Parkeringsplassene var ett av forholdene politikerne reagerte på i forslaget til reguleringsplan.
Parkeringsplassene var ett av forholdene politikerne reagerte på i forslaget til reguleringsplan.

Sendte plan om ny åtteavdelings barnehage i retur: – Holder ikke mål

Politikerne lot seg ikke overbevise om å sette høringsprosessen i gang.

Publisert

Ås kommune planlegger å bygge en ny barnehage med plass til 180 barn på Dyster Eldor sør for Ås sentrum. Da planforslaget kom til førstegangsbehandling hos Hovedutvalg for teknikk og plan 24. august, stilte flere av politikerne kritiske spørsmål og et enstemmig utvalg sendte planen tilbake med krav om en rekke forbedringer. Det melder Ås avis (krever innlogging), som blant annet refererer følgende fra møtet:

– Jeg synes hele planen er litt tynn. Den holder ikke mål. Dette dokumentet og planen leverer ikke i forhold til det vi stiller av krav til private, sa Zara Berg (H) – som blant annet bekymret seg for om kommunen vil bygge overkapasitet, og påpekte at tomta ligger i et boligfelt under utbygging – ikke nede i sentrum.

Ane Gyri Skøvik (MDG) pekte på det hun mener er flere viktige problemstillinger planforslaget ikke belyser: Som hvordan naboer påvirkes av støy, kvaliteten på lekeområdene for barna og om det er behov for en barnehage med åtte avdelinger i området.

Også Venstre reagerte på størrelsen og at barnehagen vil gi trafikk fra sentrum opp i et boligområde. Arbeiderpartiets representant tok til orde for at gangvei fra et eksisterende boligfelt sør for tomta ville bli nødvendig. Flertallet i hovedutvalget gikk også inn for å redusere antall parkeringsplasser for bil betydelig fra utgangspunktet på 50 plasser.

Kommunen mener selv at den nye barnehagen er nødvendig for å sikre nok barnehageplasser i sentrumsområdet.

– For barnehagekapasitet ser man på hele kommunen under ett. Barnehager har ikke opptaksgrenser slik som grunnskolene har. Flere steder i Ås er kapasiteten allerede full, sier Ellen Grepperud som er virksomhetsleder for samfunnsutvikling og enhetsleder plan-miljø og næring, ifølge Ås avis.

Tall fra Utdanningsdirektoratets statistikk, viser at kommunale Solbergtunet barnehage per desember i fjor hadde flest barn av barnehagene i Ås, med 135.

De øvrige tolv private og sju kommunale barnehagene hadde alle færre enn 100 barn. Mange av dem hadde pluss/minus 50 barn.

Powered by Labrador CMS