring når Sanner spør om kommersiell drift, mens statsråden snakker om private barnehager når hun svarer.

11. mars mottok Stortinget skriftlig svar fra Brenna. Statsråden skriver:

Først og fremst vil jeg takke for en konstruktiv og spennende debatt om utviklingen av norske barnehager. Jeg opplever at vi har et felles mål om å bevare et mangfold av norske barnehager, men at vi har ulik oppfatning av hvilke typer barnehager som skal representere mangfoldet.

Regjeringen ønsker ikke å fase ut privat drift av barnehager, men vi vil ha et regelverk som stopper utviklingen der kommersielle aktører eier stadig flere barnehager. Vi ønsker med andre ord ikke kommersialisering av barnehagesektoren, eller at formålet med barnehagedriften skal være å tjene penger. Private barnehager er finansiert av foreldre og det offentlige, og det er ikke naturlig at man driver som en kommersiell virksomhet med basis i en slik finansieringsmodell. Vi mener likevel det må være mulig å drive barnehagen som en privat virksomhet med driftsmargin, og vi vil ikke legge en føring om at alle barnehager skal drive som en ideell virksomhet. Jeg mener det er forskjell på en enkeltstående barnehage eller en mindre gruppering av barnehager, gjerne startet opp av foreldre eller barnehagelærere, og barnehager som inngår i større kjeder som har eiere med profittmotiv. Det er den siste gruppen som de siste årene har forringet mangfoldet gjennom oppkjøp og også hatt de høyeste driftsmarginene. I Hurdalsplattformen framkommer det at vi vil gi små privateide og ideelle barnehager bedre rammevilkår ved blant annet gi kommunene mulighet til å prioritere disse barnehagene.

Regjeringen arbeider med et tydelig å strengt regelverk for private barnehager, samt et nytt finansieringssystem for private barnehager, som skal sikre bedre demokratisk styring og kontroll med barnehagesektoren.

Powered by Labrador CMS