DEBATT

«Å følge de ansattes råd om det høye sykefraværet i barnehagene i Stavanger vil være samfunnsøkonomisk smart» skriver leder i Utdanningsforbundet Stavanger, Inger G. Haraldsen
«Å følge de ansattes råd om det høye sykefraværet i barnehagene i Stavanger vil være samfunnsøkonomisk smart» skriver leder i Utdanningsforbundet Stavanger, Inger G. Haraldsen

«Det høye sykefraværet i barnehagene skyldes lav grunnbemanning»

Debatten om sykefravær i barnehagene i Stavanger fortsetter. Her er et innspill fra leder i Utdanningsforbundet Stavanger, Inger G. Haraldsen.

Publisert

Å følge de ansattes råd om det høye sykefraværet i barnehagene i Stavanger vil være samfunnsøkonomisk smart.

Barnehagene er blant virksomhetene med høyest sykefravær i Stavanger kommune, og vi i Utdanningsforbundet i Stavanger er bekymret for at det vil fortsette å øke.

Det kan være mange grunner til at sykefraværet stiger, men vi ønsker å trekke frem det presset ansatte står i.

Stadige endringer, nye oppgaver

Barnehagene er gitt et enda tydeligere samfunnsoppdrag, har fått økte krav og nye oppgaver, og etter effektiviseringer og kutt har de nå en grunnbemanning på minimumsnivå. Samtidig står vi i krevende prosesser knyttet til stadige endringer i forhold til behov for barnehageplasser og pedagogisk innhold i barnehagen. Det er også et begrenset handlingsrom for å sette inn vikar ved sykefravær.

Da øker belastningen på de gjenværende arbeidstakere.

En økning i grunnbemanningen vil derfor kunne være et godt og lønnsomt tiltak for å redusere overbelastningen på arbeidstakerne og dermed redusere sykefraværet. De ansatte i barnehagene er tydelige på at det trengs flere ansatte i grunnbemanningen i barnehagene.

Tidligere nedskjæringer

Hvis man sammenligner grunnbemanningen i barnehagene tidlig på 1990-tallet, er dagens bemanning lavere enn den var da. Da hadde man også kjøkkenassistent i mange barnehager, i tillegg til grunnbemanningen.

Når rådmannen i sitt debattinnlegg 7. juli skriver at utgiftene til barnehagene økte med over 10 prosent fra 2015 til 2017, så stemmer det. Men den økningen kom etter at man hadde hatt stadige nedskjæringer i barnehagene siden begynnelsen av 1990-tallet, og der har vi årsaken til at grunnbemanningen er vesentlig lavere i barnehagene nå.

Slik det er blitt nå, med barn som har lengre barnehagedag og redusert bemanningen, er det ikke forunderlig at sykefraværet øker.

Tungt ansvar

Nå har vi også fått en ny pedagognorm i landets barnehager. Dette er kjærkomment og viktig for kvaliteten i barnehagene.

Barnehagelærerne har et spesielt ansvar i samarbeid med styrerne til å gjennomføre rammeplanen i barnehagen, og de har det overordnede pedagogiske ansvaret. Da er det viktig at det er tilrettelagt for å kunne gjennomføre de oppgavene barnehagelærerne er pålagt å gjennomføre, som å forberede og gjennomføre pedagogisk arbeid for enkeltbarn og barn i gruppe, samt å veilede øvrige ansatte.

Sykefravær koster, og kvalitet koster, men tidlig innsats krever kvalitet.

Utdanningsforbundet Stavanger deler bekymringen til styrerne som uttalte seg på Dagsrevyen 21. juni, hvor effektivisering og mindre ressurser ble oppgitt som årsak til det høye sykefraværet.

Se hele NRK-innslaget i Dagsrevyen her

Det gode eksempelet

Det er hverken bra for de ansatte eller kvaliteten i barnehagene at sykefraværet er så høyt. Sykefravær koster, og kvalitet koster, men tidlig innsats krever kvalitet. Da kan man velge å investere i tidlig innsats slik man har gjort i Sandvikveien barnehage.

Der har man som et pilotprosjekt økt grunnbemanningen. Det er blitt større voksentetthet i barnehagen og sykefraværet har gått ned.

Utdanningsforbundet Stavangers oppfordring til politikere og rådmannen i Stavanger er å øke grunnbemanningen i barnehagene, gjøre det som har gitt resultater i en barnehage i et pilotprosjekt, − og det ansatte er tydelige på er hovedårsaken til det høye sykefraværet.

Å følge de ansattes råd i denne saken er samfunnsøkonomisk smart.

Innlegget ble opprinnelig publisert i Stavanger Aftenblads papirutgave. 

Powered by Labrador CMS